Täysistunnon pöytäkirja 188/2002 vp

PTK 188/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

188. PERJANTAINA 24. TAMMIKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Hannu Aho /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Ville Itälä /kok
 • Kari Kantalainen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Timo E. Korva /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Jukka Mikkola /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Kirsi Piha /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Riitta Prusti /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Pertti Turtiainen /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

24.1. edustajat

 • Ville Itälä /kok
 • Paavo Lipponen /sd

27. ja 28.1. edustajat

 • Klaus Bremer /r
 • Christina Gestrin /r
 • Erkki Kanerva /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Katri Komi /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Raimo Mähönen /sd
 • Tero Mölsä /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Ismo Seivästö /kd
 • Timo Seppälä /kok
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Harry Wallin /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

24.1. edustajat

 • Kirsi Piha /kok
 • Hannu Takkula /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pia Viitanen /sd

24.—31.1. edustaja

 • Sirpa Pietikäinen /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

24.1. edustajat

 • Hannu Aho /kesk
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Kari Kantalainen /kok
 • Timo E. Korva /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Katja Syvärinen /vas
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 272, 273/2002 vp.

__________

Toimenpidealoitteet

Merkitään, että puhemiesneuvosto on 23. päivänä kuluvaa kuuta päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 179—190/2002 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys kansalaisuuslaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 235/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 8/2002 vp

Lakialoite  LA 180/1999 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Lakialoite laiksi kotikuntalain 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Lakialoite  LA 49/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 17/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Lakialoite laiksi rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Lakialoite  LA 144/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 18/2002 vp

Lakialoite  LA 126/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakialoitteisiin n:ot 144 ja 126 pohjautuva lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakialoitteisiin n:ot 144 ja 126 pohjautuvan lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi hätäkeskuslain 2 ja 8 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 193/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys oikeudenkäymiskaaren hovioikeusmenettelyä koskevien säännösten sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamiseksi

Hallituksen esitys valitusta hovioikeuteen ja valitusasian käsittelyä hovioikeudessa koskevien oikeudenkäymiskaaren säännösten muuttamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 83/2001 vp, 91/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 27/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 44/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 28/2002 vp

Lakialoite  LA 11, 22/1999 vp, 139/2000 vp, 3, 30, 54, 61, 105, 111, 160/2001 vp, 28/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 124/2000 vp, 71, 141, 144, 230/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 171/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 25/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain 25 a §:n 1 momentin ja 41 d §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 239/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 17/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.21.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​