Täysistunnon pöytäkirja 171/2014 vp

PTK 171/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

171. KESKIVIIKKONA 11. MAALISKUUTA 2015

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (10.03—11.59 ja 13.01—15.42) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.42—17.52).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 29 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Markku Eestilä /kok
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Olli Immonen /ps
 • Sampsa Kataja /kok
 • Esko Kiviranta /kesk (e)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (s)
 • Päivi Lipponen /sd
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (s)
 • Lasse Männistö /kok (p)
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Petteri Orpo /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Mika Raatikainen /ps (e)
 • Pekka Ravi /kok (e)
 • Juha Sipilä /kesk
 • Timo Soini /ps
 • Alexander Stubb /kok
 • Lenita Toivakka /kok
 • Kauko Tuupainen /ps (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Pertti Virtanen /ps
 • Juha Väätäinen /ps (s)
 • Jyrki Yrttiaho /vr (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 12 edustajaa:

 • Markku Eestilä /kok (10.33)
 • Mikaela Nylander /r (10.34)
 • Sampsa Kataja /kok (11.29)
 • Juha Sipilä /kesk (11.51)
 • Päivi Lipponen /sd (12.14)
 • Alexander Stubb /kok (13.01)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (13.02)
 • Kauko Tuupainen /ps (13.14)
 • Timo Soini /ps (13.26)
 • Jukka Kopra /kok (13.29)
 • Ville Niinistö /vihr (14.10)
 • Jutta Urpilainen /sd (17.00)

__________

Toimenpidealoitteet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto on 10.3.2015 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 54—56/2014 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Harmaan talouden torjuntatoimenpiteiden arviointi

Ainoa käsittely

Muu asia  M 7/2014 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 12/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämän asian käsittely keskeytetään, ja myös istunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 13.00.

Täysistunto keskeytettiin kello 11.59.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 13.01.

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma.

2) Pääministerin ilmoitus rakennepoliittisen ohjelman toteutumisesta

Keskustelu

Pääministerin ilmoitus  PI 7/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt annetaan pääministerin ilmoitus rakennepoliittisen ohjelman toteutumisesta.

Pääministerin puheenvuoron jälkeen pidettävät ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia. Sen jälkeen myönnän harkintani mukaan enintään 1 minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja. Nämä varataan V-painiketta käyttäen.

Pääministerin ilmoituksen puheenvuoron enimmäiskesto on 10 minuuttia. — Olkaa hyvä.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 lisätalousarvioksi; Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 lisätalousarvioesityksen (HE 362/2014 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 362/2014 vp

Hallituksen esitys  HE 367/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 48/2014 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 149—199/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 173/2/2014

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 290/2014 vp

Lakialoite  LA 80/2013 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 9/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 268/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 55/2014 vp

Lakialoite  LA 56/2011 vp, 1/2013 vp

Toimenpidealoite  TPA 47/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 173/5/2014

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosuhrimaksusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 293/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 32/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 329/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 33/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja kansainvälistä perheoikeutta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 231/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 34/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläimistä saatavista sivutuotteista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 235/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 32/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain ja lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 161/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 17/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko 2014

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 6/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 24/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

12) Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Irakissa

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 10/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 25/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

__________

1) Harmaan talouden torjuntatoimenpiteiden arviointi

Ainoa käsittely

Muu asia  M 7/2014 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 12/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Sitten palataan päiväjärjestyksen ensimmäiseen asiaan.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 12.3.2015 kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 17.52.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen