Täysistunnon pöytäkirja 155/2010 vp

PTK 155/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

155. TIISTAINA 15. HELMIKUUTA 2011

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Tarja Filatov (14.01—15.57) ja puhemies Sauli Niinistö (15.57—17.30).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 22 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Marko Asell /sd
 • Risto Autio /kesk (s)
 • Merikukka Forsius /kok (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Kalmari /kesk
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Markku Laukkanen /kesk (s)
 • Suvi Lindén /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Pekka Ravi /kok (s)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Paula Sihto /kesk (e)
 • Minna Sirnö /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk (e)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Raimo Vistbacka /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Suvi Lindén /kok (14.30)
 • Marja Tiura /kok (14.36)
 • Minna Sirnö /vas (15.26)
 • Anneli Kiljunen /sd (17.10)

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 10.2.2011 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 59/2010 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta
Lakialoite laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 60/2010 vp

Lakialoite  LA 44/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 9/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä, muodostavat kokonaisuuden. Niistä hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen pohjautuva lakiehdotus on käsiteltävä perustuslain säätämisjärjestyksessä. Ehdotan seuraavaa menettelyä:

Hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen pohjautuvasta lakiehdotuksesta ja mietinnössä ehdotetusta uudesta lakiehdotuksesta päätetään yhdessä, ja ne voidaan nyt, jollei niitä vähintään viiden kuudesosan enemmistöllä julisteta kiireelliseksi, hyväksyä lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin tai hylätä.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 156/1/2010

2) Hallituksen esitys laiksi arpajaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 207/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 32/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi Europolia koskevan päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 81/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 33/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi 1. ja 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 280/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 38/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi Suomen metsäkeskuksesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 260/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 29/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 261/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 30/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi tähän liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 295/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 31/2010 vp

Lakialoite  LA 70/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi ydinvastuulain väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 297/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 46/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 208/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 30/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 269/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 31/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys syyttäjälaitosta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 286/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 34/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt 1.—30., 32.—44. ja 46.—59. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 31. ja 45. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys rikosseuraamusalan organisaatiouudistukseen liittyvien lakien muuttamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 279/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 35/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 28 luvun 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 277/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 36/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 20 luvun muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 283/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 37/2010 vp

Lakialoite  LA 20/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain ja perusopetuslain muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 322/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 53/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 58/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpide-aloitteesta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 326/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 54/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys päästökauppalaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 315/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 42/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 99/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 43/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys mittauslaitelaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 241/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 44/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 298/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 45/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys laeiksi työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 sekä 14 §:n muuttamisesta ja kielilain 30 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 329/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 17/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

22) Hallituksen esitys laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 45 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 336/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

23) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 311/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 58/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 16.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 290/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 59/2010 vp

Lakialoite  LA 24, 121/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 16.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

25) Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle: Tuottava ja uudistuva Suomi — Digitaalinen agenda vuosille 2011—2020

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 10/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 25/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 17.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 16.2.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen