Täysistunnon pöytäkirja 179/2002 vp

PTK 179/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

179. TIISTAINA 14. TAMMIKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Klaus Bremer /r
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Satu Hassi /vihr
 • Ville Itälä /kok
 • Ulla Juurola /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tarja Kautto /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Sauli Niinistö /kok
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Maija Perho /kok
 • Riitta Prusti /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Maija Rask /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Katja Syvärinen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Kari Urpilainen /sd
 • Marjatta Vehkaoja /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Antti Kalliomäki /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

14.1. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Maija Perho /kok
 • Jari Vilén /kok

14. ja 15.1. edustaja

 • Tarja Kautto /sd

14.—16.1. edustaja

 • Erkki Tuomioja /sd

14.—17.1. edustaja

 • Maija Rask /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

14.1. edustajat

 • Leena Luhtanen /sd
 • Sauli Niinistö /kok
 • Kari Urpilainen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

14.1. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Tero Rönni /sd

14. ja 15.1. edustaja

 • Riitta Prusti /sd

14.—17.1. edustaja

 • Ulla Juurola /sd

__________

Ed. Seppo Kanervan eduskuntaryhmä

Puhemies:

Ilmoitetaan, että ed. Seppo Kanerva on tänään päivätyllä kirjeellä ilmoittanut eduskunnan puhemiehelle, että hän on tänään muodostanut eduskuntaan Liberaalien eduskuntaryhmän. Tämän ilmoituksen on katsottava merkitsevän sitä, että ed. Seppo Kanerva on tänään eronnut Keskustan eduskuntaryhmästä.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi valtioneuvostosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 270/2002 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

2) Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Angolaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Asetus  A 4/2002 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

3) Laki työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 177/2002 vp (Marjatta Vehkaoja /sd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi vakuutusoikeuden laamannien nimittämisestä virkoja ensimmäistä kertaa täytettäessä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 264/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 25/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 25. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys verkkotunnuslaiksi ja viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 96/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 23/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 23. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain 6 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 124/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 49/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 18/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 7/2002 vp

Lakialoite  LA 106/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 219, 269/2001 vp, 47/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 15.47.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​