Täysistunnon pöytäkirja 172/2014 vp

PTK 172/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

172. TORSTAINA 12. MAALISKUUTA 2015

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (10.15—11.51 ja 16.02—17.22), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.22—19.29) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (19.29—21.12).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 29 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Satu Haapanen /vihr
 • Lauri Ihalainen /sd
 • Olli Immonen /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Sampsa Kataja /kok
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Maria Lohela /ps
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (s)
 • Jari Myllykoski /vas
 • Outi Mäkelä /kok
 • Lasse Männistö /kok (p)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Jussi Niinistö /ps
 • Mikaela Nylander /r
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Petteri Orpo /kok
 • Mika Raatikainen /ps (e)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Janne Sankelo /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Juha Sipilä /kesk
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • Kauko Tuupainen /ps (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Pertti Virtanen /ps
 • Juha Väätäinen /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 21 edustajaa:

 • Jussi Niinistö /ps (10.34)
 • Maria Lohela /ps (11.11)
 • Ulla-Maj Wideroos /r (11.30)
 • Mikaela Nylander /r (11.51)
 • Tytti Tuppurainen /sd (12.12)
 • Sampsa Kataja /kok (12.40)
 • Juha Sipilä /kesk (16.00)
 • Paula Risikko /kok (16.01)
 • Outi Mäkelä /kok (16.02)
 • Pertti Virtanen /ps (16.02)
 • Lauri Ihalainen /sd (16.02)
 • Kauko Tuupainen /ps (16.02)
 • Olli Immonen /ps (16.02)
 • Jari Myllykoski /vas (16.02)
 • Arja Juvonen /ps (16.02)
 • Mika Raatikainen /ps (16.02)
 • Mikko Alatalo /kesk (16.02)
 • Kimmo Sasi /kok (16.02)
 • Jukka Kopra /kok (16.02)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (16.03)
 • Janne Sankelo /kok (17.42)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Irakissa

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selonteko  VNS 10/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 25/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Ryhmäpuheenvuorokierrosta ei ole.

Etukäteen varattujen puheenvuorojen enimmäispituus on enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät tuon saman enintään 5 minuuttia.

2) Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko 2014

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selonteko  VNS 6/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 24/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön 24 pohjalta kannanotosta selonteon johdosta.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Ryhmäpuheenvuorokierrosta ei tässäkään ole. Etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät nekin enintään tuon saman 5 minuuttia.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämän asian käsittely keskeytetään, ja samalla myös istunto keskeytetään ja sitä jatketaan tänään kello 16.00.

Täysistunto keskeytettiin kello 11.51.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 16.02.

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma.

3) Suullisia kysymyksiä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 3) asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministereille.

Pyydän läsnä olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Samalla pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla P-painiketta.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle viittomakielilaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 294/2014 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 10/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn viidennentoista pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 261/2014 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 11/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin päätetään perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä pöytäkirjan hyväksymisestä ja tämän jälkeen toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Eduskunta hyväksyi pöytäkirjan.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja Metsähallituksesta annetun lain muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 264/2014 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 13/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 25/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 25 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 55/2014 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 14/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä, hyväksyä lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin taikka hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 173/3/2014

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 ja 56 §:n, maatilatalouden tuloverolain 10 f §:n ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 365/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 47/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n sekä kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 363/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 50/2014 vp

Lakialoite  LA 49/2013 vp, 65, 91/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 54/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 173/4/2014

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 22/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 57/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 295/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 59/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevien säännösten yhtenäistämiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 263/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 35/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n sekä rikoslain 2 a luvun muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 291/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 36/2014 vp

Lakialoite  LA 22/2012 vp, 17/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 173/7/2014

14) Hallituksen esitys eduskunnalle henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamuslaitoksessa koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 292/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 37/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 33 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 312/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 33/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 341/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 29/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 173/9/2014

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiolaissa, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoituksesta ja laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 18 §:n ja opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 7 ja 9 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 310/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 30/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 354/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 52/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 41/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 339/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 53/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi toimeentulotuesta annetun lain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 358/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 54/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 254/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 34/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvän 1.—19., 21.—44., 46.—89. ja 91.—99. lakiehdotuksen sekä mietinnössä ehdotetun uuden 100. lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän 20., 45. ja 90. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

22) Laki puoluelain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 108/2014 vp (Oras Tynkkynen /vihr ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

23) Laki alkoholilain 33 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 109/2014 vp (Jari Myllykoski /vas ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu päiväjärjestyksen 24)—29) asiasta.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

24) Laki alkoholilain 33 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 110/2014 vp (Jaana Pelkonen /kok ym.)

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 23) asian yhteydessä.]

25) Laki alkoholilain 33 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 111/2014 vp (Ari Jalonen /ps ym.)

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 23) asian yhteydessä.]

26) Laki alkoholilain 33 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 112/2014 vp (Mikko Alatalo /kesk ym.)

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 23) asian yhteydessä.]

27) Laki alkoholilain 33 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 113/2014 vp (Lars Erik Gästgivars /r)

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 23) asian yhteydessä.]

28) Laki alkoholilain 33 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 114/2014 vp (Jukka Kärnä /sd)

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 23) asian yhteydessä.]

29) Laki alkoholilain 33 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 116/2014 vp (Markus Mustajärvi /vr)

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 23) asian yhteydessä.]

__________

1) Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Irakissa

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selonteko  VNS 10/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 25/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Sitten jatketaan päiväjärjestyksen 1) kohdan keskustelua.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 173/1/2014

2) Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko 2014

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selonteko  VNS 6/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 24/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Sitten tulee päiväjärjestyksen 2) kohta, joka on myös keskeytetty.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta.

Asian käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 13.3.2015 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 21.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen