Täysistunnon pöytäkirja 166/2002 vp

PTK 166/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

166. TIISTAINA 17. JOULUKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Janina Andersson /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Jari Koskinen /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Kirsi Piha /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Marjatta Vehkaoja /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Kirsi Piha /kok
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Janina Andersson /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Irina Krohn /vihr
 • Kimmo Sasi /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17.12. edustaja

 • Jan-Erik Enestam /r

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

17.12. edustajat

 • Irina Krohn /vihr
 • Marjatta Vehkaoja /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

17.12. edustajat

 • Janina Andersson /vihr
 • Kirsi Piha /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Lakivaliokunnan jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Wallin vapautusta lakivaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että lakivaliokunnan täydennysvaali toimitetaan ensi torstaina 19. päivänä joulukuuta kello 10 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi torstaina kello 7.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2003

Hallituksen esitys vuoden 2003 talousarvioesityksen (HE 132/2002 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitys vuoden 2003 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 132/2002 vp) toisesta täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 132, 249, 253/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 40/2002 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1523/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 40. Asian käsittely keskeytettiin eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 165/1/2002

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 167/1/2002

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 10.

Täysistunto lopetetaan kello 23.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen