Täysistunnon pöytäkirja 160/2010 vp

PTK 160/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

160. KESKIVIIKKONA 23. HELMIKUUTA 2011

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (14.01—16.00), puhemies Sauli Niinistö (16.00—17.59) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (17.59—18.17).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 28 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Risto Autio /kesk (s)
 • Tuija Brax /vihr
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Harri Jaskari /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Timo Kaunisto /kesk (e)
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Merja Kyllönen /vas (s)
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Hannes Manninen /kesk (e)
 • Håkan Nordman /r (s)
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Kari Rajamäki /sd
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Jutta Urpilainen /sd (s)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Jyrki Yrttiaho /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Jyrki Yrttiaho /vas (14.16)

__________

Toimenpidealoitteet

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto on 22.2.2011 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 97—121/2010 vp.

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko metropolipolitiikasta

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 9/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 35/2010 vp

Ensimmäinen puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 9 johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 162/1/2010

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys rautatielaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 262/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 26/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi lentoasemaverkosta ja -maksuista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 313/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 27/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain 11 ja 31 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 334/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 12/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Laki opintotukilain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 124/2010 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys suostumukseksi myöntää valtiontakaus valtion sähkönhankinnan hintasuojauksen toteuttamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 333/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 60/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 24.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 318/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 40/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 24.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys tuomioistuinharjoittelua koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 278/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 41/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 24.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 296/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 33/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 24.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laeiksi lastensuojelulain 50 §:n, perhehoitajalain ja omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 331/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 55/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 24.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

11) Valtioneuvoston luonnonvaraselonteko eduskunnalle: Älykäs ja vastuullinen luonnonvaratalous

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 11/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 47/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 24.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi Sipoonkorven kansallispuistosta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 324/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 20/2010 vp

Lakialoite  LA 16/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 24.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 24.2.2011 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 18.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​