Täysistunnon pöytäkirja 17/2011 vp

PTK 17/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

17. TIISTAINA 21. KESÄKUUTA 2011

Puhetta johti puhemies Ben Zyskowicz (14.01—14.54).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 18 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Harri Jaskari /kok
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Ilkka Kanerva /kok (s)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk (s)
 • Pirkko Mattila /ps (e)
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Kari Rajamäki /sd
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Ismo Soukola /ps (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Pietari Jääskeläinen /ps (14.24)

__________

U-asiat

Puhemies Ben Zyskowicz:

Valtioneuvosto on 16.6.2011 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 19/2011 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 3/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 1/2011 vp

Puhemies Ben Zyskowicz:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maksulaitoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 2/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 1/2011 vp

Puhemies Ben Zyskowicz:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 4/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2011 vp

Puhemies Ben Zyskowicz:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Valtion tilinpäätöskertomus 2010

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 10/2011 vp

Puhemies Ben Zyskowicz:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 5) asiasta.

Päätökset

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

5) Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2010 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 12/2011 vp

Puhemies Ben Zyskowicz:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen annetun lain 5 §:n ja alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 7/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 2/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 22.6.2011 pidettävään toiseen täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 6/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 3/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 22.6.2011 pidettävään toiseen täysistuntoon.

__________

Puhemies Ben Zyskowicz:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 22.6.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 14.54.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen