Täysistunnon pöytäkirja 170/2002 vp

PTK 170/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

170. PERJANTAINA 20. JOULUKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eva Biaudet /r
 • Esko Helle /vas
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Raimo Mähönen /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

20.12. edustajat

 • Esko Helle /vas
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

20.12. edustaja

 • Eva Biaudet /r

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 914, 927, 931, 933, 936, 938, 942, 944, 946—949, 952, 956, 958, 962, 964, 965, 967, 970, 971, 981/2002 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2003

Hallituksen esitys vuoden 2003 talousarvioesityksen (HE 132/2002 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitys vuoden 2003 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 132/2002 vp) toisesta täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 132, 249, 253/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 40/2002 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1523/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 40. Jatketaan talousarvioehdotuksen yksityiskohtaista käsittelyä.

Pääluokka 30
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Puhemies:

Yleiskeskustelu pääluokasta päättyi viime istunnossa.

Eduskunta ryhtyy pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Marjaana   Koskinen  /sd
 • momentilta 30.01.49 vähennettäväksi 2 930 000 euroa turkistarhaukselle aiheutuneiden vahinkojen korvauksiin ehdotetusta määrärahasta. (TAA 1523)

 • Hannu Aho /kesk
 • momentille 30.12.41 lisäyksenä 47 000 000 euroa maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. (TAA 1)

 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • momentille 30.12.41 lisäyksenä 8 300 000 euroa maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. (TAA 687)

 • Jukka Vihriälä /kesk
 • momentille 30.12.41 lisäyksenä 25 000 000 euroa maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. (Vastalause 2)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • momentille 30.12.41 lisäyksenä 2 000 000 euroa luonnontuotteiden varastointitukeen. (TAA 1462)

 • Jukka Vihriälä /kesk
 • luvun 30.13 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että kuluttajan mahdollisuutta valita ruoka alkuperämaan mukaan kaupoissa ja ravintoloissa parannetaan säädöksin EU-normien sallimissa puitteissa." (Vastalause 2)

 • Eero Lämsä /kesk
 • momentille 30.14.63 lisäyksenä 2 500 000 euroa maaseudun paikallisten toimintaryhmien taloudellisten toimintaedellytysten turvaamiseen. (TAA 887)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • luvun 30.14 uudelle momentille lisäyksenä 5 000 000 euroa turkistarhojen suojaus- ja turvajärjestelyihin. (TAA 1463)

 • Kyösti  Karjula  /kesk
 • momentille 30.15.45 lisäyksenä 500 000 euroa 4H-toimintaan. (TAA 666)

 • Juha  Korkeaoja  /kesk
 • momentille

  30.21.21 lisäyksenä 330 000 euroa maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen puutarhatuotannon tutkimukseen ja että määrärahasta osoitetaan 145 000 euroa Kokemäen vihanneskoepaikalle. (TAA 717)

 • Matti Väistö /kesk
 • momentille 30.31.44 lisäyksenä 900 000 euroa puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen Pohjois-Karjalassa. (TAA 1511)

 • Ilkka Taipale /sd
 • momentille 30.31.50 lisäyksenä 350 000 euroa arboretumien ylläpitoon. (TAA 1306)

 • Erkki  Pulliainen  /vihr
 • momentille 30.41.42 lisäyksenä 500 000 euroa petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen. (TAA 1108)

 • Hannes  Manninen  /kesk
 • momentille 30.41.51 lisäyksenä 200 000 euroa kalatalousalan neuvontajärjestöjen tukemiseen. (TAA 901)

 • Raimo  Vistbacka  /ps
 • momentille 30.41.51 lisäyksenä 2 700 000 euroa kalatalouden edistämiseen. (TAA 1464)

 • Pentti  Tiusanen  /vas
 • momentille 30.41.77 lisäyksenä 200 000 euroa kalateiden rakentamiseen Kymijoen Koivukoskeen. (TAA 1363)

 • Matti Huutola /vas
 • momentille 30.42.21 lisäyksenä 800 000 euroa Kemijoen vesistön kalaportaiden rakentamiseen. (TAA 539)

  Keskustelu:

  Marjaana  Koskinen  /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Anni Sinnemäki /vihr:

  Kannatan ehdotusta n:o 1 ja vedän pois ehdotuksen n:o 2.

  Hannu Aho /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 3.

  Jari Leppä /kesk:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Marja-Leena Kemppainen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 4.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Kannatan.

  Jukka Vihriälä /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 5.

  Olavi Ala-Nissilä /kesk:

  Kannatan.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 6.

  Sulo Aittoniemi /alk:

  Kannatan.

  Jukka Vihriälä /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 7.

  Olavi Ala-Nissilä /kesk:

  Kannatan.

  Eero Lämsä /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 8.

  Markku Laukkanen /kesk:

  Kannatan ed. Lämsän ehdotusta.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 9.

  Sulo Aittoniemi /alk:

  Kannatan.

  Kyösti Karjula /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 10.

  Matti Väistö /kesk:

  Kannatan.

  Juha Korkeaoja /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 11.

  Timo Kalli /kesk:

  Kannatan.

  Matti Väistö /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 12.

  Anu Vehviläinen /kesk:

  Kannatan.

  Ilkka Taipale /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 13.

  Osmo Puhakka /kesk:

  Kannatan.

  Erkki Pulliainen /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 14.

  Satu Hassi /vihr:

  Kannatan.

  Hannes  Manninen  /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 15.

  Liisa Hyssälä /kesk:

  Kannatan.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 16.

  Sulo Aittoniemi /alk:

  Kannatan.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 17.

  Matti Vähänäkki /sd:

  Kannatan.

  Matti Huutola /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 18.

  Esko-Juhani Tennilä /vas:

  Kannatan.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1 ja 3—18 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Maa- ja metsätalousministeriö

  Äänestys ed. M. Koskisen ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 21 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 16.

  ( Ään. 1 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 02 Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, luku 03 Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta ja luku 04 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

  Luku 12 Maa- ja puutarhatalouden tulotuki

  Puhemies:

  E d. H. Ahon ehdotus n:o 3, ed. Kemppaisen ehdotus n:o 4 ja ed. Vihriälän ehdotus n:o 5 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään ed. H. Ahon ehdotuksesta n:o 3 ed. Vihriälän ehdotusta n:o 5 vastaan ja sitten voittaneesta ed. Kemppaisen ehdotusta n:o 4 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

  1) Äänestys ed. Vihriälän ehdotuksen n:o 5 ja ed. H. Ahon ehdotuksen n:o 3 välillä

  Ehdotus n:o 5 "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 157 jaa- ja 7 ei-ääntä, 24 tyhjää; poissa 11.

  ( Ään. 2 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 5.

  2) Äänestys ed. Kemppaisen ehdotuksen n:o 4 ja ed. Vihriälän ehdotuksen n:o 5 välillä

  Ehdotus n:o 4 "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 114 jaa- ja 53 ei-ääntä, 19 tyhjää; poissa 13.

  ( Ään. 3 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 4.

  3) Äänestys ed. Kemppaisen ehdotuksesta n:o 4 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 126 jaa- ja 63 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 4 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 6

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 154 jaa- ja 35 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 5 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 13 Maataloustuotteiden markkinointi ja tuotannon tasapainottaminen

  Äänestys ed. Vihriälän ehdotuksesta n:o 7

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 121 jaa- ja 68 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 6 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 14 Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittäminen

  Äänestys ed. Lämsän ehdotuksesta n:o 8

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 60 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 7 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 9

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 9 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 142 jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 8 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 15 Muut maatalouden menot

  Äänestys ed. Karjulan ehdotuksesta n:o 10

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 10 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 64 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 9 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 21 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

  Äänestys ed. Korkeaojan ehdotuksesta n:o 11

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 11 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 56 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 10 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 31 Metsätalouden edistäminen ja valvonta

  Äänestys ed. Väistön ehdotuksesta n:o 12

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 12 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 139 jaa- ja 47 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 11 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Taipaleen ehdotuksesta n:o 13

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 13 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 138 jaa- ja 51 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 12 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 32 Metsäntutkimuslaitos ja luku 33 Metsähallitus hyväksytään.

  Luku 41 Kala-, riista- ja porotalous

  Äänestys ed. Pulliaisen ehdotuksesta n:o 14

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 14 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 130 jaa- ja 59 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 13 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Mannisen ehdotuksesta n:o 15

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 15 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 51 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 14 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 16

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 16 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 139 jaa- ja 46 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 15 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 17

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 17 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 168 jaa- ja 20 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 10.

  ( Ään. 16 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 42 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

  Äänestys ed. Huutolan ehdotuksesta n:o 18

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 18 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 158 jaa- ja 26 ei-ääntä; poissa 15.

  ( Ään. 17 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 51 Vesivarojen käyttö ja hoito, luku 61 Maanmittauslaitos, luku 62 Geodeettinen laitos, luku 71 Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos, luku 72 Elintarvikevirasto ja luku 73 Kasvintuotannon tarkastuskeskus hyväksytään.

  Pääluokka 31
  Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

  Puhemies:

  Yleiskeskustelu pääluokasta päättyi viime istunnossa.

  Eduskunta ryhtyy pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Anni  Sinnemäki  /vihr
 • momentille 31.01.22 lisäyksenä 500 000 euroa liikenteen tutkimukseen ja kehittämiseen. (Vastalause 4)

 • Hannu Aho /kesk
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 500 000 euroa tieosuuden Märsylä—Pöntiö kunnostamiseen Himangalla. (TAA 2)

 • Hannu Aho /kesk
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 2 700 000 euroa maantien Perho—Kinnula kunnostamiseen. (TAA 3)

 • Hannu Aho /kesk
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 500 000 euroa Perhon ja Vimpelin välisen paikallistien kunnostamiseen. (TAA 4)

 • Hannu Aho /kesk
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 500 000 euroa tieosuuden Pöntiö—Ainali kunnostamiseen Himangalla. (TAA 5)

 • Pertti Hemmilä /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 200 000 euroa Sauvo—Pyhäloukas-tien peruskorjaukseen. (TAA 500)

 • Matti Huutola /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa Unarin ja Meltauksen välisen tieosuuden perusparannuksen aloittamiseen. (TAA 541)

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 200 000 euroa kevyen liikenteen väylien rakentamiseen E18-tiellä. (TAA 550)

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa tieturvallisuuden parantamiseen valtatiellä 10. (TAA 551)

 • Mikko  Immonen  /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 200 000 euroa Koskenrannan risteysjärjestelyihin paikallistiellä 2294. (TAA 582)

 • Mikko  Immonen  /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 100 000 euroa Nahumäen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Loimaalle. (TAA 583)

 • Mikko  Immonen  /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 2 016 000 euroa paikallistien 12541 kunnostamiseen välillä Heinijoki—Laajoki. (TAA 584)

 • Mikko   Immonen  /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 840 000 euroa paikallistien 12542 kunnostamiseen välillä Otsola—Koskenkylä. (TAA 585)

 • Matti Kangas /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 35 000 000 euroa Keski-Suomen perustienpidon rahoitustason nostamiseen. (TAA 620)

 • Saara Karhu /sd
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 100 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille Urjala—Huhti. (TAA 664)

 • Saara Karhu /sd
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 840 000 euroa Seitsemisen paikallistien parantamiseen Ikaalisissa. (TAA 665)

 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa perustiestön peruskorjaukseen ja kunnostukseen. (TAA 688)

 • Valto Koski /sd
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 960 000 euroa Ahviontien 3562 perusparannukseen Anjalankoskella. (TAA 723)

 • Marjaana  Koskinen  /sd
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 135 000 euroa Yläneen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen. (TAA 731)

 • Lauri Kähkönen /sd
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 5 000 000 euroa maantien 5224 perusparannukseen välillä Lieksa—Kuhmo. (TAA 786)

 • Esa Lahtela /sd
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 7 000 000 euroa valtatien 6 linjauksen muuttamiseen Pyhäselän kunnan alueella Reijolan taajaman kohdalla. (TAA 838)

 • Jari Leppä /kesk
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 19 200 000 euroa valtatien 5 parantamiseen Mikkelin eteläpuolella. (TAA 879)

 • Kari  Myllyniemi  /kesk
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 16 000 000 euroa Oulun läänin perustienpitoon. (TAA 923)

 • Tero Mölsä /kesk
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 700 000 euroa Hämeen tiepiirille paikallisteiden korjaamiseen. (TAA 932)

 • Osmo  Puhakka  /kesk
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 97 000 000 euroa perustienpitoon. (TAA 1091)

 • Veijo Puhjo /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 3 300 000 euroa Kankaanpään liittymän rakentamiseen Pohjanmaantien ja valtatien 23 risteykseen. (TAA 1098)

 • Erkki  Pulliainen  /vihr
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 11 500 000 euroa kevyen liikenteen väylien kehittämiseen. (TAA 1109)

 • Leena Rauhala /kd
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 100 000 euroa Lempäälä—Vesilahti-tien perusparantamiseen. (TAA 1176)

 • Leena Rauhala /kd
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 170 000 euroa Stormi—Rämsöö-maantien parantamiseen Vesilahdella. (TAA 1177)

 • Esko-Juhani  Tennilä  /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa Ivalosta Nellimin kolttakylälle johtavan tien peruskorjaukseen. (TAA 1321)

 • Esko-Juhani  Tennilä  /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa Martti—Tulppio-tien peruskorjaukseen. (TAA 1325)

 • Pentti Tiusanen /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 170 000 euroa Vilniemen paikallistien jalankulku- ja pyörätien rakentamiseen Haminassa. (TAA 1365)

 • Pertti   Turtiainen  /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 150 000 euroa Saarikylien paikallistien parantamiseen Kangasalla. (TAA 1378)

 • Unto Valpas /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 6 000 000 euroa Oulun läänin haja-asutusalueiden tieverkon kunnossapitoon ja peruskorjaukseen. (TAA 1422)

 • Jukka  Vihriälä  /kesk
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 14 000 000 euroa perustienpitoon. (Vastalause 2)

 • Matti  Vähänäkki  /sd
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 900 000 euroa Haminan satamatien rakentamiseen. (TAA 1501)

 • Matti  Vähänäkki  /sd
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa Kannusjärven paikallistien peruskunnostukseen Vehkalahdella. (TAA 1502)

 • Matti  Vähänäkki  /sd
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 700 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen valtatielle 26 Vehkalahdella. (TAA 1503)

 • Matti Huutola /vas
 • momentille 31.24.77 lisäyksenä 7 000 000 euroa Kemijoen ylittävien siltojen rakentamiseen. (TAA 542)

 • Kari  Myllyniemi  /kesk
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 10 000 000 euroa valtatien 20 muuttamiseen nelikaistaiseksi välillä Oulu—Kiiminki. (TAA 924)

 • Pekka Ravi /kok
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 20 000 000 euroa Joensuun kehätien liittymien parantamiseen. (TAA 1190)

 • Anni  Sinnemäki  /vihr
 • momentilta 31.24.78 vähennettäväksi 5 000 000 euroa eräisiin tiehankkeisiin ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 4)

 • Pentti  Tiusanen  /vas
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 5 000 000 euroa Loviisa—Kotka-tien kehittämiseen nykyistä tielinjausta noudattavana moottoriliikennetienä. (TAA 1366)

 • Matti  Vähänäkki  /sd
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 2 000 000 euroa valtatien E18 perusparannukseen välillä Hamina—Vaalimaa. (TAA 1504)

 • Harry Wallin /sd
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 2 670 000 euroa Seinäjoen pohjoisen ohikulkutien rakentamiseen. (TAA 967)

 • Anni  Sinnemäki  /vihr
 • momentin 31.24.78 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että tiehankkeet toteutetaan hyöty/kustannus-analyysiin perustuvassa järjestyksessä, että jokainen hanke toteutetaan kustannustehokkaalla tavalla ja että valtatie Joroinen—Varkaus-tiehankkeessa noudatetaan vanhaa tielinjausta." (Vastalause 4)

 • Olavi  Ala-Nissilä  /kesk
 • momentille 31.24.79 lisäyksenä 500 000 euroa tieyhteyden Aura—Mynämäki—Mietoinen rakentamiseen. (TAA 437)

 • Pertti  Hemmilä  /kok
 • momentille 31.24.79 lisäyksenä 500 000 euroa Turun ulomman kehätien rakentamiseen. (TAA 501)

 • Mikko  Immonen  /vas
 • momentille 31.24.79 lisäyksenä 14 000 000 euroa valtatien 8 kunnostamiseen välillä Turku—Mynämäki. (TAA 586)

 • Matti Kangas /vas
 • momentille 31.24.79 lisäyksenä 10 000 000 euroa valtatien 4 parantamiseen välillä Heinola—Jyväskylä. (TAA 621)

 • Juha  Korkeaoja  /kesk
 • momentille 31.24.79 lisäyksenä 11 100 000 euroa valtatien 2 Pori—Helsinki-yhteysvälihankkeen käynnistämiseen. (TAA 719)

 • Valto Koski /sd
 • momentille 31.24.79 lisäyksenä 2 200 000 euroa Kausalan ohikulkutien rakentamiseen valtatielle 12. (TAA 725)

 • Lauri  Oinonen  /kesk
 • momentille 31.24.79 lisäyksenä 5 000 000 euroa Jyväskylän—Vaasan valtatien 18 rakennustöiden jatkamiseen välillä Multia—Ähtäri. (TAA 1038)

 • Osmo  Puhakka  /kesk
 • momentille 31.24.79 lisäyksenä 10 000 000 euroa valtatien 6 Koskenkylä—Kouvola rakentamiseen myös Pukaron ja Mustilan välisellä tieosuudella ja että momentin perusteluissa mainittuun sopimusvaltuuteen tehdään vastaava korotus. (TAA 1092)

 • Osmo  Puhakka  /kesk
 • momentille 31.24.79 lisäyksenä 3 350 000 euroa valtatien 6 Lappeenrannan ja Joutsenon välisen tieosuuden parantamiseen. (TAA 1093)

 • Osmo  Puhakka  /kesk
 • momentille 31.24.79 lisäyksenä 12 600 000 euroa valtatien 15 parantamiseen välillä Kotka—Kouvola. (TAA 1094)

 • Ismo Seivästö /kd
 • momentille 31.24.79 lisäyksenä 295 000 euroa Lehmänkurkun tieyhteyden rakentamiseen. (TAA 1262)

 • Pentti  Tiusanen  /vas
 • momentille 31.24.79 lisäyksenä 1 600 000 euroa E18-tien liikenneturvallisuuden parantamiseen tieosuudella Hamina—Vaalimaa. (TAA 1367)

 • Unto Valpas /vas
 • momentille 31.24.79 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtatien 8 perusparantamisen aloittamiseen Mettalanmäen kohdalla Raahessa. (TAA 1427)

 • Matti  Vähänäkki  /sd
 • momentille 31.24.79 lisäyksenä 2 000 000 euroa valtatien 26 parantamiseen välillä Taavetti (Luumäki)— Summa (Vehkalahti). (TAA 1505)

 • Valto Koski /sd
 • momentille 31.24.87 lisäyksenä 850 000 euroa Huhdasjärven ja Pärnämäen tiehankkeen maa-alueiden lunastamiseen. (TAA 727)

 • Toimi  Kankaanniemi  /kd
 • momentille 31.25.50 lisäyksenä 3 000 000 euroa valtionavun maksamiseen yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen. (TAA 649)

 • Seppo  Lahtela  /kesk
 • momentille 31.25.50 lisäyksenä 7 000 000 euroa valtionavun maksamiseen yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen. (TAA 859)

 • Jukka  Vihriälä  /kesk
 • momentille 31.25.50 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtionavun maksamiseen yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen. (Vastalause 2)

 • Anni  Sinnemäki  /vihr
 • momentille 31.30.21 vähennettäväksi 1 000 000 euroa väylien kunnostukseen ja sisävesikanavien kunnostamiseen ja kanavaperinteen vahvistamiseen ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 4)

 • Reijo Laitinen /sd
 • momentille 31.30.77 lisäyksenä 4 060 000 euroa Keiteleen kanavasiltojen ja -väylien kunnostukseen. (TAA 862)

 • Matti  Vähänäkki  /sd
 • momentille 31.30.77 lisäyksenä 6 000 000 euroa Haminan meriväylän syventämiseen. (TAA 1506)

 • Unto Valpas /vas
 • momentin 31.30.77 perusteluissa lausuttavaksi: "Raahen väylän syventäminen aloitetaan suunnitelmien mukaisesti vuonna 2004."

 • Olavi  Ala-Nissilä  /kesk
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 500 000 euroa ylikäytäväjärjestelyihin Turku—Toijala-rataosuudella. (TAA 438)

 • Erkki Kanerva /sd
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 30 270 000 euroa rataosuuksien Niirala—Säkäniemi ja Joensuu—Uimaharju—Lieksa—Nurmes sähköistämiseen. (TAA 615)

 • Petri  Neittaanmäki  /kesk
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 10 000 000 euroa Äänekosken ja Haapajärven välisen radan kunnostamiseen. (TAA 941)

 • Veijo Puhjo /vas
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 170 000 euroa Haapamäki—Pori-rautatien käyttöönoton perusselvityksen tekemiseen. (TAA 1100)

 • Anni  Sinnemäki  /vihr
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 5 500 000 euroa perusradanpitoon. (Vastalause 4)

 • Matti Kangas /vas
 • momentille 31.40.77 lisäyksenä 2 000 000 euroa Jyväskylän ja Suolahden välisen raideliikenteen kehittämiseen. (TAA 623)

 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • momentille 31.40.77 lisäyksenä 10 000 000 euroa Helsingistä pohjoiseen johtavan pääradan välityskyvyn ja palvelutason parantamiseen. (TAA 915)

 • Pentti  Tiusanen  /vas
 • momentille 31.40.77 lisäyksenä 12 000 000 euroa Kouvolan—Parikkalan rataosuuden nykyaikaistamiseen. (TAA 1368)

 • Pentti  Tiusanen  /vas
 • momentille 31.40.77 lisäyksenä 4 365 000 euroa tasoristeysten poistamiseen rataosuudella Lahti—Imatra. (TAA 1369)

 • Merikukka  Forsius  /vihr
 • momentille 31.40.78 lisäyksenä 339 000 euroa suunnittelun aloittamiseen junaradan rakentamiseksi Leppävaarasta Espoon keskuksen ja Nummelan kautta Lohjalle. (TAA 460)

 • Leea Hiltunen /kd
 • momentille 31.40.78 lisäyksenä 500 000 euroa Rautajoen eritasoristeyksen rakentamiseen Vammalassa. (TAA 511)

 • Leea Hiltunen /kd
 • momentille 31.40.78 lisäyksenä 3 000 000 euroa tasoristeysten poistamiseen rataosuudella Tampere—Pori. (TAA 512)

 • Leea Hiltunen /kd
 • momentille 31.40.78 lisäyksenä 8 200 000 euroa tasoristeysten vähentämiseen ja rataturvallisuuden parantamiseen. (TAA 513)

 • Kari  Myllyniemi  /kesk
 • momentille 31.40.78 lisäyksenä 10 000 000 euroa rautateiden eritasoristeyksien rakentamiseen. (TAA 925)

 • Matti  Vähänäkki  /sd
 • momentille 31.40.78 lisäyksenä 1 600 000 euroa eteläisen rannikko-HELI-radan suunnitteluun. (TAA 1507)

 • Harry Wallin /sd
 • momentille 31.40.78 lisäyksenä 115 000 euroa rataosan Vaasa—Seinäjoki sähköistämisen suunnitteluun. (TAA 968)

 • Marjukka  Karttunen  /kok
 • momentille 31.52.43 lisäyksenä 250 000 euroa Turun lentoaseman ympärivuotisen aukiolon turvaamiseen. (TAA 676)

 • Heli Paasio /sd
 • momentille 31.60.63 lisäyksenä 200 000 euroa taajamajunaliikenteen käynnistämiseen välillä Turku—Salo. (TAA 1055)

 • Erkki   Pulliainen  /vihr
 • momentille 31.60.63 lisäyksenä 2 000 000 euroa joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen. (TAA 1110)

 • Päivi Räsänen /kd
 • momentille 31.60.63 lisäyksenä 1 000 000 euroa Häme-lippu-kokeilun käynnistämiseen. (TAA 1229)

 • Ismo Seivästö /kd
 • momentille 31.60.63 lisäyksenä 335 000 euroa kevytkalustokokeiluun Turku—Uusikaupunki-radalla. (TAA 1264)

 • Pentti  Tiusanen  /vas
 • momentille 31.60.63 lisäyksenä 320 000 euroa Hillosensalmen pysäkin toiminnan säilyttämiseen Kouvolan ja Kuopion välisen rataosuuden taajamajunien liikennöintiä jatkamalla. (TAA 1370)

 • Jukka  Vihriälä  /kesk
 • momentille 31.80.21 lisäyksenä 1 500 000 euroa Ilmatieteen laitoksen säätutkan rakentamiseen Kauhavalle. (TAA 970)

 • Klaus Bremer /r
 • momentilta 31.99.78 vähennettäväksi 9 000 000 euroa Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentamiseen ehdotetusta määrärahasta eli määrärahan poistamista. (TAA 456)

 • Anni  Sinnemäki  /vihr
 • momentilta 31.99.78 vähennettäväksi 9 000 000 euroa Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentamiseen ehdotetusta määrärahasta eli määrärahan poistamista. (Vastalause 4)

 • Jukka   Vihriälä  /kesk
 • momentilta 31.99.78 vähennettäväksi 9 000 000 euroa Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentamiseen ehdotetusta määrärahasta eli määrärahan poistamista. (Vastalause 2)

  Keskustelu:

  Anni Sinnemäki /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Erkki Pulliainen /vihr:

  Kannatan.

  Hannu Aho /kesk:

  Teen ehdotukset n:ot 2—5.

  Lauri Oinonen /kesk:

  Kannatan ed. Hannu Ahon ehdotuksia.

  Pertti Hemmilä /kok:

  Luovun ehdotuksista n:ot 6 ja 7 mutta teen ehdotuksen n:o 8.

  Marjukka Karttunen /kok:

  Kannatan ehdotusta n:o 8.

  Matti Huutola /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 9.

  Esko-Juhani Tennilä /vas:

  Kannatan.

  Liisa Hyssälä /kesk:

  Teen ehdotukset n:ot 10 ja 11.

  Mauri Salo /kesk:

  Kannatan.

  Mikko Immonen /vas:

  Teen ehdotukset n:ot 12—15.

  Olavi Ala-Nissilä /kesk:

  Kannatan ed. Immosen ehdotuksia.

  Matti Kangas /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 16.

  Reijo Laitinen /sd:

  Kannatan.

  Saara Karhu /sd:

  Teen ehdotukset n:ot 17 ja 18.

  Pertti Turtiainen /vas:

  Kannatan ehdotuksia n:ot 17 ja 18.

  Marja-Leena Kemppainen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 19.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Kannatan.

  Valto Koski /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 20.

  Matti Vähänäkki /sd:

  Kannatan.

  Marjaana  Koskinen  /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 21.

  Virpa Puisto /sd:

  Kannatan.

  Lauri Kähkönen /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 22.

  Erkki Kanerva /sd:

  Kannatan ehdotusta n:o 22.

  Esa Lahtela /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 23.

  Lauri  Kähkönen  /sd:

  Kannatan ehdotusta n:o 23.

  Jari Leppä /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 24.

  Katri Komi /kesk:

  Kannatan.

  Kari  Myllyniemi  /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 25.

  Hannes Manninen /kesk:

  Kannatan ehdotusta n:o 25.

  Tero Mölsä /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 26.

  Juha Rehula /kesk:

  Kannatan.

  Osmo Puhakka /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 27.

  Markku Laukkanen /kesk:

  Kannatan ehdotusta.

  Veijo Puhjo /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 28.

  Pirkko Peltomo /sd:

  Kannatan ed. Puhjon ehdotusta.

  Erkki Pulliainen /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 29.

  Satu Hassi /vihr:

  Kannatan.

  Leena Rauhala /kd:

  Teen ehdotukset n:ot 30 ja 31.

  Leea Hiltunen /kd:

  Kannatan ehdotuksia.

  Esko-Juhani Tennilä /vas:

  Teen ehdotukset n:ot 32 ja 33 mutta peruutan ehdotuksen n:o 34.

  Matti Huutola /vas:

  Kannatan ehdotuksia n:ot 32 ja 33.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Peruutan ehdotuksen n:o 35, koska vastaava ehdotus on tehty. Teen ehdotuksen n:o 36.

  Matti Vähänäkki /sd:

  Kannatan.

  Pertti  Turtiainen  /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 37.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Kannatan ed. Turtiaisen ehdotusta.

  Unto Valpas /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 38.

  Anne Huotari /vas:

  Kannatan ehdotusta.

  Jukka Vihriälä /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 39.

  Seppo Kääriäinen /kesk:

  Kannatan.

  Matti Vähänäkki /sd:

  Teen ehdotukset n:ot 40—42.

  Valto Koski /sd:

  Kannatan.

  Matti Huutola /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 43.

  Esko-Juhani Tennilä /vas:

  Kannatan.

  Kari  Myllyniemi  /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 46.

  Hannes Manninen /kesk:

  Kannatan.

  Pekka Ravi /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 47.

  Erkki Kanerva /sd:

  Kannatan ed. Ravin ehdotusta.

  Anni  Sinnemäki  /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 48.

  Erkki Pulliainen /vihr:

  Kannatan.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 49.

  Matti Vähänäkki /sd:

  Kannatan ja teen ehdotuksen n:o 50.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Kannatan.

  Harry Wallin /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 51.

  Jukka Vihriälä /kesk:

  Kannatan.

  Anni  Sinnemäki  /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 52.

  Erkki Pulliainen /vihr:

  Kannatan.

  Olavi  Ala -Nissilä /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 53.

  Mikko Immonen /vas:

  Kannatan.

  Pertti Hemmilä /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 54.

  Marjukka Karttunen /kok:

  Kannatan.

  Mikko Immonen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 55.

  Olavi Ala-Nissilä /kesk:

  Kannatan.

  Matti Kangas /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 56.

  Reijo Laitinen /sd:

  Kannatan.

  Juha  Korkeaoja  /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 57.

  Timo Kalli /kesk:

  Kannatan.

  Valto Koski /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 58.

  Matti Vähänäkki /sd:

  Kannatan.

  Lauri Oinonen /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 60.

  Petri Neittaanmäki /kesk:

  Kannatan.

  Osmo Puhakka /kesk:

  Teen ehdotukset n:ot 61—63.

  Markku Laukkanen /kesk:

  Kannatan ed. Puhakan ehdotuksia.

  Ismo Seivästö /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 64, Lehmänkurkun tie.

  Mikko Immonen /vas:

  Kannatan.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 65.

  Matti Vähänäkki /sd:

  Kannatan.

  Unto Valpas /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 66.

  Anne Huotari /vas:

  Kannatan.

  Matti Vähänäkki /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 67.

  Valto Koski /sd:

  Kannatan ja teen ehdotuksen n:o 68.

  Matti Vähänäkki /sd:

  Kannatan.

  Toimi  Kankaanniemi  /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 69.

  Jouko Jääskeläinen /kd:

  Kannatan.

  Seppo Lahtela /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 70.

  Kari Myllyniemi /kesk:

  Kannatan.

  Jukka Vihriälä /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 72.

  Seppo Kääriäinen /kesk:

  Kannatan.

  Anni  Sinnemäki  /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 73.

  Erkki Pulliainen /vihr:

  Kannatan.

  Reijo Laitinen /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 75.

  Matti Kangas /vas:

  Kannatan ehdotusta n:o 75.

  Matti Vähänäkki /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 76.

  Valto Koski /sd:

  Kannatan.

  Unto Valpas /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 77.

  Anne Huotari /vas:

  Kannatan.

  Olavi  Ala-Nissilä  /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 78.

  Mikko Immonen /vas:

  Kannatan.

  Erkki Kanerva /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 79.

  Lauri  Kähkönen  /sd:

  Kannatan ehdotusta n:o 79.

  Petri Neittaanmäki /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 80.

  Lauri  Oinonen  /kesk:

  Kannatan ehdotusta n:o 80.

  Veijo Puhjo /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 81.

  Lauri Oinonen /kesk:

  Kannatan ehdotusta, jonka ed. Veijo Puhjo teki.

  Anni Sinnemäki /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 82, perusradanpidon rahat.

  Erkki Pulliainen /vihr:

  Kannatan.

  Matti Kangas /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 83.

  Reijo Laitinen /sd:

  Kannatan.

  Rauha-Maria Mertjärvi /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 84.

  Merikukka Forsius /vihr:

  Kannatan.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Teen ehdotukset n:ot 85 ja 86.

  Matti Vähänäkki /sd:

  Kannatan molempia ehdotuksia.

  Merikukka Forsius /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 87.

  Rauha-Maria Mertjärvi /vihr:

  Kannatan ehdotusta n:o 87.

  Leea  Hiltunen  /kd:

  Teen ehdotukset n:ot 88—90.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan ehdotuksia.

  Kari  Myllyniemi  /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 91.

  Hannes Manninen /kesk:

  Kannatan.

  Matti Vähänäkki /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 92.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Kannatan.

  Harry Wallin /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 93.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Kannatan.

  Marjukka Karttunen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 94.

  Pertti  Hemmilä  /kok:

  Kannatan ehdotusta n:o 94.

  Heli Paasio /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 95.

  Marjaana Koskinen /sd:

  Kannatan.

  Erkki  Pulliainen  /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 96.

  Satu Hassi /vihr:

  Kannatan.

  Päivi Räsänen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 97.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan.

  Ismo Seivästö /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 98.

  Mauri Salo /kesk:

  Kannatan.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 99, joka mahdollistaa junalla saapumisen Repoveden kansallispuistoon.

  Veijo Puhjo /vas:

  Kannatan.

  Jukka  Vihriälä  /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 100.

  Harry Wallin /sd:

  Kannatan tehtyä ehdotusta ja peruutan oman ehdotukseni n:o 101.

  Klaus Bremer /r:

  Teen ehdotuksen n:o 102, jolla estetään miljardipuhallus.

  Ismo Seivästö /kd:

  Kannatan.

  Anni  Sinnemäki  /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 103.

  Erkki Pulliainen /vihr:

  Kannatan.

  Jukka  Vihriälä  /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 104.

  Markku Laukkanen /kesk:

  Kannatan ed. Vihriälän ehdotusta.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—5, 8—33, 36—43, 46—58, 60—70, 72, 73, 75—100 ja 102—104 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Liikenne- ja viestintäministeriö

  Äänestys ed. Sinnemäen ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 166 jaa- ja 18 ei-ääntä; poissa 15.

  ( Ään. 18 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 20 Ajoneuvohallintokeskus hyväksytään.

  Luku 24 Tiehallinto

  Äänestys ed. H. Ahon ehdotuksesta n:o 2

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 23 ei-ääntä; poissa 17.

  ( Ään. 19 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. H. Ahon ehdotuksesta n:o 3

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 160 jaa- ja 25 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 20 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. H. Ahon ehdotuksesta n:o 4

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 163 jaa- ja 20 ei-ääntä; poissa 16.

  ( Ään. 21 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. H. Ahon ehdotuksesta n:o 5

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 167 jaa- ja 18 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 22 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Hemmilän ehdotuksesta n:o 8

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 167 jaa- ja 20 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 23 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Huutolan ehdotuksesta n:o 9

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 9 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 175 jaa- ja 13 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 24 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Hyssälän ehdotuksesta n:o 10

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 10 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 149 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 25 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Hyssälän ehdotuksesta n:o 11

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 11 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 167 jaa- ja 20 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 26 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Immosen ehdotuksesta n:o 12

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 12 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 176 jaa- ja 12 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 27 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Immosen ehdotuksesta n:o 13

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 13 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 175 jaa- ja 14 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 28 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Immosen ehdotuksesta n:o 14

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 14 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 175 jaa- ja 14 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 29 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Immosen ehdotuksesta n:o 15

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 15 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 180 jaa- ja 8 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 30 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kankaan ehdotuksesta n:o 16

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 16 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 171 jaa- ja 15 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 31 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Karhun ehdotuksesta n:o 17

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 17 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 171 jaa- ja 18 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 32 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Karhun ehdotuksesta n:o 18

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 18 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 170 jaa- ja 19 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 33 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Puhemies:

  Ed. Kemppaisen ehdotus n:o 19, ed. Puhakan ehdotus n:o 27 ja ed. Vihriälän ehdotus n:o 39 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään ed. Puhakan ehdotuksesta n:o 27 ed. Vihriälän ehdotusta n:o 39 vastaan, sitten voittaneesta ed. Kemppaisen ehdotusta n:o 19 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Vihriälän ehdotuksen n:o 39 ja ed. Puhakan ehdotuksen n:o 27 välillä

  Ehdotus n:o 39 "jaa", ehdotus n:o 27 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 22 ei-ääntä, 29 tyhjää; poissa 11.

  ( Ään. 34 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 39.

  2) Äänestys ed. Kemppaisen ehdotuksen n:o 19 ja ed. Vihriälän ehdotuksen n:o 39 välillä

  Ehdotus n:o 19 "jaa", ehdotus n:o 39 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 109 jaa- ja 51 ei-ääntä, 29 tyhjää; poissa 10.

  ( Ään. 35 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 19.

  3) Äänestys ed. Kemppaisen ehdotuksesta n:o 19 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 19 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 61 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 36 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kosken ehdotuksesta n:o 20

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 20 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 174 jaa- ja 15 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 37 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. M. Koskisen ehdotuksesta n:o 21

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 21 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 171 jaa- ja 17 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 38 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kähkösen ehdotuksesta n:o 22

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 22 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 167 jaa- ja 19 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 39 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. E. Lahtelan ehdotuksesta n:o 23

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 23 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 171 jaa- ja 16 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 40 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Lepän ehdotuksesta n:o 24

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 24 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 167 jaa- ja 22 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 41 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Puhemies:

  Ed. Myllyniemen ehdotus n:o 25 ja ed. Valppaan ehdotus n:o 38 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Valppaan ehdotuksen n:o 38 ja ed. Myllyniemen ehdotuksen n:o 25 välillä

  Ehdotus n:o 38 "jaa", ehdotus n:o 25 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 59 ei-ääntä, 31 tyhjää; poissa 10.

  ( Ään. 42 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 38.

  2) Äänestys ed. Valppaan ehdotuksesta n:o 38 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 38 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 160 jaa- ja 29 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 43 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Mölsän ehdotuksesta n:o 26

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 26 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 44 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Puhjon ehdotuksesta n:o 28

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 28 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 172 jaa- ja 17 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 45 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Pulliaisen ehdotuksesta n:o 29

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 29 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 147 jaa- ja 41 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 46 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta n:o 30

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 30 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 163 jaa- ja 23 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 47 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta n:o 31

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 31 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 167 jaa- ja 21 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 48 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta n:o 32

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 32 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 28 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 49 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta n:o 33

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 33 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 160 jaa- ja 28 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 50 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 36

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 36 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 177 jaa- ja 11 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 10.

  ( Ään. 51 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Turtiaisen ehdotuksesta n:o 37

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 37 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 174 jaa- ja 15 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 52 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vähänäkin ehdotuksesta n:o 40

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 40 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 170 jaa- ja 16 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 53 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vähänäkin ehdotuksesta n:o 41

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 41 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 175 jaa- ja 14 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 54 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vähänäkin ehdotuksesta n:o 42

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 42 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 175 jaa- ja 14 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 55 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Huutolan ehdotuksesta n:o 43

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 43 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 171 jaa- ja 16 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 56 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Myllyniemen ehdotuksesta n:o 46

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 46 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 166 jaa- ja 23 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 57 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Ravin ehdotuksesta n:o 47

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 47 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 171 jaa- ja 17 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 58 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Sinnemäen ehdotuksesta n:o 48

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 48 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 178 jaa- ja 10 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 59 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 49

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 49 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 173 jaa- ja 13 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 60 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vähänäkin ehdotuksesta n:o 50

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 50 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 171 jaa- ja 17 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 61 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Wallinin ehdotuksesta n:o 51

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 51 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 168 jaa- ja 20 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 62 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Sinnemäen ehdotuksesta n:o 52

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 52 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 177 jaa- ja 11 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 63 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Ala-Nissilän ehdotuksesta n:o 53

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 53 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 165 jaa- ja 23 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 64 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Hemmilän ehdotuksesta n:o 54

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 54 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 172 jaa- ja 16 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 65 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Immosen ehdotuksesta n:o 55

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 55 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 168 jaa- ja 18 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 66 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kankaan ehdotuksesta n:o 56

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 56 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 168 jaa- ja 18 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 67 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Korkeaojan ehdotuksesta n:o 57

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 57 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 166 jaa- ja 20 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 68 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kosken ehdotuksesta n:o 58

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 58 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 173 jaa- ja 15 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 69 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Oinosen ehdotuksesta n:o 60

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 60 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 156 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 70 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Puhakan ehdotuksesta n:o 61

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 61 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 156 jaa- ja 31 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 11.

  ( Ään. 71 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Puhakan ehdotuksesta n:o 62

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 62 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 166 jaa- ja 21 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 72 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Puhakan ehdotuksesta n:o 63

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 63 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 165 jaa- ja 20 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 73 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Seivästön ehdotuksesta n:o 64

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 64 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 119 jaa- ja 65 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 13.

  ( Ään. 74 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 65

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 65 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 168 jaa- ja 20 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 75 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Valppaan ehdotuksesta n:o 66

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 66 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 175 jaa- ja 13 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 76 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vähänäkin ehdotuksesta n:o 67

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 67 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 173 jaa- ja 13 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 77 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kosken ehdotuksesta n:o 68

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 68 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 174 jaa- ja 14 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 78 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Mietinnössä luvun 24 kohdalla oleva lausumaehdotus 10 hyväksytään.

  Luku 25 Tienpidon valtionavut

  Puhemies:

  Ed. Kankaanniemen ehdotus n:o 69, ed. S. Lahtelan ehdotus n:o 70 ja ed. Vihriälän ehdotus n:o 72 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään ed. S. Lahtelan ja ed. Vihriälän ehdotusten välillä, sitten voittaneen ehdotuksen ja ed. Kankaanniemen ehdotuksen välillä ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Vihriälän ehdotuksen n:o 72 ja ed. S. Lahtelan ehdotuksen n:o 70 välillä

  Ehdotus n:o 72 "jaa", ehdotus n:o 70 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 142 jaa- ja 20 ei-ääntä, 27 tyhjää; poissa 10.

  ( Ään. 79 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 72.

  2) Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksen n:o 69 ja ed. Vihriälän ehdotuksen n:o 72 välillä

  Ehdotus n:o 69 "jaa", ehdotus n:o 72 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 109 jaa- ja 63 ei-ääntä, 17 tyhjää; poissa 10.

  ( Ään. 80 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 69.

  3) Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta n:o 69 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 69 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 129 jaa- ja 59 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 81 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 26 Tieliikelaitos hyväksytään.

  Luku 30 Merenkulkulaitos

  Äänestys ed. Sinnemäen ehdotuksesta n:o 73

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 73 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 178 jaa- ja 11 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 82 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Laitisen ehdotuksesta n:o 75

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 75 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 176 jaa- ja 13 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 83 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vähänäkin ehdotuksesta n:o 76

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 76 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 173 jaa- ja 15 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 84 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Valppaan ehdotuksesta n:o 77

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 77 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 174 jaa- ja 15 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 85 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 32 Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen hyväksytään.

  Luku 40 Ratahallintokeskus

  Äänestys ed. Ala-Nissilän ehdotuksesta n:o 78

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 78 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 162 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 86 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. E. Kanervan ehdotuksesta n:o 79

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 79 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 172 jaa- ja 17 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 87 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Neittaanmäen ehdotuksesta n:o 80

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 80 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 168 jaa- ja 21 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 88 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Puhjon ehdotuksesta n:o 81

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 81 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 168 jaa- ja 21 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 89 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Sinnemäen ehdotuksesta n:o 82

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 82 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 158 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 90 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kankaan ehdotuksesta n:o 83

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 83 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 179 jaa- ja 10 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 91 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Mertjärven ehdotuksesta n:o 84

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 84 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 142 jaa- ja 42 ei-ääntä; poissa 15.

  ( Ään. 92 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 85

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 85 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 168 jaa- ja 19 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 11.

  ( Ään. 93 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 86

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 86 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 166 jaa- ja 22 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 10.

  ( Ään. 94 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Forsiuksen ehdotuksesta n:o 87

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 87 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 153 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 95 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. L. Hiltusen ehdotuksesta n:o 88

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 88 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 169 jaa- ja 18 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 96 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. L. Hiltusen ehdotuksesta n:o 89

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 89 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 26 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 97 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. L. Hiltusen ehdotuksesta n:o 90

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 90 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 98 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Myllyniemen ehdotuksesta n:o 91

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 91 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 147 jaa- ja 41 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 99 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vähänäkin ehdotuksesta n:o 92

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 92 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 173 jaa- ja 14 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 100 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Wallinin ehdotuksesta n:o 93

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 93 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 163 jaa- ja 24 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 101 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Mietinnössä luvun 40 kohdalla oleva lausumaehdotus 11 hyväksytään.

  Luku 50 Ilmailulaitos hyväksytään

  Luku 52 Ilmaliikenteen korvaukset ja valtionavut

  Äänestys ed. Karttusen ehdotuksesta n:o 94

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 94 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 166 jaa- ja 20 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 102 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 60 Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet

  Äänestys ed. Paasion ehdotuksesta n:o 95

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 95 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 168 jaa- ja 21 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 103 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Pulliaisen ehdotuksesta n:o 96

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 96 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 143 jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 104 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Räsäsen ehdotuksesta n:o 97

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 97 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 165 jaa- ja 24 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 105 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Seivästön ehdotuksesta n:o 98

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 98 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 106 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 99

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 99 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 163 jaa- ja 26 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 107 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Mietinnössä luvun 60 kohdalla oleva lausumaehdotus 12 hyväksytään.

  Luku 70 Viestintävirasto ja luku 72 Viestinnän korvaukset ja avustukset hyväksytään.

  Luku 80 Ilmatieteen laitos

  Äänestys ed. Vihriälän ehdotuksesta n:o 100

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 100 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 157 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 108 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Mietinnössä luvun 80 kohdalla oleva lausumaehdotus 13 hyväksytään.

  Luku 81 Merentutkimuslaitos hyväksytään.

  Luku 99 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot

  Puhemies:

  Ed. Bremerin ehdotus n:o 102, ed. Sinnemäen ehdotus n:o 103 ja ed. Vihriälän ehdotus n:o 104 ovat samansisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  Äänestys ed. Bremerin ehdotuksesta n:o 102, ed. Sinnemäen ehdotuksesta n:o 103 ja ed. Vihriälän ehdotuksesta n:o 104 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotukset n:ot 102, 103 ja 104 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 116 jaa- ja 67 ei-ääntä, 5 tyhjää; poissa 11.

  ( Ään. 109 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Pääluokka 32
  Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala

  Puhemies:

  Yleiskeskustelu pääluokasta päättyi viime istunnossa.

  Eduskunta ryhtyy pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • momentille 32.20.22 lisäyksenä 957 000 euroa Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenoihin. (TAA 1052)

 • Markku  Laukkanen  /kesk
 • momentille 32.20.40 lisäyksenä 5 000 000 euroa teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen. (Vastalause 2)

 • Petri  Neittaanmäki  /kesk
 • momentille 32.20.40 lisäyksenä 2 000 000 euroa ympäristöteollisuuden kehittämiseen. (TAA 942)

 • Markku  Laukkanen  /kesk
 • momentin 32.20.40 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että momentin määrärahasta suunnataan 30 000 000 euroa alueiden teknologian ja osaamisen perustan vahvistamiseen." (Vastalause 2)

 • Erkki   Pulliainen  /vihr
 • momentille 32.30.44 lisäyksenä 2 000 000 euroa alueelliseen kuljetustukeen. (TAA 1111)

 • Markku  Laukkanen  /kesk
 • momentille 32.30.45 lisäyksenä 18 000 000 euroa yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukemiseen. (Vastalause 2)

 • Markku  Laukkanen  /kesk
 • momentille 32.30.45 lisäyksenä 5 000 000 euroa haja-asutusalueiden vähittäiskaupan investointeihin. (TAA 868)

 • Jukka Vihriälä /kesk
 • momentille 32.30.45 lisäyksenä 3 000 000 euroa haja-asutusalueiden vähittäiskaupan palveluiden kehittämiseen. (TAA 1443)

 • Markku  Laukkanen  /kesk
 • momentin 32.30.45 perustelut: Momentin 32.30.45 perusteluja muutetaan siten, että investointitukea, pk-yritysten kehittämistukea ja yritysten toimintaympäristötukea sekä kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaista kansainvälistymistukea saa vuonna 2003 myöntää 16 819 000 euron sijasta 58 000 000 euroa. (Vastalause 2)

 • Kyösti  Karjula  /kesk
 • momentille 32.30.47 lisäyksenä 2 000 000 euroa nuorten projekti- ja yrityshautomoverkostoon. (TAA 670)

 • Hannu Aho /kesk
 • momentille 32.60.40 lisäyksenä 5 000 000 euroa kotimaisen energian tukemiseen. (TAA 6)

 • Anni   Sinnemäki  /vihr
 • momentille 32.60.40 lisäyksenä 5 000 000 euroa uusiutuvien energialähteiden edistämiseen tarkoitettuun energiatukeen. (Vastalause 4, TAA 442)

 • Anni  Sinnemäki  /vihr
 • momentin 32.60.40 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee vuoden 2003 aikana lainsäädännön uudistamisen, joka mahdollistaa asteittaisen siirtymisen markkinapohjaiseen uusiutuvien energialähteiden edistämisjärjestelmään." (Vastalause 4, TAA 442)

 • Anni  Sinnemäki  /vihr
 • momentin 32.60.40 perustelut: "Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2003 energiatukea saa myöntää 31 228 000 euron sijasta 35 228 000 euroa." (Vastalause 4, TAA 442)

 • Anni  Sinnemäki  /vihr
 • momentin 32.60.40 perustelut: "Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuoden 2003 energiatukeen korotetusta myöntämisvaltuudesta 25 000 000 euroa käytetään yhdestä kolmeen (1—3) suuren demonstraatiohankkeen tukemiseen." (TAA 1276)

  Keskustelu:

  Kirsi Ojansuu /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Anni  Sinnemäki  /vihr:

  Kannatan ehdotusta n:o 1.

  Markku  Laukkanen  /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 3.

  Seppo  Kääriäinen  /kesk:

  Kannatan ehdotusta n:o 3.

  Petri  Neittaanmäki  /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 4.

  Lauri  Oinonen  /kesk:

  Kannatan ehdotusta n:o 4.

  Markku Laukkanen /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 5.

  Seppo Kääriäinen /kesk:

  Kannatan ehdotusta n:o 5.

  Erkki Pulliainen /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 6.

  Satu Hassi /vihr:

  Kannatan ehdotusta n:o 6.

  Markku Laukkanen /kesk:

  Teen ehdotukset n:ot 7 ja 8.

  Seppo Kääriäinen /kesk:

  Kannatan tehtyjä ehdotuksia.

  Jukka Vihriälä /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 9.

  Olavi Ala-Nissilä /kesk:

  Kannatan ehdotusta n:o 9.

  Markku Laukkanen /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 10.

  Seppo Kääriäinen /kesk:

  Kannatan ehdotusta n:o 10.

  Kyösti Karjula /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 11.

  Eero Lämsä /kesk:

  Kannatan ehdotusta n:o 11.

  Hannu Aho /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 12.

  Jari Leppä /kesk:

  Kannatan ehdotusta n:o 12.

  Anni Sinnemäki /vihr:

  Teen ehdotukset n:ot 13—16.

  Kirsi Ojansuu /vihr:

  Kannatan tehtyjä ehdotuksia.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1 ja 3—16 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 10 Hallinto hyväksytään.

  Luku 20 Teknologiapolitiikka

  Äänestys ed. Ojansuun ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 167 jaa- ja 18 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 110 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Laukkasen ehdotuksesta n:o 3

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 130 jaa- ja 52 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 15.

  ( Ään. 111 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Neittaanmäen ehdotuksesta n:o 4

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 112 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Laukkasen ehdotuksesta n:o 5

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 131 jaa- ja 54 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 113 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Mietinnössä luvun 20 kohdalla olevat lausumaehdotukset 14 ja 15 hyväksytään.

  Luku 30 Yrityspolitiikka

  Äänestys ed. Pulliaisen ehdotuksesta n:o 6

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 123 jaa- ja 62 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 114 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Laukkasen ehdotuksesta n:o 7

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 131 jaa- ja 56 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 115 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Puhemies:

  Ed. Laukkasen ehdotus n:o 8 ja ed. Vihriälän ehdotus n:o 9 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Vihriälän ehdotuksen n:o 9 ja ed. Laukkasen ehdotuksen n:o 8 välillä

  Ehdotus n:o 9 "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 119 jaa- ja 38 ei-ääntä, 28 tyhjää; poissa 14.

  ( Ään. 116 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 9.

  2) Äänestys ed. Vihriälän ehdotuksesta n:o 9 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 9 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 58 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 117 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Laukkasen ehdotuksesta n:o 10

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 10 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 134 jaa- ja 53 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 118 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Karjulan ehdotuksesta n:o 11

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 11 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 58 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 119 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Mietinnössä luvun 30 kohdalla oleva lausumaehdotus 16 hyväksytään.

  Luku 40 Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka ja luku 50 Kansainvälistymispolitiikka hyväksytään.

  Luku 60 Energiapolitiikka

  Äänestys ed. Hannu Ahon ehdotuksesta n:o 12

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 12 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 59 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 120 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Sinnemäen ehdotuksesta n:o 13

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 13 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 59 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 121 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Sinnemäen ehdotuksesta n:o 14

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 14 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 166 jaa- ja 19 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 12.

  ( Ään. 122 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Sinnemäen ehdotuksesta n:o 15

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 15 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 143 jaa- ja 44 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 123 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Sinnemäen ehdotuksesta n:o 16

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 16 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 158 jaa- ja 21 ei-ääntä; poissa 20.

  ( Ään. 124 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Mietinnössä luvun 60 kohdalla oleva lausumaehdotus 17 hyväksytään.

  Luku 70 Omistajapolitiikka ja pääluokan perustelut hyväksytään.

  Pääluokka 33
  Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

  Puhemies:

  Yleiskeskustelu pääluokasta päättyi viime istunnossa.

  Eduskunta ryhtyy pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • momentille 33.01.21 lisäyksenä 200 000 euroa lapsiasiainvaltuutetun viran perustamiseen. (TAA 689)

 • Merikukka  Forsius  /vihr
 • momentille 33.01.63 lisäyksenä 632 000 euroa naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn toimintaohjelman toimeenpanohankkeen toteuttamiseen. (Vastalause 4)

 • Matti Kangas /vas
 • momentille 33.13.21 lisäyksenä 200 000 euroa Keski-Suomen työsuojelupiirin toiminnan tukemiseen. (TAA 624)

 • Tero Rönni /sd
 • momentille 33.13.21 lisäyksenä 800 000 euroa työsuojelupiireille lisähenkilökunnan palkkaamiseen. (TAA 1243)

 • Merikukka  Forsius  /vihr
 • momentille 33.15.52 lisäyksenä 22 300 000 euroa lapsilisien budjettiperusteiseen korottamiseen korvaamaan yleisen kustannustason nousua. (TAA 462)

 • Leena Rauhala /kd
 • momentille 33.15.52 lisäyksenä 20 000 000 euroa lapsilisien budjettiperusteiseen korottamiseen. (Vastalause 1, TAA 1179)

 • Päivi Räsänen /kd
 • momentille 33.15.52 lisäyksenä 25 000 000 euroa lapsilisien maksamiseen 17-vuotiaille budjettiperusteisesti. (TAA 1230)

 • Anu  Vehviläinen  /kesk
 • momentille 33.15.52 lisäyksenä 10 000 000 euroa lapsilisien indeksikorotusten toteuttamiseen budjettiperusteisesti. (Vastalause 2, TAA 1063)

 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • luvun 33.15 uudelle momentille lisäyksenä 2 000 000 euroa lasten hankinnan edistämiseen alhaisen syntyvyyden kunnissa. (TAA 653)

 • Leea Hiltunen /kd
 • momentille 33.18.60 lisäyksenä 250 000 euroa adoptiovanhempien perhevapaiden pidentämiseen. (TAA 514)

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • momentille 33.18.60 lisäyksenä 1 700 000 euroa veteraanitunnuksen omaavien henkilöiden lääkekustannuksiin. (TAA 553)

 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • momentille 33.18.60 lisäyksenä 35 000 000 euroa vanhempainrahan vähimmäismäärän budjettiperusteiseen korottamiseen. (Vastalause 1, TAA 1232)

 • Päivi Räsänen /kd
 • momentille 33.18.60 lisäyksenä 15 500 000 euroa lääkekorvausten omavastuuosuuksien korotuksista luopumiseen budjettiperusteisesti. (Vastalause 1, TAA 1231)

 • Merikukka  Forsius  /vihr
 • momentille 33.18.60 lisäyksenä 10 000 000 euroa vaikeavammaisten henkilökohtaisista avustajista aiheutuviin kustannuksiin. (Vastalause 4, TAA 448)

 • Merikukka  Forsius  /vihr
 • momentille 33.18.60 lisäyksenä 20 000 000 euroa lääkekustannusten korvaamiseen. (Vastalause 4, TAA 455)

 • Merikukka  Forsius  /vihr
 • momentille 33.18.60 lisäyksenä 55 000 000 euroa äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan vähimmäistason korottamiseen budjettiperusteisesti. (Vastalause 4, TAA 463)

 • Anu   Vehviläinen  /kesk
 • momentille 33.18.60 lisäyksenä 15 000 000 euroa pienimpien äitiys-, isyyspäivä- ja vanhempainrahojen korottamiseen budjettiperusteisesti. (Vastalause 2, TAA 1064)

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • momentin 33.18.60 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa lääkekorvauksiin tehtyjen muutosten vaikutuksia ja ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin aiheutuneiden ongelmien ja epäkohtien korjaamiseksi." (Vastalause 2)

 • Päivi Räsänen /kd
 • momentin 33.18.60 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle esityksen vanhempien osa-aikatyön edistämisestä laajentamalla mahdollisuutta osittaiseen hoitovapaaseen ja ulottamalla osittainen hoitoraha 12-vuotiaiden vanhemmille asti." (Vastalause 1)

 • Merikukka  Forsius  /vihr
 • momentin 33.18.60 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee vuoden 2003 aikana sairausvakuutuslain mukaisen lakiesityksen äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan vähimmäistason korottamisesta täysimääräisen työttömän peruspäivärahan tasolle." (Vastalause 4, TAA 463)

 • Sulo   Aittoniemi  /alk
 • momentille 33.19.60 lisäyksenä 120 000 000 euroa kansaneläkkeen pohjaosan palauttamiseksi eläkeläisille budjettiperusteisesti. (TAA 347)

 • Merikukka  Forsius  /vihr
 • momentille 33.19.60 lisäyksenä 70 000 000 euroa kansaneläkkeen budjettiperusteiseen korottamiseen. (TAA 464)

 • Bjarne Kallis /kd
 • momentille 33.19.60 lisäyksenä 21 000 000 euroa kansaneläkkeen vähimmäismäärän budjettiperusteiseen korottamiseen. (Vastalause 1, TAA 613)

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • momentin 33.19.60 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että pienimpiä kansaneläkkeitä korotetaan pikaisesti." (Vastalause 2)

 • Sulo   Aittoniemi  /alk
 • momentille 33.21.52 lisäyksenä 12 000 000 euroa rintamasotilastunnuksen myöntämiseen vuonna 1926 syntyneille veteraaneille. (TAA 350)

 • Merikukka  Forsius  /vihr
 • momentille 33.21.52 lisäyksenä 6 000 000 euroa rintamasotilastunnuksen myöntämiseen vuonna 1926 syntyneille veteraaneille. (TAA 465)

 • Inkeri Kerola /kesk
 • momentille 33.21.52 lisäyksenä 6 100 000 euroa rintamasotilastunnuksen myöntämiseen vuonna 1944 palvelukseen astuneille miehille sekä aikaisemmista ikäluokista niille henkilöille, joilta tunnus puuttuu. (TAA 693)

 • Kari  Myllyniemi  /kesk
 • momentille 33.21.52 lisäyksenä 5 000 000 euroa vähävaraisten rintamaveteraanien eläkkeiden korottamiseen ja asumistukeen. (TAA 926)

 • Lauri  Oinonen  /kesk
 • momentille 33.21.52 lisäyksenä 6 800 000 euroa eläkkeiden maksamiseen budjettiperusteisesti sodan ajan lottapalveluksessa olleille lotille. (TAA 1043)

 • Leea Hiltunen /kd
 • momentille 33.22.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa neuvostopartisaanien hyökkäysten kohteeksi joutuneiden kuntoutukseen. (TAA 515)

 • Matti Huutola /vas
 • momentille 33.22.50 lisäyksenä 200 000 euroa partisaanien uhrien korvauksiin. (TAA 544)

 • Seppo  Kanerva  /kesk
 • momentille 33.22.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa sotainvalidien hautausavustukseen oikeutettujen piirin laajentamiseen. (TAA 618)

 • Marjukka  Karttunen  /kok
 • momentille 33.22.50 lisäyksenä 500 000 euroa neuvostopartisaanien uhreille. ( TAA 677)

 • Kari  Myllyniemi  /kesk
 • momentille 33.22.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa talvi- ja jatkosodan partisaanihyökkäyksissä vammautuneille. (TAA 927)

 • Merikukka  Forsius  /vihr
 • momentille 33.22.50 lisäyksenä 100 000 euroa partisaanien uhrien korvauksiin. (Vastalause 4, TAA 1295)

 • Jukka  Vihriälä  /kesk
 • momentille 33.22.50 lisäyksenä 10 000 000 euroa lievävammaisten sotainvalidien avopalvelujen laajentamiseen. (TAA 1444)

 • Seppo  Lahtela  /kesk
 • momentille 33.22.57 lisäyksenä 75 000 euroa rintama-avustukseen eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille. (TAA 860)

 • Kari  Myllyniemi  /kesk
 • momentille 33.22.59 lisäyksenä 3 000 000 euroa sotaveteraanien kuntoutuksen laajentamiseen. (TAA 928)

 • Anu  Vehviläinen  /kesk
 • momentille 33.22.59 lisäyksenä 7 000 000 euroa rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan rintamalisää korottamalla. (Vastalause 2, TAA 1065)

 • Olli Nepponen /kok
 • luvun 33.22 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää mahdollisuuden parantaa rintamaveteraanien kuntoutuksen laatua ja määrää siten, että jokaisella sotiemme veteraanilla olisi mahdollisuus päästä vuosittaiseen kuntoutukseen."

 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • luvun 33.28 uudelle momentille lisäyksenä 2 000 000 euroa varusmiesten kotiuttamisrahaan. (TAA 1161)

 • Merikukka  Forsius  /vihr
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 105 000 000 euroa tutkimus- ja hoitojonojen purkamiseen. (TAA 466)

 • Leea Hiltunen /kd
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 16 000 000 euroa vammaisten henkilökohtaisten avustajien palkkaamiseen. (TAA 519)

 • Matti Kangas /vas
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 8 000 000 euroa Keski-Suomen vanhustenhuollon laadun parantamiseen lisähenkilöstöä palkkaamalla. (TAA 626)

 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 15 000 000 euroa vanhusten hoivapalveluihin. (TAA 690)

 • Marjaana  Koskinen  /sd
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 50 000 000 euroa toimeentulotuen perusosan budjettiperusteiseen korotukseen ja asumiskulujen 7 prosentin omavastuun poistamiseen. (TAA 733)

 • Lauri   Oinonen  /kesk
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 85 000 000 euroa täysimääräisten indeksikorotusten tekemiseen kunnille maksettaviin valtionosuuksiin. (TAA 1046)

 • Leena Rauhala /kd
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 20 000 000 euroa lasten kotihoidon tuen budjettiperusteiseen korottamiseen. (Vastalause 1, TAA 1183)

 • Merikukka  Forsius  /vihr
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 25 000 000 euroa lasten kotihoidon tuen budjettiperusteiseen korottamiseen. (Vastalause 4, TAA 441)

 • Merikukka  Forsius  /vihr
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 2 000 000 euroa koulupsykologipalvelujen parantamiseen. (Vastalause 4, TAA 916)

 • Pentti  Tiusanen  /vas
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirien terveyden- ja sairaanhoidon käyttökustannuksiin. (TAA 1372)

 • Anu  Vehviläinen  /kesk
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 25 000 000 euroa ylimääräisenä lisäyksenä pienten lasten kotihoidon tuen korottamiseen. (Vastalause 2, TAA 1066)

 • Anu  Vehviläinen  /kesk
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 60 000 000 euroa ylimääräisenä lisänä valtionosuudeksi kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin indeksitarkistusten maksamiseen täysimääräisenä sekä kansallisen terveysprojektin rahoituksen turvaamiseen. (Vastalause 2, TAA 1067 ja TAA 1066)

 • Merikukka  Forsius  /vihr
 • momentin 33.32.30 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tekee vuoden 2003 aikana lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain mukaisen lakiesityksen kotihoidon tuen tason korottamisesta 33 eurolla kuukaudessa." (Vastalause 4)

 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • momentille 33.32.35 lisäyksenä 2 500 000 euroa lastensuojelun kustannusten tasausjärjestelmän menoihin. (TAA 691)

 • Päivi Räsänen /kd
 • momentille 33.32.38 lisäyksenä 7 000 000 euroa päihderiippuvaisten äitien vieroitushoidon toteuttamiseen. (TAA 1235)

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • momentille 33.32.39 lisäyksenä 2 000 000 euroa omaishoidon kehittämiseen. (TAA 554)

 • Toimi  Kankaanniemi  /kd
 • momentille 33.32.39 lisäyksenä 500 000 euroa sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan. (TAA 657)

 • Hannes  Manninen  /kesk
 • momentille 33.33.31 lisäyksenä 100 000 euroa saamelaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseen heidän omalla äidinkielellään. (TAA 545)

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • momentille 33.53.50 lisäyksenä 800 000 euroa päihdehaittojen vähentämiseen. (TAA 555)

 • Petri  Neittaanmäki  /kesk
 • momentille 33.53.50 lisäyksenä 2 000 000 euroa huumevalistukseen. (TAA 943)

 • Olavi  Ala-Nissilä  /kesk
 • momentille 33.92.50 lisäyksenä 150 000 euroa Irti Huumeista ry:n toiminnan tukemiseen. (TAA 439)

 • Eero Lämsä /kesk
 • momentille 33.92.50 lisäyksenä 85 000 euroa viljelijöiden tukihenkilöverkoston toimintaan. (TAA 892)

 • Päivi  Räsänen /kd
 • momentille 33.92.50 lisäyksenä 100 000 euroa Lahden Diakoniasäätiön Löydä timantit -projektiin päihdeperheiden lasten ja nuorten tukemiseen. (TAA 1236)

 • Päivi Räsänen /kd
 • momentille 33.92.50 lisäyksenä 2 000 000 euroa omaishoitajia tukevaan järjestötoimintaan sekä syrjäytymistä ehkäisevään vapaaehtoiseen lähimmäis- ja ystävätoimintaan. (TAA 1237)

 • Leea Hiltunen /kd
 • momentille 33.92.58 lisäyksenä 1 500 000 euroa rintamaveteraanitunnuksia vailla olevien sodissa palvelleiden kuntoutukseen. (TAA 523)

 • Hannes  Manninen  /kesk
 • momentille 33.92.59 lisäyksenä 500 000 euroa rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan. (TAA 911)

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • pääluokan 33 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin arpajaisverolain kiristymisestä aiheutuvien vaikutusten arvioimiseksi niin, että arvokasta työtä tekevien sosiaali- ja terveysalan järjestöjen sekä muiden Raha-automaattiyhdistyksen edunsaajien asema voidaan turvata." (Vastalause 2)

 • Anu Vehviläinen /kesk
 • pääluokan 33 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että pikaisesti laaditaan kokonaisselvitys lapsiperheiden taloudellisesta tilanteesta ottaen huomioon eri tukien, maksujen, verotuksen ja perhevapaiden yhteisvaikutus." (Vastalause 2)

  Keskustelu:

  Marja-Leena Kemppainen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Kannatan.

  Merikukka  Forsius /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 2.

  Rauha-Maria Mertjärvi /vihr:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Matti Kangas /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 3.

  Reijo Laitinen /sd:

  Kannatan.

  Tero Rönni /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 4.

  Arto Seppälä /sd:

  Kannatan ed. Rönnin ehdotusta.

  Merikukka  Forsius /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 5.

  Rauha-Maria Mertjärvi /vihr:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Leena Rauhala /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 6.

  Leea Hiltunen /kd:

  Kannatan.

  Päivi Räsänen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 7.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan.

  Anu Vehviläinen /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 8.

  Liisa Hyssälä /kesk:

  Kannatan.

  Toimi Kankaanniemi /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 9.

  Leea Hiltunen /kd:

  Kannatan ja teen ehdotuksen n:o 10.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan ed. L. Hiltusen ehdotusta n:o 10.

  Liisa Hyssälä /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 11.

  Mauri Salo /kesk:

  Kannatan.

  Marja-Leena Kemppainen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 12.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Kannatan.

  Päivi Räsänen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 13.

  Sakari Smeds /kd:

  Kannatan.

  Merikukka Forsius /vihr:

  Teen ehdotukset n:ot 14—16.

  Rauha-Maria Mertjärvi /vihr:

  Kannatan tehtyjä ehdotuksia.

  Anu Vehviläinen /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 17.

  Liisa Hyssälä /kesk:

  Kannatan ja teen samalla ehdotuksen n:o 18.

