Täysistunnon pöytäkirja 163/2014 vp

PTK 163/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

163. TIISTAINA 3. MAALISKUUTA 2015

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (14.03—15.32 ja 19.01—20.37) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (18.45—19.01).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 25 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Christina Gestrin /r (e)
 • Ari Jalonen /ps
 • Anne Kalmari /kesk (s)
 • Mika Kari /sd (s)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (s)
 • Lasse Männistö /kok (p)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Tom Packalén /ps
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Raimo Piirainen /sd
 • Mika Raatikainen /ps (e)
 • Markku Rossi /kesk
 • Timo Soini /ps
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Sofia Vikman /kok (s)
 • Pertti Virtanen /ps (s)
 • Juha Väätäinen /ps (s)
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 6 edustajaa:

 • Elisabeth Nauclér /r (14.24)
 • Raimo Piirainen /sd (14.28)
 • Timo Soini /ps (14.34)
 • Tom Packalén /ps (14.50)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (18.30)

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Valtioneuvosto on 26.2.2015 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 47/2014 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain ja säteilylain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 320/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 31/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan, Moldovan tasavallan ja Georgian välillä tehtyjen assosiaatiosopimusten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 355/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 23/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 224/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 28/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 360/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 32/2014 vp

Lakialoite  LA 30/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Valtiontalouden tarkastusviraston finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan vaalikausiraportti 2011—2014

Ainoa käsittely

Kertomus  K 20/2014 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 10/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö. Asia pantiin pöydälle 25.2.2015 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 160/6/2014

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkoasiainhallintolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 260/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 22/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 352/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 43/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 170/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 47/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 166/3/2014

9) Hallituksen esitys eduskunnalle ampumaratalaiksi sekä laeiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 20/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 48/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 166/4/2014

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkorajan ylittävästä yhteistyöstä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 342/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 49/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 298/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 50/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeudenkäymiskaaren 25 ja 25 a luvun sekä sotilasoikeudenkäyntilain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 246/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 24/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 356/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 25/2014 vp

Lakialoite  LA 64/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 230/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 26/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—174. ja 176.—178. lakiehdotuksen sekä mietinnössä ehdotetun uuden 179. lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän 175. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle pohjoismaisen perintösopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta ja perintökaaren 26 luvun 20 §:n muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 361/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 27/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ensin päätetään lakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39 ja 41 §:n sekä ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 243/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 23/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle perhehoitolaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 256/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 48/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 166/5/2014

18) Hallituksen esitys eduskunnalle työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 277/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 49/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 166/6/2014

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 278/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 50/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 284/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 51/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ensin päätetään sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja yleissopimuksen valinnaisesta pöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen ja yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 82/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 22/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 166/7/2014

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 349/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 44/2014 vp

Lakialoite  LA 51/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 350/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 45/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 348/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 51/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain eräiden tietoverkkorikoksia koskevien säännösten muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 232/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 29/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 104/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 30/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 307/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 25/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

28) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 181/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 26/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

29) Kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomus 2014

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 19/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 16/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

30) Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutosten ja Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi muutosten ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 366/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 23/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

31) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 346/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 52/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

32) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Tullissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 174/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 53/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

33) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Tullissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 351/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 54/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

34) Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 192/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 31/2014 vp

Lakialoite  LA 57/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

35) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 25 i ja 47 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 305/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 27/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 4.3.2015 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 20.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen