Täysistunnon pöytäkirja 17/2001 vp

PTK 17/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

17. KESKIVIIKKONA 28. HELMIKUUTA 2001

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Olli-Pekka Heinonen /kok
 • Klaus Hellberg /sd
 • Esko Helle /vas
 • Leea Hiltunen /skl
 • Seppo Kanerva /kok
 • Kari Kantalainen /kok
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Paula Kokkonen /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Ossi Korteniemi /kesk
 • Risto Kuisma /rem
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jari Leppä /kesk
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Raimo Mähönen /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Harry Wallin /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

28.2. ja 1.3. edustajat

 • Leea Hiltunen /skl
 • Anne Huotari /vas
 • Risto Kuisma /rem
 • Esa Lahtela /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

28.2. edustaja

 • Lauri Kähkönen /sd

1.—31.3. edustaja

 • Ossi Korteniemi /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

28.2. edustajat

 • Tapio Karjalainen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Jukka Vihriälä /kesk

28.2. ja 1.3. edustajat

 • Raimo Mähönen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Harry Wallin /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 13/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

(Hälinää — Ensimmäinen varapuhemies koputtaa) Odotan hiljentymistä. Puhuja ed. Räsänen aloittaa vasta sen jälkeen, kun sali hiljenee ja istuudutte paikoillenne. Tarvittavat keskustelut toivon todella käytävän tämän salin ulkopuolella. (Ensimmäinen varapuhemies koputtaa) — Nyt ed. Räsänen voi aloittaa.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

2) Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 14/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 15/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 19 luvun 10 §:n ja 22 luvun 5 §:n kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 16/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

5) Laki rikoslain 6 luvun 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 3/2001 vp (Ulla-Maj Wideroos /r ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

6) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 c §:n ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 4/2001 vp (Jouko Jääskeläinen /skl ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi telemarkkinalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 73/2000 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 1/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

8) Vahvistamatta jääneenä palautunut laki maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Vahvistamatta jäänyt laki  VJL 2/2001 vp

Hallituksen esitys  HE 165/2000 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys yritys- ja yhteisötietolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 188/2000 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on ensi perjantaina kello 13, kyselytunti huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 14.41.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​