Täysistunnon pöytäkirja 161/2010 vp

PTK 161/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

161. TORSTAINA 24. HELMIKUUTA 2011

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Tarja Filatov (16.00—17.57), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.57—20.00) ja puhemies Sauli Niinistö (20.00—22.24).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Risto Autio /kesk (s)
 • Tuija Brax /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Timo Kaunisto /kesk (e)
 • Kimmo Kiljunen /sd (e)
 • Juha Korkeaoja /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Merja Kyllönen /vas (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Hannes Manninen /kesk (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Elisabeth Nauclér /r (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Astrid Thors /r (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (s)
 • Markku Uusipaavalniemi /ps
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Pertti Virtanen /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (16.56)

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Valtioneuvoston luonnonvaraselonteko eduskunnalle: Älykäs ja vastuullinen luonnonvaratalous

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 11/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 47/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään talousvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 11 johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta.

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys suostumukseksi myöntää valtiontakaus valtion sähkönhankinnan hintasuojauksen toteuttamiseksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 333/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 60/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta antoi suostumuksen valtiontakaukseen mietinnön mukaisesti.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 318/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 40/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 162/2/2010

5) Hallituksen esitys tuomioistuinharjoittelua koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 278/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 41/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 296/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 33/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laeiksi lastensuojelulain 50 §:n, perhehoitajalain ja omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 331/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 55/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 162/3/2010

8) Hallituksen esitys laiksi Sipoonkorven kansallispuistosta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 324/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 20/2010 vp

Lakialoite  LA 16/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Laki eduskuntaryhmistä

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 127/2010 vp (Timo Kalli /kesk ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

10) Laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 125/2010 vp (Raija Vahasalo /kok)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 126/2010 vp (Merja Kuusisto /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

12) Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 129/2010 vp (Lauri Kähkönen /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys yksityisiä sosiaalipalveluja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 302/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 56/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 25.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 25.2.2011 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 22.24.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​