Täysistunnon pöytäkirja 18/2006 vp

PTK 18/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

18. PERJANTAINA 3. MAALISKUUTA 2006

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Mikko Elo /sd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Lasse Hautala /kesk
 • Klaus Hellberg /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Markku Koski /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Pia Viitanen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Pia Viitanen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

3.3. edustajat

 • Johannes Koskinen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

4.—8.3. edustaja

 • Liisa Jaakonsaari /sd

6. ja 7.3. edustaja

 • Tuomo Hänninen /kesk

6.—8.3. edustajat

 • Heidi Hautala /vihr
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Unto Valpas /vas

6.—29.3. edustaja

 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

3.3. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Klaus Hellberg /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Eero Lankia /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok

6.—10.3. edustaja

 • Pehr Löv /r

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 3. päivänä maaliskuuta 2006 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 8—11/2006 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1055, 1065, 1067, 1075, 1077, 1078, 1086—1091/2005 vp.

__________

Muutokset valtioneuvoston kokoonpanossa

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 3. päivänä maaliskuuta 2006 päivätyllä avoimella kirjeellään pyynnöstä vapauttanut valtiotieteen maisteri, kansanedustaja Mari Johanna Kiviniemen valtioneuvoston jäsenyydestä sekä nimittänyt ja määrännyt kauppatieteiden maisteri, valtiotieteen kandidaatti, kansanedustaja Paula Ilona Lehtomäen valtioneuvoston jäseneksi ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeriksi ulkoasiainministeriöön sekä ministeriksi käsittelemään valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvia asioita.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valiokunnan jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että valtiovarainvaliokunnan jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Markku Koski.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 214/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 200/2005 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​