Täysistunnon pöytäkirja 156/2014 vp

PTK 156/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

156. KESKIVIIKKONA 18. HELMIKUUTA 2015

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.03—17.12), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.12—17.54) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.54—21.03).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 21 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Anne Kalmari /kesk (s)
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Pentti Kettunen /ps
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pirkko Mattila /ps
 • Markus Mustajärvi /vr
 • Lasse Männistö /kok (p)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Petteri Orpo /kok (e)
 • Jaana Pelkonen /kok (s)
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Juha Sipilä /kesk
 • Timo Soini /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Erkki Tuomioja /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 5 edustajaa:

 • Pirkko Mattila /ps (14.18)
 • Maria Tolppanen /ps (14.18)
 • Sari Sarkomaa /kok (14.20)
 • Markus Mustajärvi /vr (14.32)
 • Timo Soini /ps (16.58)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Tasa-arvoisen koulutuksen tulevaisuus

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 8/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt annetaan vastaus edustaja Tuomo Puumalan ym. välikysymykseen tasa-arvoisen koulutuksen tulevaisuudesta.

Valtioneuvoston vastauksen ja edustaja Puumalan puheenvuoron jälkeen välikysymyskeskustelu käydään nopeatahtisena siten, että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 158/1/2014

2) Valtiontalouden tarkastusviraston finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan vaalikausiraportti 2011—2014

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 20/2014 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 10/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 19.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 §:n ja opintotukilain 7 §:n muuttamisesta; Hallituksen esitys eduskunnalle ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 §:n ja opintotukilain 7 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 211/2014 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 211/2014 vp

Hallituksen esitys  HE 357/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 21/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 19.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta; Hallituksen esitys eduskunnalle yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 244/2014 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 244/2014 vp

Hallituksen esitys  HE 308/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 22/2014 vp

Lakialoite  LA 91/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 19.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 10 ja 14 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 345/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 47/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 19.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta ja ulkomaalaislain 54 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 155/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 15/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 19.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 19.2.2015 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 21.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen