Täysistunnon pöytäkirja 171/2002 vp

PTK 171/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

171. PERJANTAINA 20. JOULUKUUTA 2002

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2003

Hallituksen esitys vuoden 2003 talousarvioesityksen (HE 132/2002 vp) täydentämisestä


Hallituksen esitys vuoden 2003 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 132/2002 vp) toisesta täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 132, 249, 253/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 40a/2002 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1523/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 15.40.

Täysistunto lopetetaan kello 15.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen