Täysistunnon pöytäkirja 162/2010 vp

PTK 162/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

162. PERJANTAINA 25. HELMIKUUTA 2011

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.00—13.25).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 36 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Risto Autio /kesk (s)
 • Tuija Brax /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Saara Karhu /sd
 • Sampsa Kataja /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Merja Kyllönen /vas (s)
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Hannes Manninen /kesk (e)
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Elisabeth Nauclér /r (e)
 • Håkan Nordman /r
 • Mats Nylund /r
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Raimo Piirainen /sd
 • Eero Reijonen /kesk (s)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Tapani Tölli /kesk (s)
 • Jutta Urpilainen /sd (s)
 • Markku Uusipaavalniemi /ps
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vas (s)

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1107, 1112, 1117, 1125, 1127, 1129—1132, 1135, 1137, 1138/2010 vp.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko metropolipolitiikasta

Äänestys

Valtioneuvoston selonteko  VNS 9/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 35/2010 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 9 johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 23.2.20100 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 160/1/2010

Keskustelussa on ed. Pentti Tiusanen ed. Unto Valppaan kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen mukaisen perusteluja koskevan ehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Ensin päätetään perusteluja koskevasta ehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi äänin

jaa 132, ei 19; poissa 48.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta.

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 318/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 40/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 24.2.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 161/4/2010

Yleiskeskustelussa on ed. Pirkko Ruohonen-Lerner ed. Pietari Jääskeläisen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Käsittelyn pohjaa koskevasta ed. Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta äänestetään valiokunnan ehdotusta vastaan.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen äänin

jaa 150, ei 9; poissa 40.

( Ään. 2 )

Puhemies:

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 1 ja 2 §:n mietinnön mukaisina.

3 §

Pirkko Ruohonen-Lerner /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että 3 § saa sen muodon kuin vastalauseessamme on.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Ruohonen-Lernerin ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Pirkko Ruohonen-Lerner on ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 3 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 151, ei 10; poissa 38.

( Ään. 3 )

Eduskunta hyväksyi 4—30 §:n, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 2.—8. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotettujen uusien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi lastensuojelulain 50 §:n, perhehoitajalain ja omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 331/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 55/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 24.2.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 161/7/2010

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

50 §

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 50 § saa sen muodon kuin vastalauseessa.

Satu Taiveaho /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Anneli Kiljusen tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Anneli Kiljusen on ed. Satu Taiveahon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 50 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 115, ei 45; poissa 39.

( Ään. 4 )

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi 2. ja 3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys yksityisiä sosiaalipalveluja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 302/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 56/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Odotamme sen aikaa, että ne edustajat, jotka eivät aio osallistua keskusteluun tai seurata sitä, kohteliaasti poistuvat salista. Siis hiven hiljaisuutta nyt, kun ed. Kerola aloittaa puheen. — Olkaa hyvä!

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laeiksi Suomen perustuslain 25 §:n, vaalilain ja puoluelain 9 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 7/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 11/2010 vp

Lakialoite  LA 1/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

6) Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Valtiontalouden kehysmenettelyn vaikuttavuus finanssipolitiikan hallintavälineenä

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 21/2010 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 10/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 275/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 36/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kehittämisestä vuosina 2011—2014

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 328/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 57/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 182/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 48/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 1.3.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​