  Anu Vehviläinen /kesk:

  Kannatan ed. Hyssälän ehdotusta n:o 18.

  Päivi Räsänen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 19.

  Sakari Smeds /kd:

  Kannatan.

  Merikukka  Forsius /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 20.

  Rauha-Maria Mertjärvi /vihr:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Sulo Aittoniemi /alk:

  Teen ehdotuksen n:o 21.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Kannatan.

  Merikukka  Forsius /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 22.

  Rauha-Maria Mertjärvi /vihr:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Bjarne Kallis /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 23.

  Jouko Jääskeläinen /kd:

  Kannatan.

  Liisa Hyssälä /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 24.

  Anu Vehviläinen /kesk:

  Kannatan.

  Sulo Aittoniemi /alk:

  Teen ehdotuksen n:o 25.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Kannatan.

  Merikukka  Forsius  /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 26.

  Rauha-Maria Mertjärvi /vihr:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Inkeri Kerola /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 27.

  Niilo Keränen /kesk:

  Kannatan.

  Kari  Myllyniemi  /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 28.

  Seppo Lahtela /kesk:

  Kannatan.

  Lauri Oinonen /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 29.

  Petri Neittaanmäki /kesk:

  Kannatan.

  Leea Hiltunen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 30.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan.

  Matti Huutola /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 31.

  Hannes Manninen /kesk:

  Kannatan.

  Seppo Kanerva /kesk:

  Toivon, että eduskunta osoittaisi sosiaalista joulumieltä ehdotukselle 32, jota ehdotan.

  Klaus Bremer /r:

  Kannatan.

  Marjukka Karttunen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 33.

  Seppo Kanerva /kesk:

  Kannatan ed. Karttusen ehdotusta.

  Kari  Myllyniemi  /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 34.

  Marja-Leena Kemppainen /kd:

  Kannatan.

  Merikukka  Forsius /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 36.

  Rauha-Maria Mertjärvi /vihr:

  Kannatan ehdotusta n:o 36.

  Jukka Vihriälä /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 37.

  Olavi Ala-Nissilä /kesk:

  Kannatan.

  Seppo Lahtela /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 38.

  Lauri Oinonen /kesk:

  Kannatan.

  Kari  Myllyniemi  /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 39.

  Marja-Leena Kemppainen /kd:

  Kannatan.

  Anu  Vehviläinen  /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 40.

  Liisa Hyssälä /kesk:

  Kannatan.

  Olli Nepponen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 41.

  Marjatta Vehkaoja /sd:

  Kannatan ed. Nepposen ehdotusta.

  Aulis  Ranta-Muotio  /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 42.

  Tero Mölsä /kesk:

  Kannatan.

  Merikukka  Forsius /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 43.

  Rauha-Maria  Mertjärvi  /vihr:

  Kannatan ehdotusta n:o 43.

  Leea Hiltunen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 44.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan.

  Matti Kangas /vas:

  Perun ehdotuksen n:o 45 ja teen ehdotuksen n:o 46.

  Lauri  Oinonen  /kesk:

  Kannatan ehdotusta n:o 46.

  Marja-Leena Kemppainen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 47.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Kannatan.

  Marjaana  Koskinen  /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 48.

  Esa Lahtela /sd:

  Kannatan.

  Lauri Oinonen /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 49.

  Seppo  Lahtela  /kesk:

  Kannatan ehdotusta n:o 49.

  Leena Rauhala /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 50.

  Leea Hiltunen /kd:

  Kannatan.

  Merikukka Forsius /vihr:

  Teen ehdotukset n:ot 51 ja 52.

  Rauha-Maria Mertjärvi /vihr:

  Kannatan tehtyjä ehdotuksia.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 53.

  Osmo Puhakka /kesk:

  Kannatan.

  Anu Vehviläinen /kesk:

  Teen ehdotukset n:ot 54 ja 55.

  Liisa Hyssälä /kesk:

  Kannatan ehdotuksia n:ot 54 ja 55.

  Merikukka  Forsius /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 56.

  Rauha-Maria Mertjärvi  /vihr:

  Kannatan ehdotusta n:o 56.

  Marja-Leena Kemppainen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 57.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Kannatan.

  Päivi Räsänen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 58.

  Leea Hiltunen /kd:

  Kannatan.

  Liisa Hyssälä /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 59.

  Mauri Salo /kesk:

  Kannatan.

  Toimi  Kankaanniemi  /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 60.

  Leea Hiltunen /kd:

  Kannatan.

  Hannes  Manninen  /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 61.

  Matti Huutola /vas:

  Kannatan.

  Liisa Hyssälä /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 62.

  Anu Vehviläinen /kesk:

  Kannatan.

  Petri  Neittaanmäki  /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 63.

  Lauri  Oinonen  /kesk:

  Kannatan ehdotusta n:o 63.

  Olavi  Ala-Nissilä  /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 64.

  Jukka Vihriälä /kesk:

  Kannatan.

  Eero Lämsä /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 65.

  Erkki Pulliainen /vihr:

  Kannatan.

  Päivi  Räsänen  /kd:

  Teen ehdotukset n:ot 66 ja 67.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan ehdotuksia.

  Leea Hiltunen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 68.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan.

  Hannes  Manninen  /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 69.

  Kari Myllyniemi /kesk:

  Kannatan.

  Liisa Hyssälä /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 72.

  Anu Vehviläinen /kesk:

  Kannatan ed. Hyssälän tekemää ehdotusta ja teen ehdotuksen n:o 73.

  Liisa  Hyssälä  /kesk:

  Kannatan ehdotusta n:o 73.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—34, 36—44, 46—69, 72 ja 73 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Sosiaali- ja terveysministeriö

  Äänestys ed. Kemppaisen ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 134 jaa- ja 48 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 16.

  ( Ään. 125 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Forsiuksen ehdotuksesta n:o 2

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 148 jaa- ja 38 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 126 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 02 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, luku 03 Työttömyysturvalautakunta, luku 04 Tarkastuslautakunta, luku 06 Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, luku 07 Työterveyslaitos, luku 08 Kansanterveyslaitos, luku 09 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, luku 10 Säteilyturvakeskus, luku 11 Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus ja luku 12 Valtion koulukodit hyväksytään.

  Luku 13 Työsuojelun piirihallinto

  Äänestys ed. Kankaan ehdotuksesta n:o 3

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 178 jaa- ja 8 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 127 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Rönnin ehdotuksesta n:o 4

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 171 jaa- ja 17 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 128 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 14 Valtion mielisairaalat hyväksytään.

  Luku 15 Perhekustannusten tasaus

  Puhemies:

  Ed. Forsiuksen ehdotus n:o 5 ja ed. Rauhalan ehdotus n:o 6 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksen n:o 6 ja ed. Forsiuksen ehdotuksen n:o 5 välillä

  Ehdotus n:o 6 "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 35 ei-ääntä, 25 tyhjää; poissa 11.

  ( Ään. 129 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 6.

  2) Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta n:o 6 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 116 jaa- ja 66 ei-ääntä; poissa 17.

  ( Ään. 130 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Räsäsen ehdotuksesta n:o 7

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 129 jaa- ja 56 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 12.

  ( Ään. 131 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vehviläisen ehdotuksesta n:o 8

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 121 jaa- ja 67 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 132 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta n:o 9

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 9 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 21 ei-ääntä; poissa 17.

  ( Ään. 133 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 16 Yleinen perhe-eläke ja luku 17 Työttömyysturva hyväksytään.

  Luku 18 Sairausvakuutus

  Äänestys ed. L. Hiltusen ehdotuksesta n:o 10

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 10 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 148 jaa- ja 40 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 134 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Hyssälän ehdotuksesta n:o 11

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 11 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 57 ei-ääntä; poissa 15.

  ( Ään. 135 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kemppaisen ehdotuksesta n:o 12

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 12 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 60 ei-ääntä; poissa 17.

  ( Ään. 136 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Räsäsen ehdotuksesta n:o 13

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 13 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 60 ei-ääntä; poissa 17.

  ( Ään. 137 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Forsiuksen ehdotuksesta n:o 14

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 14 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 131 jaa- ja 55 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 138 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Forsiuksen ehdotuksesta n:o 15

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 15 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 53 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 139 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Puhemies:

  Ed. Forsiuksen ehdotus n:o 16 ja ed. Vehviläisen ehdotus n:o 17 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Vehviläisen ehdotuksen n:o 17 ja ed. Forsiuksen ehdotuksen n:o 16 välillä

  Ehdotus n:o 17 "jaa", ehdotus n:o 16 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 23 ei-ääntä, 29 tyhjää; poissa 11.

  ( Ään. 140 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 17.

  2) Äänestys ed. Vehviläisen ehdotuksesta n:o 17 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 17 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 116 jaa- ja 70 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 141 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Hyssälän ehdotuksesta n:o 18

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 18 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 115 jaa- ja 70 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 13.

  ( Ään. 142 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Räsäsen ehdotuksesta n:o 19

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 19 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 59 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 143 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Forsiuksen ehdotuksesta n:o 20

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 20 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 117 jaa- ja 68 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 144 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 19 Eläkevakuutus

  Äänestys ed. Aittoniemen ehdotuksesta n:o 21

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 21 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 120 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 145 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Puhemies:

  Ed. Forsiuksen ehdotus n:o 22 ja ed. Kalliksen ehdotus n:o 23 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksen n:o 23 ja ed. Forsiuksen ehdotuksen n:o 22 välillä

  Ehdotus n:o 23 "jaa", ehdotus n:o 22 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 130 jaa- ja 36 ei-ääntä, 22 tyhjää; poissa 11.

  ( Ään. 146 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 23.

  2) Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta n:o 23 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 23 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 121 jaa- ja 64 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 147 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Hyssälän ehdotuksesta n:o 24

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 24 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 121 jaa- ja 64 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 148 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 20 Tapaturmavakuutus hyväksytään.

  Luku 21 Rintamaveteraanieläkkeet

  Puhemies:

  Ed. Aittoniemen ehdotus n:o 25 ja ed. Forsiuksen ehdotus n:o 26 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Forsiuksen ehdotuksen n:o 26 ja ed. Aittoniemen ehdotuksen n:o 25 välillä

  Ehdotus n:o 26 "jaa", ehdotus n:o 25 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 42 ei-ääntä, 22 tyhjää; poissa 11.

  ( Ään. 149 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 26.

  2) Äänestys ed. Forsiuksen ehdotuksesta n:o 26 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 26 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 115 jaa- ja 71 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 150 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kerolan ehdotuksesta n:o 27

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 27 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 123 jaa- ja 62 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 151 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Myllyniemen ehdotuksesta n:o 28

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 28 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 63 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 152 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Oinosen ehdotuksesta n:o 29

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 29 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 60 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 153 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 22 Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot

  Äänestys ed. L. Hiltusen ehdotuksesta n:o 30

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 30 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 63 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 154 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Puhemies:

  Ed. Huutolan ehdotus n:o 31, ed. Karttusen ehdotus n:o 33, ed. Myllyniemen ehdotus n:o 34 ja ed. Forsiuksen ehdotus n:o 36 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään ed. Karttusen ja ed. Myllyniemen ehdotusten välillä, sitten voittaneen ehdotuksen ja ed. Huutolan ehdotuksen välillä, edelleen voittaneen ehdotuksen ja ed. Forsiuksen ehdotuksen välillä ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Karttusen ehdotuksen n:o 33 ja ed. Myllyniemen ehdotuksen n:o 34 välillä

  Ehdotus n:o 33 "jaa", ehdotus n:o 34 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 66 ei-ääntä, 23 tyhjää; poissa 11.

  ( Ään. 155 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 33.

  2) Äänestys ed. Huutolan ehdotuksen n:o 31 ja ed. Karttusen ehdotuksen n:o 33 välillä

  Ehdotus n:o 31 "jaa", ehdotus n:o 33 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 89 jaa- ja 83 ei-ääntä, 15 tyhjää; poissa 12.

  ( Ään. 156 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 31.

  3) Äänestys ed. Forsiuksen ehdotuksen n:o 36 ja ed. Huutolan ehdotuksen n:o 31 välillä

  Ehdotus n:o 36 "jaa", ehdotus n:o 31 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 77 jaa- ja 91 ei-ääntä, 20 tyhjää; poissa 11.

  ( Ään. 157 )

  Eduskunta on tässäkin äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 31.

  4) Äänestys ed. Huutolan ehdotuksesta n:o 31 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 31 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 108 jaa- ja 75 ei-ääntä; poissa 16.

  ( Ään. 158 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. S. Kanervan ehdotuksesta n:o 32

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 32 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 129 jaa- ja 56 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 159 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vihriälän ehdotuksesta n:o 37

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 37 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 125 jaa- ja 62 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 160 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. S. Lahtelan ehdotuksesta n:o 38

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 38 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 129 jaa- ja 57 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 161 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  __________

  Puhetta ryhtyy johtamaan ensimmäinen varapuhemies Anttila.

  __________

  Äänestys ed. Myllyniemen ehdotuksesta n:o 39

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 39 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 59 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 12.

  ( Ään. 162 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vehviläisen ehdotuksesta n:o 40

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 40 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 123 jaa- ja 63 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 163 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Nepposen ehdotuksesta n:o 41

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 41 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 1 jaa-ääni ja 184 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 13.

  ( Ään. 164 )

  Eduskunta on hyväksynyt ed. Nepposen ehdotuksen n:o 41.

  Mietinnössä luvun 22 kohdalla oleva lausumaehdotus 18 hyväksytään.

  Luku 23 Muu sodista kärsineiden turva hyväksytään.

  Luku 28 Muu toimeentuloturva

  Äänestys ed. Ranta-Muotion ehdotuksesta n:o 42

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 42 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 49 ei-ääntä; poissa 17.

  ( Ään. 165 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 32 Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto

  Äänestys ed. Forsiuksen ehdotuksesta n:o 43

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 43 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 154 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 166 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. L. Hiltusen ehdotuksesta n:o 44

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 44 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 60 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 167 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kankaan ehdotuksesta n:o 46

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 46 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 164 jaa- ja 21 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 168 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kemppaisen ehdotuksesta n:o 47

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 47 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 141 jaa- ja 46 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 169 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. M. Koskisen ehdotuksesta n:o 48

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 48 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 144 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 21.

  ( Ään. 170 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Oinosen ehdotuksesta n:o 49

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 49 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 53 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 171 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Ed. Rauhalan ehdotus n:o 50 sekä ed. Forsiuksen ehdotus n:o 51 ja sen kanssa saman sisältöinen ed. Vehviläisen ehdotus n:o 54 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään ed. Forsiuksen ehdotuksesta n:o 51 ja ed. Vehviläisen ehdotuksesta n:o 54 yhdessä ed. Rauhalan ehdotusta n:o 50 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Puheenvuoron saatuaan lausuu

  Ulla Anttila /vihr:

  Arvoisa puhemies! Ed. Forsiuksen ehdotuksen n:o 51 ja ed. Vehviläisen ehdotuksen n:o 54 perustelut ovat erilaiset, joten ehdotan, että ehdotuksista äänestetään erikseen.

  Puhemiehen ehdottama äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksen n:o 50 sekä ed. Forsiuksen ehdotuksen n:o 51 ja ed. Vehviläisen ehdotuksen n:o 54 välillä

  Ehdotus n:o 50 "jaa", ehdotukset n:ot 51 ja 54 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 67 ei-ääntä, 25 tyhjää; poissa 14.

  ( Ään. 172 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 50.

  2) Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta n:o 50 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 50 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 119 jaa- ja 67 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 173 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Forsiuksen ehdotuksesta n:o 52

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 52 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 143 jaa- ja 43 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 174 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 53

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 53 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 175 jaa- ja 10 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 175 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vehviläisen ehdotuksesta n:o 55

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 55 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 63 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 176 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Forsiuksen ehdotuksesta n:o 56

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 56 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 130 jaa- ja 57 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 177 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kemppaisen ehdotuksesta n:o 57

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 57 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 50 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 178 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Räsäsen ehdotuksesta n:o 58

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 58 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 135 jaa- ja 51 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 179 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Hyssälän ehdotuksesta n:o 59

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 59 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 68 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 180 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta n:o 60

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 60 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 28 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 181 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Mietinnössä luvun 32 kohdalla oleva lausumaehdotus 19 hyväksytään.

  Luku 33 Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot

  Äänestys ed. Mannisen ehdotuksesta n:o 61

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 61 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 138 jaa- ja 47 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 182 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 53 Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta

  Äänestys ed. Hyssälän ehdotuksesta n:o 62

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 62 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 140 jaa- ja 47 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 183 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Neittaanmäen ehdotuksesta n:o 63

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 63 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 51 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 184 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 57 Lomatoiminta hyväksytään.

  Luku 92 Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö

  Äänestys ed. Ala-Nissilän ehdotuksesta n:o 64

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 64 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 140 jaa- ja 46 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 185 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Lämsän ehdotuksesta n:o 65

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 65 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 59 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 186 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Räsäsen ehdotuksesta n:o 66

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 66 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 187 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Räsäsen ehdotuksesta n:o 67

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 67 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 50 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 188 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. L. Hiltusen ehdotuksesta n:o 68

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 68 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 129 jaa- ja 58 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 189 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Mannisen ehdotuksesta n:o 69

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 69 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 63 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 190 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Pääluokan perustelut

  Äänestys ed. Hyssälän ehdotuksesta n:o 72

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 72 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 120 jaa- ja 66 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 191 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vehviläisen ehdotuksesta n:o 73

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 73 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 115 jaa- ja 66 ei-ääntä; poissa 18.

  ( Ään. 192 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Pääluokka 34
  Työministeriön hallinnonala

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Yleiskeskustelu pääluokasta päättyi viime istunnossa.

  Eduskunta ryhtyy pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Mikko Kuoppa /vas
 • momentille 34.06.02 lisäyksenä 5 000 000 euroa palkkaperusteisiin työllistämistukiin valtionhallinnolle Pirkanmaalla. (TAA 750)

 • Sakari Smeds /kd
 • momentille 34.06.02 lisäyksenä 10 000 000 euroa palkkaperusteiseen työllistämistukeen valtionhallinnolle. (Vastalause 1, TAA 1289)

 • Esko-Juhani   Tennilä  /vas
 • momentille 34.06.02 lisäyksenä 2 000 000 euroa palkkaperusteiseen työllistämistukeen valtionhallinnolle erityisesti ympäristötöiden lisäämiseksi Lapin läänissä. (TAA 1342)

 • Hannes   Manninen  /kesk
 • momentille 34.06.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa koulutusneuvonnan ja työnantajayhteyksien parantamiseen työvoimatoimistoissa. (Vastalause 2)

 • Hannes  Manninen  /kesk
 • momentille 34.06.25 lisäyksenä 2 000 000 euroa helpottamaan vammaisten ja vajaakuntoisten pääsyä avoimille työmarkkinoille. (Vastalause 2)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • momentille 34.06.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa palkkaperusteiseen työllistämiseen kunnissa ja kuntayhtymissä Pirkanmaalla. (TAA 751)

 • Veijo Puhjo /vas
 • momentille 34.06.30 lisäyksenä 7 000 000 euroa palkkaperusteiseen työllistämistukeen kunnille ja kuntayhtymille Satakunnassa. (TAA 1103)

 • Esko-Juhani  Tennilä  /vas
 • momentille 34.06.30 lisäyksenä 4 000 000 euroa palkkaperusteiseen työllistämistukeen Lapin kunnille. (TAA 1343)

 • Toimi  Kankaanniemi  /kd
 • momentin 34.06.30 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin kuntien ja kuntayhtymien palkkaperusteisten määrärahojen jakoperusteiden tarkistamiseen niin, että työvoimapoliittiset toimet riittävällä tavalla ulottuvat myös pahimmille työttömyysalueille." (Vastalause 1)

 • Toimi  Kankaanniemi  /kd
 • momentille 34.06.64 lisäyksenä 10 000 000 euroa työllisyysperusteisiin siirtomenoihin ja investointeihin. (Vastalause 1)

 • Esko-Juhani  Tennilä  /vas
 • momentille 34.06.64 lisäyksenä 4 000 000 euroa työllisyysperusteisena investointiavustuksena Ajoksen sataman kehittämiseen. (TAA 1345)

 • Esa Lahtela /sd
 • momentille 34.06.65 lisäyksenä 1 681 800 euroa työttömien liikkumisen edistämiseen Valtionrautateillä. (TAA 848)

 • Anni  Sinnemäki  /vihr
 • momentille 34.99.23 lisäyksenä 3 700 000 euroa siviilipalvelusmiesten asumiskustannusten korvaamiseen. (Vastalause 4, TAA 1277)

 • Anni  Sinnemäki  /vihr
 • momentin 34.99.23 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee vuoden 2003 aikana esityksen siviilipalveluslain muuttamiseksi siviilipalvelusmiesten asumiskustannusten siirtämistä valtiolle." (Vastalause 4, TAA 1277)

 • Bjarne Kallis /kd
 • pääluokan 34 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla mm. aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpitein jokaisessa perheessä ainakin toiselle huoltajalle taataan työpaikka." (Vastalause 1)

  Keskustelu:

  Mikko Kuoppa /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Marjatta Stenius-Kaukonen /vas:

  Kannatan.

  Sakari Smeds /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 2.

  Päivi Räsänen /kd:

  Kannatan.

  Esko-Juhani Tennilä /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 3.

  Matti Huutola /vas:

  Kannatan.

  Hannes Manninen /kesk:

  Teen ehdotukset n:ot 4 ja 5.

  Liisa Hyssälä /kesk:

  Kannatan ehdotuksia n:ot 4 ja 5.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 6.

  Marjatta Stenius-Kaukonen /vas:

  Kannatan.

  Veijo Puhjo /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 7.

  Katja Syvärinen /vas:

  Kannatan.

  Esko-Juhani Tennilä /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 8.

  Matti Huutola /vas:

  Kannatan.

  Toimi Kankaanniemi /kd:

  Teen ehdotukset n:ot 9 ja 10.

  Jouko Jääskeläinen /kd:

  Kannatan.

  Esko-Juhani Tennilä /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 11.

  Matti Huutola /vas:

  Kannatan.

  Esa Lahtela /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 12.

  Marjaana Koskinen /sd:

  Kannatan.

  Anni Sinnemäki /vihr:

  Teen ehdotukset n:ot 13 ja 14.

  Erkki Pulliainen /vihr:

  Kannatan.

  Bjarne Kallis /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 15.

  Jouko Jääskeläinen /kd:

  Kannatan.

  Keskustelu päättyy.

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—15 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Työhallinto ja luku 05 Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus hyväksytään.

  Luku 06 Työvoimapolitiikan toimeenpano

  Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 168 jaa- ja 11 ei-ääntä; poissa 20.

  ( Ään. 193 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Smedsin ehdotuksesta n:o 2

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 142 jaa- ja 38 ei-ääntä; poissa 19.

  ( Ään. 194 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta n:o 3

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 28 ei-ääntä; poissa 16.

  ( Ään. 195 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Mannisen ehdotuksesta n:o 4

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 126 jaa- ja 56 ei-ääntä; poissa 17.

  ( Ään. 196 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Mannisen ehdotuksesta n:o 5

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 120 jaa- ja 64 ei-ääntä; poissa 15.

  ( Ään. 197 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 6

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 170 jaa- ja 14 ei-ääntä; poissa 15.

  ( Ään. 198 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Puhjon ehdotuksesta n:o 7

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 168 jaa- ja 17 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 199 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta n:o 8

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 26 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 200 )