Täysistunnon pöytäkirja 161/2014 vp

PTK 161/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

161. TORSTAINA 26. HELMIKUUTA 2015

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.01—18.28) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (18.28—19.12).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 20 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Anna-Maja Henriksson /r (s)
 • Katja Hänninen /vas
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Laila Koskela /kesk (s)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (s)
 • Silvia Modig /vas (s)
 • Lasse Männistö /kok (p)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Tuomo Puumala /kesk (s)
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Pekka Ravi /kok
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Juha Sipilä /kesk (s)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Juha Väätäinen /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Tarja Filatov /sd (16.22)
 • Antti Kaikkonen /kesk (16.25)
 • Sampsa Kataja /kok (16.35)
 • Katja Hänninen /vas (17.50)

__________

Valiokuntaan lähettämispäätöksen muutos

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto on päättänyt, että puhemiesneuvoston 19.2.2015 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lähettämä toimenpidealoite 47/2014 vp siirretään käsiteltäväksi hallintovaliokuntaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministereille.

Pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Edelleen pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla P-painiketta.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 352/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 43/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle ampumaratalaiksi sekä laeiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 20/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 48/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 162/1/2014

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkorajan ylittävästä yhteistyöstä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 342/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 49/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 298/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 50/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39 ja 41 §:n sekä ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 243/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 23/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 284/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 51/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Lisätalousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 149—199/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Lisätalousarvioaloitteet lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 27.2.2015 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen