Täysistunnon pöytäkirja 16/2011 vp

PTK 16/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

16. PERJANTAINA 17. KESÄKUUTA 2011

Puhetta johti puhemies Ben Zyskowicz (13.02—13.26).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 12 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Susanna Huovinen /sd
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Martti Korhonen /vas
 • Tapani Mäkinen /kok (s)
 • Pentti Oinonen /ps
 • Kari Rajamäki /sd (e)
 • Juha Rehula /kesk (e)
 • Janne Sankelo /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Puhemies Ben Zyskowicz:

Ilmoitetaan, että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta on valinnut puheenjohtajakseen Simo Rundgrenin ja varapuheenjohtajakseen Maarit Feldt-Rannan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 3/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 1/2011 vp

Puhemies Ben Zyskowicz:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2010

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 13/2011 vp

Puhemies Ben Zyskowicz:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maksulaitoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 2/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 1/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 21.6.2011 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 4/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 21.6.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Ben Zyskowicz:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 21.6.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.26.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen