Täysistunnon pöytäkirja 19/2005 vp

PTK 19/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

19. TORSTAINA 3. MAALISKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Ulla Anttila /vihr
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Tony Halme /ps
 • Klaus Hellberg /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Reino Ojala /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Minna Sirnö /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • Harry Wallin /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Jari Koskinen /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

3.3. edustaja

 • Arja Alho /sd

3. ja 4.3. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Matti Kauppila /vas
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Simo Rundgren /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • Harry Wallin /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

3. ja 4.3. edustaja

 • Antti Kalliomäki /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

3.3. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Tony Halme /ps
 • Jyrki Katainen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr

3. ja 4.3. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Jan Vapaavuori /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi kuntajakolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 264/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

3) Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 274/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 4/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys vuosilomalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 238/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—3. lakiehdotus ja valiokunnan mietinnössään ehdottama uusi 5. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 20/2/2005

5) Laki perintö- ja lahjaverolain 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 14/2005 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. Viime tiistaina pidetyssä istunnossa asia pantiin pöydälle tähän istuntoon.

PTK 17/4/2005

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 6) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

6) Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 15/2005 vp (Iivo Polvi /vas ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 5) asian yhteydessä.]

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.00.

Täysistunto lopetetaan kello 21.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen