Täysistunnon pöytäkirja 156/2010 vp

PTK 156/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

156. KESKIVIIKKONA 16. HELMIKUUTA 2011

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (14.00—15.34).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 19 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Marko Asell /sd (e)
 • Risto Autio /kesk (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Ulla Karvo /kok
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok (s)
 • Merja Kyllönen /vas (s)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Raimo Piirainen /sd (s)
 • Pekka Ravi /kok (s)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Arto Satonen /kok
 • Marja Tiura /kok (e)
 • Tuulikki Ukkola /kok (s)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta
Lakialoite laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 60/2010 vp

Lakialoite  LA 44/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 9/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä, hyväksyä lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi 15.2.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 155/1/2010

Keskustelussa on ed. Esko-Juhani Tennilä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Ed. Esko-Juhani Tennilä on ed. Veijo Puhjon kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Ensin on päätettävä lakiehdotusten hyväksymisestä lepäämään tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotukset lepäämään, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen pohjautuvan lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin äänin

jaa 144, ei 26; poissa 29.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 23; poissa 21.

( Ään. 2 )

2) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 311/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 58/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 290/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 59/2010 vp

Lakialoite  LA 24, 121/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Laki eläinsuojelulain 15 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 123/2010 vp (Lyly Rajala /kok)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 17.2.2011 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 15.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​