Täysistunnon pöytäkirja 157/2010 vp

PTK 157/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

157. TORSTAINA 17. HELMIKUUTA 2011

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Tarja Filatov (16.01—17.27) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.27—19.42).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Risto Autio /kesk (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Merja Kyllönen /vas (s)
 • Olli Nepponen /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Raimo Piirainen /sd (s)
 • Kari Rajamäki /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Pekka Ravi /kok (s)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Lenita Toivakka /kok
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 7 edustajaa:

 • Kari Rajamäki /sd (16.17)
 • Sampsa Kataja /kok (16.17)
 • Raimo Vistbacka /ps (16.22)
 • Marja Tiura /kok (16.29)
 • Olli Nepponen /kok (16.43)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk (16.44)
 • Tuula Peltonen /sd (17.51)

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle: Tuottava ja uudistuva Suomi — Digitaalinen agenda vuosille 2011—2020

Valtioneuvoston selonteko  VNS 10/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 25/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 10 johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 158/1/2010

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 122/2010 vp (Mirja Vehkaperä /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

4) Perustuslain 115 §:n mukainen valtioneuvoston oikeuskanslerin ilmoitus entisen pääministerin Matti Vanhasen virkatoimen lainmukaisuuden tutkimiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Muu asia  M 6/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 10/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 22.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen varapuhemies:

Esitutkintapöytäkirja liitteineen on nähtävillä lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

5) Hallituksen esitys laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 ja 36 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 246/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 34/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 18.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 18.2.2011 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.42.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen