Täysistunnon pöytäkirja 159/2010 vp

PTK 159/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

159. TIISTAINA 22. HELMIKUUTA 2011

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (14.00—15.59) ja puhemies Sauli Niinistö (15.59—17.19).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 35 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Risto Autio /kesk (s)
 • Tuija Brax /vihr
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Bjarne Kallis /kd
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Merja Kyllönen /vas (s)
 • Reijo Laitinen /sd (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Hannes Manninen /kesk (e)
 • Olli Nepponen /kok (e)
 • Håkan Nordman /r (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Reijo Paajanen /kok (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Minna Sirnö /vas (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Lenita Toivakka /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Lasse Hautala /kesk (14.20)
 • Eero Reijonen /kesk (15.08)
 • Eero Akaan-Penttilä /kok (16.04)

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 17.2.2011 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 60—61/2010 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 60 sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä

asiasta U 61 ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Perustuslain 115 §:n mukainen valtioneuvoston oikeuskanslerin ilmoitus entisen pääministerin Matti Vanhasen virkatoimen lainmukaisuuden tutkimiseksi

Ainoa käsittely

Muu asia  M 6/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 10/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Perustuslakivaliokunnan annettua mietinnössä kannanottonsa entisen pääministerin Matti Vanhasen menettelyn lainvastaisuudesta on eduskunnan perustuslain 114 §:n mukaan päätettävä asiasta. Eduskunta voi nyt päättää joko olla nostamatta syytettä Matti Vanhasta vastaan tai varata hänelle tilaisuuden selityksen antamiseen.

Päätökset

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Kimmo Sasi ed. Jacob Södermanin kannattamana tehnyt ehdotuksen, että eduskunta päättää olla nostamatta syytettä entistä pääministeriä Matti Vanhasta vastaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Kun muuta ehdotusta ei ole tehty, eduskunta hyväksynee ed. Sasin ehdotuksen.

Eduskunta hyväksyi ed. Kimmo Sasin ehdotuksen ja päätti siis olla nostamatta syytettä entistä pääministeriä Matti Vanhasta vastaan.

Asian käsittely päättyi.

2) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (pääministeri Kiviniemi ja ministerit Katainen, Pekkarinen, Wallin, Anttila, Brax, Vehviläinen, Holmlund, Thors, Vapaavuori, Stubb, Sinnemäki ja Rehula)

Keskustelu

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 5/2010 vp

Puhemies:

Esitellään pääministeri Kiviniemen ja ministerien Katainen, Pekkarinen, Wallin, Anttila, Brax, Vehviläinen, Holmlund, Thors, Vapaavuori, Stubb, Sinnemäki ja Rehula ilmoitukset muutoksista sidonnaisuuksiinsa. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 ja 36 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 246/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 34/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu keskeytettiin 18.2.2010 pidetyssä täysistunnossa. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

PTK 158/2/2010

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia, hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 317/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 39/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laeiksi elintarvikelain sekä eläinlääkintähuoltolain 15 ja 23 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 293/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 32/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 311/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 58/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 290/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 59/2010 vp

Lakialoite  LA 24, 121/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi arpajaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 207/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 32/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi Europolia koskevan päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 81/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 33/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt 1. ja 2. lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laeiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 280/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 38/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi Suomen metsäkeskuksesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 260/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 29/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 261/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 30/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laiksi poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi tähän liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 295/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 31/2010 vp

Lakialoite  LA 70/2007 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laiksi ydinvastuulain väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 297/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 46/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Valtioneuvoston selonteko metropolipolitiikasta

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 9/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 35/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 23.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys rautatielaiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 262/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 26/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 23.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laiksi lentoasemaverkosta ja -maksuista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 313/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 27/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 23.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys laiksi Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain 11 ja 31 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 334/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 12/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 23.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 23.2.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.19.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen