Täysistunnon pöytäkirja 154/2010 vp

PTK 154/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

154. PERJANTAINA 11. HELMIKUUTA 2011

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.04—13.26).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 34 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Risto Autio /kesk (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Juha Hakola /kok
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Arja Karhuvaara /kok (s)
 • Ulla Karvo /kok
 • Elsi Katainen /kesk (s)
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Martti Korhonen /vas (s)
 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Jari Leppä /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Mikaela Nylander /r
 • Reijo Paajanen /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Sanna Perkiö /kok
 • Pekka Ravi /kok (s)
 • Paula Risikko /kok
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Kimmo Sasi /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Erkki Virtanen /vas
 • Antti Vuolanne /sd

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 11.2.2011 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 336/2010 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1067—1106, 1108—1110, 1113—1115, 1119, 1120, 1126, 1146/2010 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain 18 ja 103 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 179/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 18/2010 vp

Lakialoite  LA 127/2009 vp, 68/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 83/2009 vp

Puhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 10.2.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 153/15/2010

Keskustelussa on ed. Pentti Oinonen ed. Raimo Vistbackan kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus varautuu maksamaan valtion varoista kohtuullisen korvauksen niille kiinteistön omistajille, jotka ovat uusineet puutteellisen neuvonnan vuoksi ja perustuslain vastaiseksi todetun vanhan jätevesiasetuksen perusteella jätevesijärjestelmänsä tarkoitukseensa soveltumattomaan ja siksi ylimääräisiä kustannuksia aiheuttaneeseen jätevesien käsittelyjärjestelmään."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 27; poissa 35.

( Ään. 1 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta
Lakialoite laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 60/2010 vp

Lakialoite  LA 44/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 9/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 10.2.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 153/2/2010

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen pohjautuvan lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen pohjautuva 1. lakiehdotus.

1 §

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Esitän pykälän poistamista, eli Suomen EU-jäsenyyttä ei mainittaisi perustuslaissa.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Esitän sen mukaisesti kuin on edustajien pöydille jaettu muutosesitys, että 1 §:n 3 momentti pysyisi entisellään ja tämä esitys hylättäisiin.

Pentti Oinonen /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Vistbackan tekemää pykälämuutosehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Keskustelussa ovat ed. Veijo Puhjo ed. Paavo Arhinmäen kannattamana ja ed. Raimo Vistbacka ed. Pentti Oinosen kannattamana ehdottaneet, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ed. Veijo Puhjon ja ed. Raimo Vistbackan ehdotukset ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Veijo Puhjon ja ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 134, ei 30; poissa 35.

( Ään. 2 )

Eduskunta hyväksyi 14, 23, 39, 46, 49 ja 53 §:n mietinnön mukaisina.

58 §

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Esitän, että 58 §:n 2 momentti kuuluu vastalauseen mukaisesti eli eduskunnasta ei tehtäisi hallituksen ja tasavallan presidentin erotuomaria riita-asioissa.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Esitän edustajille jaetun esityksen mukaisesti, että 58 §:n 2 momentti poistetaan.

Pentti Oinonen /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Veijo Puhjo ed. Paavo Arhinmäen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Ed. Raimo Vistbacka on ed. Pentti Oinosen kannattamana ehdottanut, että pykälän 2 momentti poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ed. Veijo Puhjon ja ed. Raimo Vistbackan ehdotukset ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Veijo Puhjon ja ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 58 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 145, ei 20; poissa 34.

( Ään. 3 )

66 §

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Esitän, että pykälä poistetaan vastalauseen mukaisesti eli tasavallan presidentti voisi osallistua erinäisiin EU-kokouksiin entiseen tapaan.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Esitän tässäkin, kuten edustajille pöydille jaetussa esityksessä on esitetty, että 66 §:n uusi 2 momentti poistetaan.

Pentti Oinonen /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Vistbackan tekemää pykälämuutosehdotusta.

Keskustelu päättyi

Puhemies:

Keskustelussa ovat ed. Veijo Puhjo ed. Paavo Arhinmäen kannattamana ja ed. Raimo Vistbacka ed. Pentti Oinosen kannattamana ehdottaneet, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ed. Veijo Puhjon ja ed. Raimo Vistbackan ehdotukset ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Veijo Puhjon ja ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 66 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 144, ei 20; poissa 35.

( Ään. 4 )

94 §

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Esitän sen mukaisesti kuin on edustajien pöydille jaettu esitys, että 94 § saisi sen muodon, joka koskettaa toimivallan siirtoa eduskunnalle.

Pentti Oinonen /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi

Puhemies:

Ed. Raimo Vistbacka on ed. Pentti Oinosen kannattamana ehdottanut, että 94 §:n 2 momentti hyväksytään näin kuuluvana:

"Kansainvälisen velvoitteen tai sen irtisanomisen hyväksymisestä päätetään äänten enemmistöllä. Jos ehdotus velvoitteen hyväksymisestä koskee perustuslakia tai valtakunnan alueen muuttamista taikka Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle, se on kuitenkin hyväksyttävä perustuslain 73 §:n mukaisessa käsittelyjärjestyksessä."

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 94 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 146, ei 19; poissa 34.

( Ään. 5 )

95 §

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 95 § saisi sen muodon kuin on edustajille jaetussa esityksessä, eli esitys merkittävää toimivallan siirtoa esimerkiksi Euroopan unionille koskettavasta lainsäädäntöjärjestyksestä.

Pentti Oinonen /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Vistbackan tekemää pykälämuutosehdotusta.

Keskustelu päättyi

Puhemies:

Ed. Raimo Vistbacka on ed. Pentti Oinosen kannattamana ehdottanut, että 95 §:n 1 ja 2 momentti hyväksytään näin kuuluvina:

"Valtiosopimuksen ja muun kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan voimaan lailla. Muilta osin kansainväliset velvoitteet saatetaan voimaan asetuksella.

Lakiehdotus kansainvälisen velvoitteen voimaansaattamisesta käsitellään tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Jos ehdotus kuitenkin koskee perustuslakia tai valtakunnan alueen muuttamista taikka Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle, eduskunnan on se hyväksyttävä perustuslain 73 §:n mukaisessa käsittelyjärjestyksessä."

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 95 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 144, ei 21; poissa 34.

( Ään. 6 )

Eduskunta hyväksyi 118, 126, 128 §:n, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi mietinnössä ehdotetun uuden 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 20 luvun muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 283/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 37/2010 vp

Lakialoite  LA 20/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi arpajaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 207/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 32/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 15.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laiksi Europolia koskevan päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 81/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 33/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 15.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laeiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 280/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 38/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 15.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi Suomen metsäkeskuksesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 260/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 29/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 15.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 261/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 30/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 15.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi tähän liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 295/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 31/2010 vp

Lakialoite  LA 70/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 15.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi ydinvastuulain väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 297/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 46/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 15.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 15.2.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.26.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​