Täysistunnon pöytäkirja 18/2005 vp

PTK 18/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

18. KESKIVIIKKONA 2. MAALISKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Ulla Anttila /vihr
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Klaus Hellberg /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Saara Karhu /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Reino Ojala /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Unto Valpas /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Leena Luhtanen /sd
 • Anne Huotari /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

2.3. edustaja

 • Hannes Manninen /kesk

2.—4.3. edustaja

 • Reijo Paajanen /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

2. ja 3.3. edustaja

 • Mari Kiviniemi /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

2.3. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Anne Huotari /vas
 • Minna Lintonen /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk

2. ja 3.3. edustaja

 • Saara Karhu /sd

__________

Toimenpidealoitteet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että puhemiesneuvosto on tänään päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 1—22/2005 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 1/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Laki neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä koskien sopimusta Euroopan unionin perustuslaista

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 11/2005 vp (Arja Alho /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

3) Laki metsästyslain 62 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 16/2005 vp (Nils-Anders Granvik /r ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi kuntajakolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 264/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 274/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 4/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys vuosilomalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 238/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 18.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​