Täysistunnon pöytäkirja 17/2003 vp

PTK 17/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

17. KESKIVIIKKONA 7. TOUKOKUUTA 2003

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Henrik Lax /r
 • Suvi Lindén /kok
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Mikaela Nylander /r
 • Simo Rundgren /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lasse Virén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

7.5. edustaja

 • Anneli Jäätteenmäki /kesk

8. ja 9.5. edustaja

 • Mikko Elo /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

7.5. edustajat

 • Reijo Laitinen /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

7.—9.5. edustajat

 • Henrik Lax /r
 • Lasse Virén /kok

__________

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on tänään valinnut puheenjohtajakseen ed. Jukka Gustafssonin.

__________

Välikysymys 1/2003 vp: Hallitusneuvotteluissa laaditun asiakirjan julkistamatta jättäminen

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että ed. Ben Zyskowicz ja 76 muuta edustajaa ovat eilen 6. päivänä toukokuuta 2003 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen n:o 1 hallitusneuvotteluissa laaditun asiakirjan julkistamatta jättämisestä (VK 1/2003 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Zyskowiczille välikysymyksen esittämistä varten.

Ben Zyskowicz /kok:

Herra puhemies! Hyvät kansanedustajat!

"Eduskunnan puhemiehelle

Pääministeri Anneli Jäätteenmäen hallitus antoi eduskunnalle tiistaina 22.4.2003 tiedonannon hallituksen ohjelmasta. Hallitus ei kuitenkaan tiedonannon yhteydessä eikä siitä käydyn useita päiviä kestäneen eduskuntakeskustelun kuluessa julkistanut hallitusohjelmaan asiallisesti kuuluvaa liiteasiakirjaa, jossa on koko hallituskaudelle sovittu hallitusohjelman 1,12 miljardin euron menolisäysten kohdentamisesta eri tarkoituksiin.

Hallituksen salaama liiteasiakirja on välttämätön osa hallitusohjelmaa. Sen avulla avautuu hallitusohjelman menopuolen todellinen sisältö. Vasta liiteasiakirjasta selviävät luvut. Sitä lukemalla käy ilmi, mihin hallitusohjelman kohtiin rahat riittävät ja mihin eivät sekä mitkä hallitusohjelman lupaukset on tarkoitus todella toteuttaa, mitkä ei. Salattu liiteasiakirja antaa sisällön hallitusohjelman kauniille sanoille ja ympäripyöreille lupauksille.

Eduskunnan — etenkin oppositioryhmien, mutta myös hallituspuolueiden kansanedustajien — oli tiedonantokeskustelussa vaikea käydä yksityiskohtaista keskustelua hallitusohjelman menolisäyksistä. Hallituksen salailun vuoksi ei tiedetty, miten 1,12 miljardin euron menolisäykset jakaantuvat eri tarkoituksiin. Tästä vaadittiin usean kansanedustajan suulla tarkempaa tietoa. Mitään epäselvyyttä siitä, mitä asiakirjaa eduskunnassa haluttiin julkisuuteen, ei hallituksella voinut olla.

Hallitus väitti aluksi totuuden vastaisesti eduskunnan edessä ja myös julkisuudessa, ettei mitään salaista asiakirjaa menojen tarkemmasta kohdentamisesta ole olemassakaan. Esimerkiksi pääministeri Anneli Jäätteenmäki sanoi Iltalehdessä 24.4.2003, että "koska asiassa ei ole mitään perää, siinä ei ole kommentoitavaakaan".

Vasta perjantaina 25.4.2003 pääministeri Jäätteenmäki joutui nettikolumnissaan myöntämään, että on olemassa hallitusneuvotteluissa sovittu laskelma hallitusohjelman menolisäysten kohdentamisesta. Kuitenkaan hallitus ei vielä tässäkään vaiheessa suostunut liiteasiakirjan julkistamiseen.

Vasta maanantaina 28.4.2003 juuri useita päiviä kestäneen tiedonantokeskustelun päättymisen aikoihin hallitus taipui liiteasiakirjan julkistamiseen. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun kaksi opposition juristikansanedustajaa oli viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin vedoten vaatinut kirjallisesti hallitukselta asiakirjaa nähtäväksi.

Tämän oleellisen tärkeän asiakirjan pimittäminen eduskunnalta ja Suomen kansalta oli hallitukselta tietoinen teko. Julkisuudelta haluttiin salata oleellista tietoa hallitusneuvotteluissa tehdyistä poliittisista päätöksistä. Hallituksella oli tähän omat syynsä. Hallitusohjelman kauniit lupaukset näyttävät vähemmän kauniilta, kun niiden rinnalle voidaan liiteasiakirjan julkitulon myötä asettaa lupausten lunastamiseen varatut riittämättömät varat.

Hallituksen puheena oleva menettely oli hyvin arveluttavaa avoimen kansanvallan kannalta. Erityisen tuomittavaksi menettelyn tekee se, että hallitus pyrki tietoisesti harhauttamaan eduskuntaa kiistämällä aluksi totuuden vastaisesti koko asiakirjan olemassaolon.

Arvoisa puhemies! Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Aikooko hallitus myös jatkossa harjoittaa salailua ja eduskunnan sekä kansalaisten harhaanjohtamista vai aikooko se tästä eteenpäin myös käytännössä toimia pääministeri Jäätteenmäen usein puheissaan peräänkuuluttaman avoimuuden ja kansanvaltaisuuden hengessä luopuen salailusta ja toimittaen eduskunnan tietoon kaikki päätöksenteon kannalta oleelliset asiakirjat?

Helsingissä 6. päivänä toukokuuta 2003

 • Ben Zyskowicz /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Satu Hassi /vihr
 • Päivi Räsänen /kd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Petri Salo /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Maija Perho /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Timo Soini /ps
 • Tony Halme /ps
 • Martin Saarikangas /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Mikko Immonen /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Anne Huotari /vas
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Bjarne Kallis /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Sari Essayah /kd
 • Lyly Rajala /kd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Irina Krohn /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Tuija Brax /vihr
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Janina Andersson /vihr
 • Ulla Anttila /vihr
 • Kirsi Ojansuu /vihr"

Ensimmäinen varapuhemies:

Työjärjestyksen 22 §:n 1 momentin mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on valiokuntien täydennysvaalit.

Kun suuren valiokunnan, perustuslakivaliokunnan ja talousvaliokunnan täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

suuren valiokunnan jäseneksi ed. Markku Laukkanen /kesk,

perustuslakivaliokunnan jäseneksi ed. Klaus Pentti /kesk ja

talousvaliokunnan varajäseneksi ed. Simo Rundgren /kesk.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2002

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 5/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

3) Laki hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 2/2003 vp (Matti Väistö /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 4)—6) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

4) Laki hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 4/2003 vp (Nils-Anders Granvik /r ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 3) asian yhteydessä]

5) Laki hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 8/2003 vp (Petri Salo /kok ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 3) asian yhteydessä]

6) Laki hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 19/2003 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 3) asian yhteydessä]

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on ensi perjantaina kello 13, kyselytunti huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 16.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen