Täysistunnon pöytäkirja 167/2002 vp

PTK 167/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

167. KESKIVIIKKO NA 18. JOULUKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Riitta Korhonen /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Kalervo Kummola /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Katja Syvärinen /vas
 • Raimo Vistbacka /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Katja Syvärinen /vas
 • Kalervo Kummola /kok
 • Riitta Korhonen /kok
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Paavo Lipponen /sd

__________

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

18.12. edustajat

 • Riitta Korhonen /kok
 • Irina Krohn /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

18.12. edustajat

 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Unto Valpas /vas

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2003

Hallituksen esitys vuoden 2003 talousarvioesityksen (HE 132/2002 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitys vuoden 2003 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 132/2002 vp) toisesta täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 132, 249, 253/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 40/2002 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1523/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 40. Yleiskeskustelu talousarvioehdotuksesta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 166/1/2002

Eduskunta ryhtyy talousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Esitellään menot.

Pääluokka 21
Tasavallan presidentti

Luku 01 Tasavallan Presidentti ja luku 02 Tasavallan Presidentin kanslia hyväksytään.

Pääluokka 22
Eduskunta

Eduskunta ryhtyy pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Sulo Aittoniemi /alk
 • momentilta 22.02.74 vähennettäväksi 23 190 000 euroa eli eduskunnan lisätilojen rakentamiseen ehdotettu määräraha poistettavaksi. (TAA 10)

 • Esko Helle /vas
 • luvun 22.02 perustelut: "Eduskunta edellyttää, että kansliatoimikunta selvittää vuoden 2003 aikana kansanedustajien avustajajärjestelmän toimivuuden huomioiden myös henkilökohtaisten avustajien vaikutuksen vaalikamppailuun sekä eduskuntaryhmien ja puolueiden toimintaan." (TAA 496)

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • momentille 22.14.21 lisäyksenä 180 000 euroa lapsiasiainvaltuutetun viran perustamiseen. (TAA 547)

  Keskustelu:

  Sulo Aittoniemi /alk:

  Teen ehdotuksen n:o 1. Montusta tulee hyvä vesivarasto kaupungille.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Kannatan.

  Esko Helle /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 2.

  Jukka Vihriälä /kesk:

  Kannatan ed. Helteen ehdotusta.

  Liisa Hyssälä /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 3.

  Mauri Salo /kesk:

  Kannatan ed. Hyssälän hyvää ehdotusta.

  Keskustelu päättyy.

  Toinen varapuhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—3 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Kansanedustajat hyväksytään.

  Luku 02 Eduskunnan kanslia

  Äänestys ed. Aittoniemen ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Toinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 173 jaa- ja 3 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 20.

  ( Ään. 1 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Helteen ehdotuksesta n:o 2

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Toinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 153 jaa- ja 23 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 22.

  ( Ään. 2 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 09 Valtiontilintarkastajat hyväksytään.

  Luku 14 Eduskunnan oikeusasiamies

  Äänestys ed. Hyssälän ehdotuksesta n:o 3

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Toinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 53 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 20.

  ( Ään. 3 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 40 Valtiontalouden tarkastusvirasto ja luku 99 Eduskunnan muut menot sekä pääluokan perustelut hyväksytään.

  Pääluokka 23
  Valtioneuvosto

  Luku 01 Valtioneuvosto, luku 02 Valtioneuvoston kanslia, luku 03 Oikeuskanslerinvirasto, luku 27 Poliittisen toiminnan avustaminen ja luku 99 Valtioneuvoston muut menot hyväksytään.

  Pääluokka 24
  Ulkoasiainministeriön hallinnonala

  Eduskunta ryhtyy pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Anni Sinnemäki /vihr
 • momentille 24.30.66 lisäyksenä 17 500 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön. (Vastalause 4, TAA 446)

 • Sakari Smeds /kd
 • momentille 24.30.66 lisäyksenä 6 000 000 euroa maa- ja aluekohtaiseen kehitysyhteistyöhön. (Vastalause 1, TAA 1282)

 • Osmo Puhakka /kesk
 • momentille 24.50.66 lisäyksenä 300 000 euroa pohjoisen ulottuvuuden taloudellisen ja teknologisen tutkimuskeskuksen rahoittamiseen. (TAA 1088)

  Keskustelu:

  Anni Sinnemäki /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 1, jossa kehitysyhteistyömomentille lisätään 17,5 miljoonaa euroa.

  Kirsi Ojansuu /vihr:

  Kannatan ed. Sinnemäen ehdotusta.

  Sakari Smeds /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 2.

  Päivi Räsänen /kd:

  Kannatan ed. Smedsin ehdotusta.

  Osmo Puhakka /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 3.

  Markku Laukkanen /kesk:

  Kannatan ed. Puhakan ehdotusta.

  Keskustelu päättyy.

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—3 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Ulkoasiainhallinto hyväksytään.

  Luku 30 Kansainvälinen kehitysyhteistyö

  Äänestys ed. Sinnemäen ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 27 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 44.

  ( Ään. 4 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Smedsin ehdotuksesta n:o 2

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 111 jaa- ja 44 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 43.

  ( Ään. 5 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 50 Lähialueyhteistyö

  Äänestys ed. Puhakan ehdotuksesta n:o 3

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 105 jaa- ja 50 ei-ääntä; poissa 44.

  ( Ään. 6 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 99 Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

  Pääluokka 25
  Oikeusministeriön hallinnonala

  Päätökset:

  Luku 01 Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset, luku 10 Tuomioistuinlaitos, luku 30 Oikeusapu, luku 40 Ulosottolaitos, luku 50 Rangaistusten täytäntöönpano, luku 60 Syyttäjälaitos ja luku 70 Vaalimenot hyväksytään.

  Pääluokka 26
  Sisäasiainministeriön hallinnonala

  Toinen varapuhemies:

  Pääluokan käsittely keskeytetään.

  Pääluokka 27
  Puolustusministeriön hallinnonala

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Pääluokan käsittely keskeytetään.

  Pääluokka 28
  Valtiovarainministeriön hallinnonala

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Pääluokan käsittely keskeytetään.

  Pääluokka 29
  Opetusministeriön hallinnonala

  Toinen varapuhemies:

  Pääluokan 29 käsittely ja asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 168/2/2002

  2) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 18 a §:n muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 160/2002 vp

  Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 15/2002 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tiistaina 7. päivänä tammikuuta 2003 pidettävään täysistuntoon.

  3) Hallituksen esitys terrorismia koskeviksi rikoslain ja pakkokeinolain säännöksiksi

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 188/2002 vp

  Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 24/2002 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tiistaina 7. päivänä tammikuuta 2003 pidettävään täysistuntoon.

  4) Hallituksen esitys kuntoutusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 116/2002 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 48/2002 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tiistaina 7. päivänä tammikuuta 2003 pidettävään täysistuntoon.

  5) Valtioneuvoston selonteko Tasapainoisen kehityksen Suomi 2015

  Mietintöjen pöydällepano

  Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2001 vp

  Tulevaisuusvaliokunnan mietintö  TuVM 1/2002 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti keskiviikkona 8. päivänä tammikuuta 2003 pidettävään täysistuntoon.

  __________

  Toinen varapuhemies:

  Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on tänään torstaina kello 10, kyselytunti tänään kello 16.30.

  Täysistunto lopetetaan torstaina 19. päivänä joulukuuta kello 2.02.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen