Täysistunnon pöytäkirja 175/2014 vp

PTK 175/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

175. LAUANTAINA 14. MAALISKUUTA 2015

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (10.02—10.18).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 12 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Ilkka Kanerva /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (s)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Tom Packalén /ps
 • Juha Sipilä /kesk
 • Timo Soini /ps
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Jani Toivola /vihr
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Pertti Virtanen /ps
 • Juha Väätäinen /ps (s)

__________

Vuoden 2014 valtiopäivien keskeyttäminen

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta päättää keskeyttää vuoden 2014 valtiopäivät tämän täysistunnon tai tämän päivän täysistuntojen päätyttyä.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

__________

Vaalikauden päättäjäiset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tasavallan presidentti tulee keskiviikkona 15.4.2015 julistamaan eduskunnan työn päättyneeksi vaalikaudelta 2011—2014.

Kutsun teidät, arvoisat edustajat, vaalikauden päättäjäisiin, jotka pidetään Finlandia-talossa mainittuna päivänä, sekä ennen päättäjäisiä pidettävään valtiopäiväjumalanpalvelukseen.

Ekumeeninen jumalanpalvelus alkaa Helsingin Tuomiokirkossa kello 12. Pyydän edustajia kokoontumaan ennen jumalanpalvelusta kello 11.30 Kansalliskirjaston edustalle, josta menemme kulkueena Tuomiokirkkoon.

Jumalanpalveluksen jälkeen vaalikauden päättäjäiset alkavat Finlandia-talossa, jonne kehotan edustajia siirtymään välittömästi kirkonmenojen päätyttyä.

Juhlamenoissa noudatetaan puhemiesneuvoston 17.12.2012 hyväksymiä ohjeita.

__________

Vuoden 2015 valtiopäiville kokoontuminen

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta päättää kokoontua vuoden 2015 valtiopäiville tiistaina 28.4.2015 kello 12.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

__________

Kansainvälisiä asioita koskevat hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa todennut, että hallituksen esitykset HE 264, 285, 286, 289/2014 vp ovat perustuslain 49 §:ssä tarkoitettuja eduskunnassa vireillä olevia kansainvälisiä asioita, joiden käsittelyä voidaan tarvittaessa jatkaa myös eduskuntavaalien jälkeen pidettävillä valtiopäivillä.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 56 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 364/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 46/2014 vp

Lakialoite  LA 41/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 13.3.2015 pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa.

PTK 173/12/2014

Keskustelussa on Kari Uotila Risto Kalliorinteen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen äänin

jaa 173, ei 14; poissa 12.

( Ään. 1 )

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 359/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 49/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 13.3.2015 pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa.

PTK 173/13/2014

Keskustelussa on Johanna Karimäki Satu Haapasen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Johanna Karimäki on Satu Haapasen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset kolme lausumaehdotusta.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin on päätettävä lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen

jaa 177, ei 8; poissa 14.

( Ään. 2 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista.

Äänestyksessä Johanna Karimäen ehdotuksesta 1 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 163, ei 19, tyhjiä 1; poissa 16.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä Johanna Karimäen ehdotuksesta 2 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 165, ei 19; poissa 15.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä Johanna Karimäen ehdotuksesta 3 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 43, tyhjiä 20; poissa 17.

( Ään. 5 )

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 172/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 56/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 13.3.2015 pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa.

PTK 173/14/2014

Keskustelussa on Satu Haapanen Anna Kontulan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 162, ei 23; poissa 14.

( Ään. 6 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 20 luvun 8 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 229/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 38/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 13.3.2015 pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa.

PTK 173/16/2014

Keskustelussa on Anna Kontula Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 155, ei 24, tyhjiä 1; poissa 19.

( Ään. 7 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 210/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 28/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 13.3.2015 pidetyssä toisessa täysistunnossa.

PTK 174/1/2014

Keskustelussa on Ritva Elomaa Mika Niikon kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Anna Kontula on Ville Niinistön kannattamana ehdottanut, että 1. lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin päätetään 1. lakiehdotuksesta.

Joka hyväksyy 1. lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hylkäsi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn 1. lakiehdotuksen äänin

jaa 1, ei 185; poissa 13.

( Ään. 8 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Seuraavaksi päätetään 2. lakiehdotuksesta.

Joka hyväksyy 2. lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn 2. lakiehdotuksen äänin

jaa 154, ei 32; poissa 13.

( Ään. 9 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiolaissa, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoituksesta ja laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 18 §:n ja opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 7 ja 9 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 310/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 30/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 13.3.2015 pidetyssä toisessa täysistunnossa.

PTK 174/2/2014

Keskustelussa on Tuomo Puumala Ritva Elomaan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Raija Vahasalo on Heikki Auton kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää että valtioneuvosto varmistaa, tarvittaessa lainsäädännöllisin toimenpitein, että toisen asteen rahoitusuudistuksen toimeenpano ei vaaranna koulutuksen yhdenvertaisuutta, alueellista saatavuutta ja koulutuksen monimuotoisuutta."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin on päätettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hylkäsi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 47, ei 125, tyhjiä 10; poissa 17.

( Ään. 10 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

__________

Tarja Filatov /sd:

Arvoisa puhemies! Äänestin vahingossa väärin; tarkoitukseni oli äänestää "ei".

Pia Viitanen /sd:

Arvoisa puhemies! Äänestin vahingossa vihreää; tarkoitus oli äänestää "ei".

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään pöytäkirjaan.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Koska eduskunta on hylännyt ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään hyväksytyt lakiehdotukset, katsotaan mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset hylätyiksi.

Sama koskee edustajille monisteena jaetussa luettelossa tehtyä lausumaehdotusta.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi edellytyksistä osallistua tietyissä Ahvenanmaan maakuntaan rakennettavissa tuulivoimaloissa tuotetun sähkön tuotantotuen kustannuksiin

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 274/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 33/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 13.3.2015 pidetyssä toisessa täysistunnossa.

PTK 174/3/2014

Keskustelussa on Pirkko Mattila Reijo Hongiston kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 149, ei 35; poissa 15.

( Ään. 11 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Reijo Hongisto /ps:

Arvoisa puhemies! Päiväjärjestyksen 2) asia, äänestys kolme: tarkoitukseni oli äänestää "jaa". Pyydän, että merkitään pöytäkirjaan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään.

Maria Tolppanen /ps:

Arvoisa puhemies! Pyydän, että merkitään pöytäkirjaan, että päiväjärjestyksen kohdassa 5) äänestin "ei", tarkoitukseni oli äänestää "jaa".

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään.

Kimmo Kivelä /ps:

Arvoisa puhemies! Päiväjärjestyksen 5) asia, toinen äänestys: äänestin "ei", tarkoitus oli äänestää "jaa".

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään.

Ritva Elomaa /ps:

Arvoisa puhemies! Päiväjärjestyksen 5) asia, äänestys kaksi: olisin halunnut äänestää "jaa".

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Hyvät edustajakollegat! Valtiopäivien päättäjäisissä 15. huhtikuuta arvioidaan laajemmin kulunutta vaalikautta ja valtiopäivätyötä ja edessä olevia haasteita. Pyydän tässä yhteydessä kuitenkin saada kiittää kaikkia edustajia tämän vaalikauden työstä ja aherruksesta. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita on riittänyt aivan viimeiselle viikolle saakka. Kaikesta on kuitenkin selvitty.

Toivotan niille edustajille, jotka nyt jättävät eduskunnan, erinomaisen suurta menestystä tuleviin uusiin haasteisiin. Toivon, että muistatte eduskuntaa myös tulevissa tehtävissänne. Kiitän kaikkia edustajia ja samalla toivotan menestystä vaaleissa ehdolla oleville, toimintatarmoa kansan luottamuksen saamisessa uudelle valtakirjalle. Olkoon kansa armollinen työllemme. (Suosionosituksia)

Täysistunto lopetettiin kello 10.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​