Täysistunnon pöytäkirja 164/2014 vp

PTK 164/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

164. KESKIVIIKKONA 4. MAALISKUUTA 2015

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.07—15.31) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.45—18.07).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 33 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Markku Eestilä /kok
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Laila Koskela /kesk (s)
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (s)
 • Lasse Männistö /kok (p)
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mika Niikko /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Jaana Pelkonen /kok
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Mika Raatikainen /ps (e)
 • Pekka Ravi /kok
 • Annika Saarikko /kesk
 • Timo Soini /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Katja Taimela /sd
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Tytti Tuppurainen /sd (s)
 • Stefan Wallin /r
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Sofia Vikman /kok (s)
 • Pertti Virtanen /ps (s)
 • Juha Väätäinen /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 7 edustajaa:

 • Sampsa Kataja /kok (14.28)
 • Mika Niikko /ps (14.35)
 • Jaana Pelkonen /kok (15.06)
 • Terhi Peltokorpi /kesk (15.09)
 • Annika Saarikko /kesk (15.11)
 • Päivi Lipponen /sd (15.18)
 • Katja Taimela /sd (17.05)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 192/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 31/2014 vp

Lakialoite  LA 57/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 166/9/2014

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 349/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 44/2014 vp

Lakialoite  LA 51/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 350/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 45/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 348/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 51/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 346/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 52/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Tullissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 174/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 53/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi 1.—9. ja 11.—17. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 10. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Tullissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 351/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 54/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain eräiden tietoverkkorikoksia koskevien säännösten muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 232/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 29/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 104/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 30/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 307/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 25/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 181/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 26/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

12)  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 25 i ja 47 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 305/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 27/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

13)  Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutosten ja Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi muutosten ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 366/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 23/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

14)  Kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomus 2014

Ainoa käsittely

Kertomus  K 19/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 16/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

15)  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 290/2014 vp

Lakialoite  LA 80/2013 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 9/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

16)  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläimistä saatavista sivutuotteista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 235/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 32/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

17)  Kansalaisaloite: Ruotsin kieli valinnaiseksi oppiaineeksi kaikilla kouluasteilla (KAA 2/2014 vp)

Mietintöjen pöydällepano

Muu asia  M 2/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 24/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 268/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 55/2014 vp

Lakialoite  LA 56/2011 vp, 1/2013 vp

Toimenpidealoite  TPA 47/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosuhrimaksusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 293/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 32/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 329/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 33/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja kansainvälistä perheoikeutta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 231/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 34/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain ja lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 161/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 17/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 5.3.2015 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 18.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen