Täysistunnon pöytäkirja 19/2006 vp

PTK 19/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

19. TIISTAINA 7. MAALISKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Ulla Anttila /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Kari Rajamäki /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Unto Valpas /vas
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • Harry Wallin /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Matti Kauppila /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Markku Koski /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

7.3. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk

7. ja 8.3. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

7.—9.3. edustaja

 • Ulla Anttila /vihr

7.—16.3. edustajat

 • Nils-Anders Granvik /r
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • Harry Wallin /sd

7.—29.3. edustaja

 • Hanna-Leena Hemming /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

7. ja 8.3. edustaja

 • Antti Kaikkonen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

7.3. edustajat

 • Matti Kangas /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Leena Rauhala /kd
 • Säde Tahvanainen /sd

7.—10.3. edustajat

 • Kari Rajamäki /sd
 • Timo Seppälä /kok

__________

Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtiovarainvaliokunta on tänään 7. päivänä maaliskuuta 2006 pitämässään kokouksessa valinnut puheenjohtajakseen ed. Markku Kosken.

__________

Valtiovarainvaliokunnan jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Eero Lämsä vapautusta valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali toimitetaan huomenna keskiviikkona 8. päivänä maaliskuuta kello 15 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 12.

__________

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Irina Krohn vapautusta Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali toimitetaan huomenna keskiviikkona 8. päivänä maaliskuuta kello 15 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 12.

__________

Eduskunnan pankkivaltuutettujen jäsenet

Puhemies:

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Olavi Ala-Nissilän edustajantoimen päättymisen johdosta on valittava uusi jäsen eduskunnan pankkivaltuutettuihin.

Hyväksytään.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaali toimitetaan huomenna keskiviikkona 8. päivänä maaliskuuta kello 15 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 12.

__________

Valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuudet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että 3. päivänä maaliskuuta 2006 päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä on eduskunnalle saapunut eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti perustuslain 63 §:n 2 momentissa tarkoitettu valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeriksi määrätyn Paula Lehtomäen selvitys sidonnaisuuksistaan (VN 3/2006 vp).

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Kunnallisten hyvinvointipalveluiden turvaaminen

Vastaus ja keskustelu

Välikysymys  VK 1/2006 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan vastaus ed. Jyrki Kataisen ym. allekirjoittamaan välikysymykseen n:o 1 kunnallisten hyvinvointipalveluiden turvaamisesta.

Valtioneuvoston vastauksen ja ed. Kataisen puheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Nopeatahtisessa keskusteluosuudessa ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 10 minuuttia ja sen jälkeen käytettävät puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Sitten kun välikysymyksen johdosta käyty keskustelu on päättynyt, esitän eduskunnan hyväksyttäväksi työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon. Niiden, jotka eivät hyväksy tällaista yksinkertaista päiväjärjestykseen siirtymistä, tulee työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaan jo keskustelun aikana tehdä ehdotus perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi tai asian lähettämisestä valiokuntaan.

Valtioneuvoston vastaus välikysymykseen:

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan huomenna keskiviikkona kello 15 alkavassa täysistunnossa.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 20/15/2006

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys työntekijän eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 45/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2006 vp

Lakialoite  LA 31/2003 vp, 24, 66, 127/2004 vp, 31/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 22.08.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen