Täysistunnon pöytäkirja 18/2012 vp

PTK 18/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

18. TIISTAINA 6. MAALISKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.01—16.01) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.01—17.54).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 38 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Heikki Autto /kok
 • Tarja Filatov /sd (s)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
 • Timo Heinonen /kok (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Ari Jalonen /ps (e)
 • Timo Kalli /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Anneli Kiljunen /sd (e)
 • Krista Kiuru /sd
 • Kimmo Kivelä /ps (e)
 • Anna Kontula /vas (s)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Eeva Maria Maijala /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mikaela Nylander /r (e)
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Pekka Ravi /kok
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Pertti Salolainen /kok (e)
 • Janne Sankelo /kok
 • Mikko Savola /kesk (e)
 • Timo Soini /ps (e)
 • Ismo Soukola /ps (s)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Maria Tolppanen /ps (s)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Sofia Vikman /kok (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 9 edustajaa:

 • Lauri Ihalainen /sd (14.46)
 • Ville Niinistö /vihr (15.02)
 • Anneli Kiljunen /sd (17.04)
 • Ari Jalonen /ps (17.04)
 • Timo Heinonen /kok (17.06)
 • Arto Pirttilahti /kesk (17.07)
 • Sofia Vikman /kok (17.07)
 • Mikaela Nylander /r (17.08)
 • Kimmo Kivelä /ps (17.13)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 1.3.2012 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 12—14/2012 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 12 hallintovaliokunnan,

asiasta U 13 liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä

asiasta U 14 talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 8/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle Venäjän federaation kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 10/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella ja siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 140/2011 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 21/2/2012

4) Hallituksen esitys eduskunnalle lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta tehdyn lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 141/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2011 eduskuntavaaleissa

Ainoa käsittely

Kertomus  K 18/2011 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 1/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö. Asian käsittely keskeytettiin 2.3.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 17/2/2012

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

6) Laki kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 58/2011 vp (Sampsa Kataja /kok ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 7) asiasta.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

7) Laki kuluttajansuojalain 7 luvun, saatavien perinnästä annetun lain 10 c §:n ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 59/2011 vp (Lenita Toivakka /kok ym.)

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin 6) asian yhdeydessä.]

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 7.3.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.54.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Timo Tuovinen

​​​​