Täysistunnon pöytäkirja 183/2002 vp

PTK 183/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

183. PERJANTAINA 17. TAMMIKUUTA 2003

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Hannu Aho /kesk
 • Timo Ihamäki /kok
 • Ville Itälä /kok
 • Ulla Juurola /sd
 • Kari Kantalainen /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Maija Perho /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Kari Rajamäki /sd
 • Maija Rask /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Kari Urpilainen /sd
 • Matti Väistö /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17.1. edustajat

 • Ville Itälä /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Maija Perho /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

17.1. edustajat

 • Tanja Karpela /kesk
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

17.1. edustajat

 • Hannu Aho /kesk
 • Kari Kantalainen /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Kari Rajamäki /sd

__________

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että edustajille on jaettu puhemiesneuvoston ehdotus PNE 2/2002 vp eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi vakuutusoikeuden laamannien nimittämisestä virkoja ensimmäistä kertaa täytettäessä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 264/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 25/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys verkkotunnuslaiksi ja viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 96/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 23/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Liikennevaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys Namibian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 252/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 31/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 31. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys Intian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 262/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 32/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 32. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys Iranin islamilaisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 263/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 33/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 33. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys kansalaisuuslaiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 235/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 8/2002 vp

Lakialoite  LA 180/1999 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.38.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen