Täysistunnon pöytäkirja 17/2008 vp

PTK 17/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

17. PERJANTAINA 29. HELMIKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 41 edustajaa:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Claes Andersson /vas
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Tuija Brax /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Ulla Karvo /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Timo Korhonen /kesk
 • Merja Kuusisto /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Päivi Lipponen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Tuija Nurmi /kok
 • Pentti Oinonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Petteri Orpo /kok
 • Tuula Peltonen /sd
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Tommy Tabermann /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Stefan Wallin /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

29.2. edustaja

 • Jyri Häkämies /kok

3.—5.3. edustajat

 • Reijo Kallio /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

29.2. edustaja

 • Merja Kyllönen /vas

3.—30.3. edustaja

 • Pentti Oinonen /ps

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 29.2.2008 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 14—18/2008 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 573—580, 583—585/2007 vp.

__________

Erikoisvaliokuntien jäsenet

Puhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

sivistysvaliokunnan jäsenyydestä ed. Sampsa Kataja ja varajäsenyydestä ed. Arja Karhuvaara sekä

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä ed. Outi Alanko-Kahiluoto.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies:

Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit toimitetaan ensi tiistaina 4.3.2008 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 162/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 4/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laeiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 22 § väliaikaisesta muuttamisesta ja kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 11/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 1/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 135/2007 vp (Antti Kaikkonen /kesk ym.)

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​