Täysistunnon pöytäkirja 170/2010 vp

PTK 170/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

170. PERJANTAINA 11. MAALISKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (13.03—13.25), toinen varapuhemies Tarja Filatov (14.50—16.27 ja 19.01—20.01) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.27—17.57).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 27 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Risto Autio /kesk (s)
 • Thomas Blomqvist /r
 • Christina Gestrin /r
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Hanna-Leena Hemming /kok (s)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Kalle Jokinen /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Reijo Laitinen /sd
 • Outi Mäkelä /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Juha Rehula /kesk (e)
 • Petri Salo /kok (s)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Janne Seurujärvi /kesk (s)
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Outi Mäkelä /kok (13.24)
 • Christina Gestrin /r (14.54)

__________

Toimenpidealoitteet

Puhemies:

Puhemiesneuvosto on 10.3.2011 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 122—145/2010 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 321/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 58/2010 vp

Lakialoite  LA 29/2007 vp, 85, 93/2008 vp, 16/2009 vp, 131, 132/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 10.3.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 169/2/2010

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

4 luvun 4 §, jota ei ole mietinnössä

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että lakiin lisätään uusi 4 luvun 4 § sellaisena kuin se on vastalauseessa 2.

Satu Taiveaho /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Anneli Kiljusen tekemää esitystä.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän aivan samoin kuin ed. Anneli Kiljunen, että kyseinen pykälä lisätään, mutta siten kuin se on vastalauseessa 3.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Erkki Virtasen tekemää esitystä.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan 4 §:ää vastalauseen 1 mukaisesti, mikä tarkoittaa 200 euron suojaosuutta.

Sari Palm /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Räsäsen tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Anneli Kiljunen on ed. Satu Taiveahon kannattamana ehdottanut, että lakiin lisätään vastalauseen 2 mukainen 4 luvun 4 §.

Ed. Erkki Virtanen on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä lisätään vastalauseen 3 mukaisena.

Ed. Päivi Räsänen on ed. Sari Palmin kannattamana ehdottanut, että pykälä lisätään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ensin äänestetään ed. Erkki Virtasen ehdotuksesta ed. Anneli Kiljusen ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta ed. Päivi Räsäsen ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Erkki Virtasen ehdotuksesta ed. Anneli Kiljusen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Anneli Kiljusen ehdotuksen äänin

jaa 148, ei 23; poissa 28.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta ed. Päivi Räsäsen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Päivi Räsäsen ehdotuksen äänin

jaa 110, ei 61; poissa 28.

( Ään. 2 )

3) Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 4 luvun 4 §:ää, äänin

jaa 102, ei 68; poissa 29.

( Ään. 3 )

4 luvun 5 §, jota ei ole mietinnössä

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että lakiin lisätään uusi 4 luvun 5 § sellaisena kuin se on vastalauseessa 2.

Satu Taiveaho /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että tämä samainen pykälä lisätään siinä muodossa, missä se on vastalauseessa 3.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan 5 §:ää siinä muodossa, mikä on vastalauseessa 1.

Sari Palm /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Räsäsen esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Anneli Kiljunen on ed. Satu Taiveahon kannattamana ehdottanut, että lakiin lisätään vastalauseen 2 mukainen 4 luvun 5 §.

Ed. Erkki Virtanen on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä lisätään vastalauseen 3 mukaisena.

Ed. Päivi Räsänen on ed. Sari Palmin kannattamana ehdottanut, että pykälä lisätään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ensin äänestetään ed. Erkki Virtasen ehdotuksesta ed. Anneli Kiljusen ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta ed. Päivi Räsäsen ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Erkki Virtasen ehdotuksesta ed. Anneli Kiljusen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Anneli Kiljusen ehdotuksen äänin

jaa 148, ei 23; poissa 28.

( Ään. 4 )

2) Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta ed. Päivi Räsäsen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Päivi Räsäsen ehdotuksen äänin

jaa 110, ei 61; poissa 28.

( Ään. 5 )

3) Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 4 luvun 5 §:ää, äänin

jaa 103, ei 68; poissa 28.

( Ään. 6 )

4 luvun 6 §

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että 4 luvun 6 § poistetaan.

Kimmo Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Anneli Kiljusen esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Anneli Kiljunen on ed. Kimmo Kiljusen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 4 luvun 6 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 115, ei 54; poissa 30.

( Ään. 7 )

Eduskunta hyväksyi 4 luvun otsikon, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädännön uudistamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 222/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 44/2010 vp

Lakialoite  LA 36/2009 vp, 110/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3) asiasta.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 1 luvun 1 ja 2 §:n ja luvun otsikon, 2 luvun 1—8 §:n ja luvun otsikon, 3 luvun 1—14 §:n ja luvun otsikon, 4 luvun 1—15 §:n ja luvun otsikon, 5 luvun 1—3 §:n ja luvun otsikon, 6 luvun 1—7 §:n ja luvun otsikon, 7 luvun 1—20 §:n ja luvun otsikon, 8 luvun 1—5 §:n ja luvun otsikon, 9 luvun 1—7 §:n ja luvun otsikon mietinnön mukaisina.

10 luvun 1 §

Ilkka Kantola /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon kuin sillä on vastalauseessa.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kantolan tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Ilkka Kantola on ed. Kari Uotilan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Ilkka Kantolan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 10 luvun 1 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 86, ei 42; poissa 71.

( Ään. 8 )

Eduskunta hyväksyi 10 luvun 2—4 §:n ja luvun otsikon, 11 luvun 1—11 §:n ja luvun otsikon, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 2. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 1 luvun 1—5 §:n ja luvun otsikon, 2 luvun 1—4 §:n ja 1 §:n edellä olevan väliotsikon, 5—10 §:n ja 5 §:n edellä olevan väliotsikon, 11—15 §:n ja 11 §:n edellä olevan väliotsikon ja luvun otsikon, 3 luvun 1—20 §:n ja luvun otsikon, 4 luvun 1—6 §:n ja luvun otsikon, 5 luvun 1—12 §:n ja luvun otsikon, 6 luvun 1—11 §:n ja luvun otsikon, 7 luvun 1—25 §:n ja luvun otsikon mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi 8 luvun 1—14 §:n mietinnön mukaisina.

8 luvun 15 §

Ilkka Kantola /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kantolan tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Ilkka Kantola on ed. Kari Uotilan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Ilkka Kantolan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 8 luvun 15 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 88, ei 42; poissa 69.

( Ään. 9 )

Eduskunta hyväksyi 8 luvun 16 §:n mietinnön mukaisina.

8 luvun 17 §

Ilkka Kantola /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka sillä on vastalauseessa.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Ilkka Kantola on ed. Kari Uotilan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Ilkka Kantolan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 8 luvun 17 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 88, ei 42; poissa 69.

( Ään. 10 )

Eduskunta hyväksyi 8 luvun 18 §:n mietinnön mukaisina.

Uusi 8 luvun 19 §, jota ei ole mietinnössä

Ilkka Kantola /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka sillä on vastalauseessa.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Ilkka Kantola on ed. Kari Uotilan kannattamana ehdottanut, että 8 lukuun lisätään uusi, vastalauseen mukainen 19 §.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Ilkka Kantolan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole ehdotettua uutta 8 luvun 19 §:ää, äänin

jaa 91, ei 43; poissa 65.

( Ään. 11 )

Eduskunta hyväksyi 8 luvun 19 §:n ja 1 §:n edellä olevan väliotsikon, 20—29 §:n ja 20 §:n edellä olevan väliotsikon, 30—33 §:n ja 30 §:n edellä olevan väliotsikon, 34 §:n ja sen edellä olevan väliotsikon ja luvun otsikon, 9 luvun 1—4 §:n ja luvun otsikon, 10 luvun 1 ja 2 §:n ja 1 §:n edellä olevan väliotsikon, 3—11 §:n ja 3 §:n edellä olevan väliotsikon, 12—26 §:n ja 12 §:n edellä olevan väliotsikon, 27—38 §:n ja 27 §:n edellä olevan väliotsikon, 39—42 §:n ja 39 §:n edellä olevan väliotsikon, 43—46 §:n ja 43 §:n edellä olevan väliotsikon, 47—66 §:n ja 47 §:n edellä olevan väliotsikon ja luvun otsikon, 11 luvun 1—6 §:n ja luvun otsikon, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän 3.—66. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys poliisilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 224/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 42/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 1.—8. ja 10.—27. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 9. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä sekä laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja laiksi rikoslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 79/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 45/2010 vp

Lakialoite  LA 45/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain, yliopistolain sekä rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 164/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 14/2010 vp

Lakialoite  LA 114/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi eräiden Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 236/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 15/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laeiksi Suomen perustuslain 25 §:n, vaalilain ja puoluelain 9 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 7/2010 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 1/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 11/2010 vp

Lakialoite  LA 1/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä, muodostavat kokonaisuuden. Niistä 1. lakiehdotus on käsiteltävä perustuslain säätämisjärjestyksessä. Ehdotan seuraavaa menettelyä:

1. lakiehdotus voidaan nyt, jollei sitä vähintään viiden kuudesosan enemmistöllä julisteta kiireelliseksi, hyväksyä lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin tai hylätä. Lakiehdotusten sidonnaisuuden vuoksi päätös koskee myös 2. ja 3. lakiehdotusta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 171/1/2010

8) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 210/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 62/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laeiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 268/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 37/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 171/2/2010

10) Hallituksen esitys laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 266/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 38/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys kilpailulaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 88/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 50/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä patenttilain ja hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 175/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 51/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään talousvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys vesilainsäädännön uudistamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 277/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 22/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys jätelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 199/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 23/2010 vp

Lakialoite  LA 107/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 15.3.2011 kello 12.

Täysistunto lopetettiin kello 20.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​