Täysistunnon pöytäkirja 17/2006 vp

PTK 17/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

17. TORSTAINA 2. MAALISKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Elo /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Lasse Hautala /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Markku Koski /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Sari Sarkomaa /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

2.3. edustajat

 • Christina Gestrin /r
 • Maija Perho /kok

2. ja 3.3. edustaja

 • Susanna Huovinen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

1.3. edustaja

 • Eero Lankia /kesk

2.3. edustajat

 • Rakel Hiltunen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr

Puhemies:

Ed. Mikko Elo /sd pyytää vapautusta täysistuntotyöstä muun syyn vuoksi ajalle 2.—9.3.2006. Kun poissaolo tulisi kestämään yli viikon, on työjärjestyksen 48 §:n mukaan eduskunnan päätettävä asiasta. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Ed. Mikko Elon pyyntöön suostutaan.

__________

Valtiovarainvaliokunnan jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Olavi Ala-Nissilän edustajantoimen päättymisen johdosta hänen tilalleen valitaan uusi jäsen valtiovarainvaliokuntaan.

Ilmoitetaan, että valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali toimitetaan huomenna perjantaina 3. päivänä maaliskuuta kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna perjantaina kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

Puhemies:

Kyselytunti on päättynyt.

__________

2) Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä meriliikenteestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 1/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 2/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 152/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 3/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 207/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 4/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Puhetta ryhtyy johtamaan toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

__________

5) Laki sairausvakuutuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 2 ja 19 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 3/2006 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 9/2006 vp (Pertti Hemmilä /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 200/2005 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 214/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 20.56.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​