Täysistunnon pöytäkirja 182/2002 vp

PTK 182/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

182. TORSTAINA 16. TAMMIKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Anne Holmlund /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Ville Itälä /kok
 • Ulla Juurola /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Tarja Kautto /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Sauli Niinistö /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Maija Rask /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Jouko Skinnari /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Irja Tulonen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Matti Väistö /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Anne Huotari /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

16.1. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Ville Itälä /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

16.1. edustaja

 • Sauli Niinistö /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

16.1. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Jouko Skinnari /sd
 • Irja Tulonen /kok
 • Raija Vahasalo /kok

16. ja 17.1. edustajat

 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Matti Väistö /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys rikollisjärjestön toimintaan osallistumisen säätämisestä rangaistavaksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 183/1999 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 26/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 26. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys yhteismetsälaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 240/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 13/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Lakialoite laiksi työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Lakialoite  LA 177/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 50/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 50. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi rakennustuotteiden hyväksynnästä ja laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 148 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 227/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 21/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 21. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Laki tuloverolain 58 §:n 3 momentin 2 kohdan kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 159/2002 vp (Ulla-Maj Wideroos /r ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

6) Laki työsopimuslain 7 luvun 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 169/2002 vp (Marjaana Koskinen /sd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

7) Laki työttömyysturvalain 7 luvun 1 §:n ja 9 luvun 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 174/2002 vp (Leea Hiltunen /kd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Laki avioliittolain 25 ja 26 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 175/2002 vp (Leea Hiltunen /kd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys Namibian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 252/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 31/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys Intian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 262/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 32/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys Iranin islamilaisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 263/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 33/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 20.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​