Täysistunnon pöytäkirja 185/2002 vp

PTK 185/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

185. KESKIVIIKKONA 22. TAMMIKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Esko Helle /vas
 • Gunnar Jansson /r
 • Bjarne Kallis /kd
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Niilo Keränen /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Riitta Korhonen /kok
 • Valto Koski /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paavo Lipponen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Jukka Mikkola /sd
 • Kirsi Piha /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Niilo Keränen /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Reijo Laitinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

22.1. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Martti Korhonen /vas
 • Riitta Korhonen /kok
 • Paavo Lipponen /sd

22.1. ja 23.1. edustaja

 • Gunnar Jansson /r

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

22.1. edustajat

 • Esko Aho /kesk
 • Kirsi Piha /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

22.1. edustajat

 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Tuula Haatainen /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Valto Koski /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Pentti Tiusanen /vas

22. ja 23.1. edustaja

 • Iivo Polvi /vas

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 167/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 22/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 22. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Puhemies:

Yleiskeskustelussa on ed. Leppä ed. H. Ahon kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ympäristövaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Lepän ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 80 jaa- ja 49 ei-ääntä; poissa 70.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi ympäristövaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

91 a ja 91 b § hyväksytään keskustelutta.

91 c §

Keskustelu:

Jari Leppä /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena, mikä tarkoittaa sitä, että kehittämiskorvausta voidaan laittaa maksuun vasta 500 neliömetriä ylittävältä osalta.

Hannu Aho /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Lepän tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Leppä ed. H. Ahon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Lepän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 75 jaa- ja 49 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 74.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

91 d §

Keskustelu:

Jari Leppä /kesk:

Rouva puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa, mikä tarkoittaa sitä, että määriteltäisiin tarkemmin se kunnallistekninen vähimmäistaso, joka on välttämätön tässä tapauksessa.

Hannu Aho /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Lepän tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Leppä ed. H. Ahon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Lepän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 81 jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 73.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

91 e ja 91 f § hyväksytään keskustelutta.

91 g §

Keskustelu:

Jari Leppä /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi sen muodon, joka on vastalauseessa ja joka tarkoittaa sitä, että kehittämiskorvauksesta päätetään puolueettomassa lunastustoimituksessa, jos ei muuten päästä yhteisymmärrykseen.

Hannu Aho /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Lepän tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Leppä ed. H. Ahon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Lepän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 78 jaa- ja 44 ei-ääntä; poissa 77.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

91 h § hyväksytään keskustelutta.

91 i §

Keskustelu:

Jari Leppä /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Hannu Aho /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Lepän tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Leppä ed. H. Ahon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Lepän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 79 jaa- ja 44 ei-ääntä; poissa 76.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

91 j — 91 p § ja 12 a luvun otsikko, 104 § ja 14 luvun otsikko, 189 a ja 189 b § ja 25 luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Puhetta ryhtyy johtamaan ensimmäinen varapuhemies Anttila.

__________

2) Hallituksen esitys laiksi yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 163/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 24/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 24. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laeiksi työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 159/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 51/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 51. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain, eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 221/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 52/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 52. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laeiksi rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain sekä rikoslain 32 luvun 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 173/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna torstaina kello 18, kyselytunti huomenna kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 17.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​