Täysistunnon pöytäkirja 158/2001 vp

PTK 158/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

158. KESKIVIIKKONA 9. TAMMIKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Janina Andersson /vihr
 • Eva Biaudet /r
 • Klaus Bremer /r
 • Mikko Elo /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Juha Karpio /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Johannes Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Kalervo Kummola /kok
 • Jaakko Laakso /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Pehr Löv /r
 • Markku Markkula /kok
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Riitta Prusti /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Katja Syvärinen /vas
 • Ilkka Taipale /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Kari Urpilainen /sd
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Pia Viitanen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

9.1. edustaja

 • Martti Korhonen /vas

9. ja 10.1. edustajat

 • Tarja Kautto /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Suvi Lindén /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

9. ja 10.1. edustaja

 • Kari Urpilainen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

9.1. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Kalevi Olin /sd

9. ja 10.1. edustajat

 • Janina Andersson /vihr
 • Eva Biaudet /r
 • Christina Gestrin /r
 • Tuula Haatainen /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Juha Karpio /kok
 • Katri Komi /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Kalervo Kummola /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Riitta Prusti /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Katja Syvärinen /vas
 • Ilkka Taipale /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Pia Viitanen /sd

__________

Eduskunnan koollekutsuminen

Puhemies:

Ilmoitetaan, että puhemies on 4. päivänä tammikuuta 2002 tehnyt eduskunnan työjärjestyksen 3 §:n 2 momentin nojalla päätöksen kutsua eduskunta jatkamaan 19. päivänä joulukuuta 2001 pidetyn täysistunnon jälkeen keskeytettyjä vuoden 2001 valtiopäiviä. Lisäksi puhemies on samoin 4. päivänä tammikuuta 2002 lähettänyt kansanedustajille osoitetun kutsun kokoontua täysistuntoon keskiviikkona 9. päivänä tammikuuta 2002 kello 12.

Edellä mainitut puhemiehen päätös ja kutsukirje otetaan täysistunnon pöytäkirjaan.

Puhemiehen päätös on näin kuuluva:

"Suomen Eduskunta

Finlands Riksdag

Helsinki 4.1.2002

Päätös kutsua eduskunta jatkamaan vuoden 2001 keskeytettyjä valtiopäiviä

Puhemiesneuvoston eduskunnan työjärjestyksen 3 §:n nojalla tekemästä ehdotuksesta eduskunta päätti 19. päivänä joulukuuta 2001 pidetyssä täysistunnossa keskeyttää vuoden 2001 valtiopäivät.

Puhemiesneuvoston perustuslain 33 §:n ja eduskunnan työjärjestyksen 1 §:n nojalla tekemästä ehdotuksesta eduskunta samalla päätti kokoontua vuoden 2002 valtiopäiville maanantaina 4. päivänä helmikuuta 2002 klo 12, jolloin vuoden 2001 valtiopäivät päättyvät.

Valtioneuvosto on tänään 4. päivänä tammikuuta tehnyt päätöksen antaa eduskunnalle rauhanturvaamislain (514/1984) 2 §:n 2 momentin perusteella selonteon, joka koskee Suomen osallistumista sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon (ISAF, International Security Assistance Force) Afganistanissa.

Selonteon käsittelyn kiireellisyyden takia ja eduskunnan työjärjestyksen 3 §:n 2 momentin nojalla kutsun eduskunnan jatkamaan vuoden 2001 keskeytettyjä valtiopäiviä. Tämän vuoksi pyydän eduskuntaa kokoontumaan täysistuntoon ensi keskiviikkona 9. päivänä tammikuuta klo 12.00.

Riitta Uosukainen

Eduskunnan puhemies

        Seppo Tiitinen

        Eduskunnan pääsihteeri"

Puhemiehen kutsukirje on näin kuuluva:

"Eduskunnan puhemies

Helsinki 4.1.2002

Kansanedustajille

Valtioneuvosto on tänään 4. tammikuuta 2002 antanut eduskunnalle rauhanturvaamislain 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun selonteon Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon (ISAF, International Security Assistance Force) Afganistanissa.

Asian kiireellisyyden vuoksi kutsun eduskunnan työjärjestyksen 3 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan jatkamaan 19. joulukuuta 2001 keskeytettyjä vuoden 2001 valtiopäiviä keskiviikkona 9. päivänä tammikuuta 2002 klo 12.

Riitta Uosukainen"

"Riksdagens talman

Helsingfors 4.1.2002

Till riksdagsledamöterna

Statsrådet har i dag den 4 januari 2002 förelagt riksdagen en i 2 §:n 2 mom. i lagen om fredsbevarande verksamhet avsedd redogörelse om Finlands deltagande i den militära krishanteringsoperationen (ISAF, International Security Assistance Force) i Afghanistan.

Med hänsyn till att ärendet är brådskande sammankallar jag med stöd av 3 § 2 mom. i riksdagens arbetsordning riksdagen för att onsdagen den 9 januari 2002 kl. 12 fortsätta 2001 års riksmöte, som avbröts den 19 december 2001.

Riitta Uosukainen"

__________

Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon (ISAF, International Security Assistance Force) Afganistanissa

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän ohella tammikuun 4. päivältä on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon (ISAF, International Security Assistance Force) Afganistanissa (VNS 5/2001 vp). Selonteko on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Eduskunnan työjärjestyksen 23 §:n 1 momentin mukaan selonteko on pantava pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle tänään pidettävään toiseen istuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja selonteko pannaan pöydälle seuraavaan istuntoon.

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on 21. ja 28. päivänä joulukuuta 2001 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 237—243/2001 vp.

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtiopäivien ollessa keskeytettyinä on eduskunnalle saapunut perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitettu Euroopan unionin asia U 87/2001 vp, jonka puhemies on toimittanut käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään valtiopäivien ollessa keskeytettyinä eduskunnalle saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1200, 1202, 1204, 1214, 1215, 1221, 1222, 1224—1226, 1253, 1255, 1256, 1258, 1260, 1268, 1270, 1272, 1281/2001 vp.

__________

Muutoksia valtioneuvoston kokoonpanossa

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on 4. päivänä tammikuuta 2002 vapauttanut pyynnöstä oikeustieteen kandidaatti, kansanedustaja Olli-Pekka Heinosen valtioneuvoston jäsenyydestä ja liikenne- ja viestintäministerin tehtävistä.

Samalla tasavallan presidentti on siirtänyt ja määrännyt ulkomaankauppaministeri Kimmo Kalevi Immeri Sasin liikenne- ja viestintäministeriksi sekä nimittänyt ja määrännyt maakuntasihteeri, kasvatustieteiden maisteri, kansanedustaja Jari Pekka Olavi Vilénin valtioneuvoston jäseneksi ja ulkomaankauppaministeriksi ulkoasiainministeriöön sekä ministeriksi käsittelemään valtioneuvoston kanslian ja kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 12.10.

Täysistunto lopetetaan kello 12.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen