Täysistunnon pöytäkirja 156/2002 vp

PTK 156/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

156. TORSTAINA 5. JOULUKUUTA 2002

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä seuraavat edustajat:

 • Hannu Aho /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Jukka Mikkola /sd
 • Täysistunnon kuluessa ilmoittautuu seuraava edustaja:

  • Lauri Kähkönen /sd

  __________

  PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

  1) Hallituksen esitys laeiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 130/2002 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 38/2002 vp

  Lakialoite  LA 170, 179/1999 vp, 67/2000 vp, 109, 135/2002 vp

  Toinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 38. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Toinen varapuhemies:

  Asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 158/1/2002

  2) Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 127/2002 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2002 vp

  Lakialoite  LA 118/2002 vp

  Toimenpidealoite  TPA 131/2002 vp

  Toinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 39. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Toinen varapuhemies:

  Asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 158/2/2002

  3) Hallituksen esitys vakuutusoikeuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 101/2002 vp

  Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 23/2002 vp

  Lakialoite  LA 150/2001 vp

  Toimenpidealoite  TPA 246/2001 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

  4) Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 ja 43 §:n muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 140/2002 vp

  Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 16/2002 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

  5) Hallituksen esitys työttömyysturvalaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 115/2002 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 43/2002 vp

  Lakialoite  LA 77/1999 vp, 14, 186/2000 vp, 32, 55, 81/2001 vp, 43, 54, 71, 80, 90, 129/2002 vp

  Toimenpidealoite  TPA 182, 245, 267/2000 vp, 201, 204/2001 vp, 128/2002 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

  6) Hallituksen esitys laiksi Koulutusrahastosta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 219/2002 vp

  Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 8/2002 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

  7) Hallituksen esitys vuorotteluvapaalaiksi

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 226/2002 vp

  Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 9/2002 vp

  Lakialoite  LA 142/2001 vp, 77, 88/2002 vp

  Toimenpidealoite  TPA 156/2000 vp, 121/2002 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

  __________

  Toinen varapuhemies:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 20.05.

  Täysistunto lopetetaan kello 20.01.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen

  ​​​​