Täysistunnon pöytäkirja 17/2012 vp

PTK 17/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

17. PERJANTAINA 2. MAALISKUUTA 2012

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (13.08—13.26).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 22 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
 • Harri Jaskari /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Silvia Modig /vas
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Raimo Piirainen /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Janne Sankelo /kok
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok
 • Astrid Thors /r (e)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (s)
 • Henna Virkkunen /kok

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on 1.3.2012 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 8—10/2012 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 478, 492, 494—499/2011 vp, 1—3, 15, 20/2012 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Puolustusvoimien uudistamissuunnitelmista

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 1/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt tehdään päätös Jussi Niinistön ym. välikysymyksestä. Keskustelu asiasta päättyi 29.2.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 15/2/2012

Keskustelussa on tehty seuraavat ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle:

Jussi Niinistö Pentti Oinosen kannattamana: "Eduskunta edellyttää, että hallitus luopuu suunnitellusta Puolustusvoimien uudistuksesta tässä muodossa ja että jatkossa maanpuolustukseen liittyvät isot asiat valmistellaan, käsitellään ja päätetään parlamentaarisessa yhteistyössä. Eduskunta katsoo, että hallitus heikentää toimillaan merkittävästi kykyä puolustaa koko maata, yleistä asevelvollisuutta ja maanpuolustustahtoa, sekä toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Seppo Kääriäinen Jyrki Yrttiahon kannattamana:

"Eduskunta katsoo, että hallituksen ei tule toteuttaa puolustusvoimauudistusta nyt esitetyssä muodossa varuskuntia lakkauttamalla ja Puolustusvoimien toimintaedellytyksiä kohtuuttomasti leikkaamalla, vaan käynnistää puolustusvoimauudistus parlamentaarisen selonteon kautta ja että hallituksen tulee perua Pohjois-Karjalan Prikaatin, Kauhavan Lentosotakoulun, Keuruun Pioneerirykmentin, Hämeen Rykmentin, Kotkan Rannikkopataljoonan ja Ilmavoimien Teknillisen Koulun lakkauttamiset.

Kataisen hallitus on toiminut tässä uudistuksessa eduskunnan vuoden 2009 turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa ilmaiseman tahdon vastaisesti, ja hallitus toiminnallaan heikentää Suomen puolustuskykyä, vaarantaa alueellisen puolustuksen ja koko maan puolustamisen periaatteen, harjoittaa kestämätöntä työnantajapolitiikkaa, heikentää aluetalouksia ja työllisyyttä paikkakunnilla, joilla joukko-osastot lakkautetaan, sekä rapauttaa näin maanpuolustustahtoa.

Edellä olevan perusteella eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Selonteko hyväksyttiin.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin äänestetään Seppo Kääriäisen ehdotuksesta Jussi Niinistön ehdotusta vastaan ja sen jälkeen siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

1) Äänestyksessä Seppo Kääriäisen ehdotuksesta Jussi Niinistön ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Jussi Niinistön ehdotuksen äänin

jaa 141, ei 31, tyhjiä 3; poissa 24.

( Ään. 1 )

( liite1 )

2) Äänestyksessä Jussi Niinistön ehdotuksesta eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta, äänin

jaa 106, ei 69; poissa 24.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Asian käsittely päättyi.

2) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2011 eduskuntavaaleissa

Ainoa käsittely

Kertomus  K 18/2011 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 1/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan ensi tiistain täysistunnossa.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 18/5/2012

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella ja siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 140/2011 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta tehdyn lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 141/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.3.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 6.3.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.26.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​