Täysistunnon pöytäkirja 157/2014 vp

PTK 157/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

157. TORSTAINA 19. HELMIKUUTA 2015

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.00—17.58), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.58—19.58) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (19.58—20.21).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Harri Jaskari /kok
 • Arja Juvonen /ps
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Kimmo Kivelä /ps (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Markus Mustajärvi /vr
 • Riitta Myller /sd
 • Lasse Männistö /kok (p)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (s)
 • Tom Packalén /ps
 • Markku Rossi /kesk (e)
 • Juha Sipilä /kesk (s)
 • Timo Soini /ps
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Katja Taimela /sd
 • Eila Tiainen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Pertti Virtanen /ps (s)
 • Juha Väätäinen /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Jutta Urpilainen /sd (16.26)
 • Markus Mustajärvi /vr (16.45)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministereille.

Pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille, ilmoittautumaan painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 362/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Keskustelu alkaa, edustaja Tuupainen. — Anteeksi. Otamme ensin alkuun valtiovarainministeri Rinteen esittelypuheenvuoron, ja sitä varten pyydän (Hälinää — Puhemies koputtaa) salia hiljentymään, ja edustaja Tuupainen pääsee puhumaan ensimmäisenä ministeri Rinteen jälkeen. (Hälinää) — Ja jos on tarve pitää neuvotteluja, ne pyydetään siirtämään salin ulkopuolelle. Esimerkiksi kahviotilat ovat käytettävissä. — Ministeri Rinne, olkaa hyvä.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

3) Valtiontalouden tarkastusviraston finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan vaalikausiraportti 2011—2014

Ainoa käsittely

Kertomus  K 20/2014 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 10/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 §:n ja opintotukilain 7 §:n muuttamisesta; Hallituksen esitys eduskunnalle ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 §:n ja opintotukilain 7 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 211/2014 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 211/2014 vp

Hallituksen esitys  HE 357/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 21/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta
Hallituksen esitys eduskunnalle yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 244/2014 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 244/2014 vp

Hallituksen esitys  HE 308/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 22/2014 vp

Lakialoite  LA 91/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 158/2/2014

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 10 ja 14 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 345/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 47/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta ja ulkomaalaislain 54 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 155/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 15/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 20.2.2015 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 20.21.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen