Täysistunnon pöytäkirja 17/2014 vp

PTK 17/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

17. PERJANTAINA 28. HELMIKUUTA 2014

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.00—13.02).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 32 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Thomas Blomqvist /r
 • Markku Eestilä /kok
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok (s)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Martti Korhonen /vas
 • Silvia Modig /vas
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Pentti Oinonen /ps
 • Sirpa Paatero /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps (s)
 • Annika Saarikko /kesk (s)
 • Janne Sankelo /kok
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Juha Sipilä /kesk (s)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Tytti Tuppurainen /sd (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Stefan Wallin /r (s)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r (s)
 • Henna Virkkunen /kok
 • Juha Väätäinen /ps (s)
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 27.2.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 7/2014 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1221, 1228, 1229, 1231, 1232/2013 vp, 2, 4, 7, 8, 10, 12—14, 16, 17, 19—22/2014 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen kuntapolitiikka

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 1/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt tehdään päätös Elsi Kataisen ym. välikysymyksestä hallituksen kuntapolitiikasta. Keskustelu välikysymyksestä päättyi 26.2.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 15/1/2014

Keskustelussa on Elsi Katainen Pirkko Mattilan kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle: "Eduskunta katsoo, ettei kuntauudistusta tule tehdä pakkoliitoksilla. Kunnallista itsehallintoa kunnioittamalla pystytään parhaiten turvaamaan asukkaiden vaikutusmahdollisuudet ja heidän tarvitsemansa palvelut. Hallitus on epäonnistunut kuntapolitiikassa sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa. Näillä perustein eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ehdotuksesta on äänestettävä. Joka katsoo valtioneuvoston nauttivan eduskunnan luottamusta, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on Elsi Kataisen ehdotus hyväksytty ja eduskunta on antanut epäluottamuslauseen valtioneuvostolle.

Äänestyksessä eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta, äänin

jaa 98, ei 68; poissa 33.

( Ään. 1 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle valtioiden ja niiden omaisuuden lainkäytöllistä koskemattomuutta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 26/2013 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja sen soveltamista koskevasta julistuksesta sekä toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen ja sen soveltamista koskevan julistuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Azerbaidzhanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 1/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2014 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 2/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 2/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 4.3.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen