Täysistunnon pöytäkirja 16/2013 vp

PTK 16/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

16. TORSTAINA 28. HELMIKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.02—17.55) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.55—18.23).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 14 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Thomas Blomqvist /r (s)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Susanna Huovinen /sd
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Mats Nylund /r
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Janne Sankelo /kok
 • Timo Soini /ps (s)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on tänään 27.2.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 10—11/2013 vp.

Valtioneuvoston selonteot

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on tänään 27.2.2013 antanut eduskunnalle selonteon aluehallintouudistuksen toimeenpanosta ja toteutuksesta (VNS 1/2013 vp).

2) Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 2/2013 vp (Ilkka Kanerva /kok ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

3) Laki ampuma-aselain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 3/2013 vp (Jussi Halla-aho /ps ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 4)—7) asiasta.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

4) Laki ampuma-aselain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 4/2013 vp (Jussi Halla-aho /ps ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

5) Laki ampuma-aselain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 5/2013 vp (Jussi Halla-aho /ps ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

6) Laki ampuma-aselain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 6/2013 vp (Jussi Halla-aho /ps ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

7) Laki ampuma-aselain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 7/2013 vp (Jussi Halla-aho /ps ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 202/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 1.3.2013 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain 8 ja 12 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 204/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 1.3.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 1.3.2013 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 18.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen