Täysistunnon pöytäkirja 177/2002 vp

PTK 177/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

177. TORSTAI NA 9. TAMMIKUUTA 2003

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Leea Hiltunen /kd
 • Kari Kantalainen /kok
 • Timo E. Korva /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Paavo Lipponen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Raimo Mähönen /sd
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Håkan Nordman /r
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

9.1. edustaja

 • Paavo Lipponen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

9.1. edustaja

 • Sirpa Pietikäinen /kok

9. ja 10.1. edustaja

 • Leea Hiltunen /kd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

9.1. edustajat

 • Kari Kantalainen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Håkan Nordman /r
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Marjatta Vehkaoja /sd

9. ja 10.1. edustajat

 • Timo E. Korva /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 265/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan sekä työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan sekä työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

2) Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 158/2002 vp (Olli Nepponen /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

3) Laki työntekijäin eläkelain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 163/2002 vp (Veijo Puhjo /vas)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Laki työntekijäin eläkelain 4 c §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 165/2002 vp (Mikko Kuoppa /vas)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 166/2002 vp (Sakari Smeds /kd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

6) Laki sotilasvammalain soveltamisalan laajentamisesta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 168/2002 vp (Pentti Tiusanen /vas ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Laki sairausvakuutuslain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 170/2002 vp (Marjatta Stenius-Kaukonen /vas)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Laki tullilaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 171/2002 vp (Tuija Nurmi /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

9) Laki rikoslain 48 a luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 172/2002 vp (Kari Myllyniemi /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan perjantaina 10. päivänä tammikuuta kello 0.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen