Täysistunnon pöytäkirja 17/2009 vp

PTK 17/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

17. TIISTAINA 3. MAALISKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.01—16.31) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (16.31—18.21).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 43 edustajaa:

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Merikukka Forsius /kok
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jari Larikka /kok
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Ville Niinistö /vihr
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Paula Sihto /kesk
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Astrid Thors /r
 • Marja Tiura /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Stefan Wallin /r
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Antti Vuolanne /sd
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Katri Komi /kesk (14.19)
 • Jouko Laxell /kok (14.57)
 • Jari Koskinen /kok (17.01)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

26.2. edustaja

 • Anne Holmlund /kok

28.2.—11.3. edustaja

 • Krista Kiuru /sd

2.—5.3. edustajat

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Sampsa Kataja /kok
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Raija Vahasalo /kok

3.3. edustaja

 • Mauri Pekkarinen /kesk

3. ja 4.3. edustaja

 • Christina Gestrin /r

3.—5.3. edustaja

 • Mari Kiviniemi /kesk

3.—6.3. edustajat

 • Stefan Wallin /r
 • Paavo Väyrynen /kesk

3.—12.3. edustaja

 • Astrid Thors /r

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

3.3. edustajat

 • Jukka Gustafsson /sd
 • Ville Niinistö /vihr

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 26.2.2009 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 9/2009 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lau- sunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007

Ainoa käsittely

Kertomus  K 2/2008 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 9/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö ja ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevilta osilta ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Keskustelu käydään ja päätös tehdään erikseen kummastakin mietinnöstä.

Esiteltiin kertomus perustuslakivaliokunnan mietinnössä käsitellyltä osalta.

Eduskunta hyväksyi perustuslakivaliokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Esiteltiin kertomus ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä käsitellyltä osalta.

Eduskunta hyväksyi ulkoasiainvaliokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 48/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 19/2008 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 18/1/2009

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

3) Suomen osallistuminen YK:n kriisin- hallintaoperaatioon Tšadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa (United Nations Mission in the Central African Republic and Chad, MINURCAT)

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään valtioneuvoston selonteko 2.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Asian käsittely keskeytettiin 27.2.2009 pidetyssä istunnossa.

PTK 16/1/2009

Keskustelu jatkui

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

4) Hallituksen esitys Vietnamin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 231/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 5.3.2009 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Itävallan, Puolan, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Ruotsin Euroopan unioniin liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia mukautuksia koskevien sopimusten hyväksymisestä, jotka on tehty Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean tasavallan, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen (Kiinan Taipei) ja Uuden-Seelannin kanssa GATS-sopimuksen XXI artiklan perusteella, sekä laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 229/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 2/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 5.3.2009 pidettävään täysistuntoon.

6) Suomen osallistuminen ISAF-operaation tukitoimiin vaalien järjestämiseksi Afganistanissa vuonna 2009

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 8/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 3/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 5.3.2009 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys Uzbekistanin kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 213/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 1/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 5.3.2009 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 2/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 4.3.2009 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi korkotuesta vuokra-asuntojen rakentamislainoille vuosina 2009 ja 2010 rakennusalan työllisyyden edistämiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 3/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 2/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 4.3.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 4.3.2009 kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 18.21.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​