Täysistunnon pöytäkirja 19/2008 vp

PTK 19/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

19. KESKIVIIKKONA 5. MAALISKUUTA 2008

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 46 edustajaa:

 • Matti Ahde /sd
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Claes Andersson /vas
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Risto Autio /kesk
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Juha Hakola /kok
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Tuija Nurmi /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Pentti Oinonen /ps
 • Petteri Orpo /kok
 • Sari Palm /kd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • Raimo Vistbacka /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Miapetra Kumpula-Natri /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

5.3. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Juha Hakola /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Saara Karhu /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Juha  Korkeaoja /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Sari Palm /kd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Jan Vapaavuori /kok

5.—7.3. edustajat

 • Matti Ahde /sd
 • Risto Autio /kesk
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Raimo Vistbacka /ps

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

5.3. edustajat

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk

5.—7.3. edustaja

 • Mikko Alatalo /kesk

__________

Toimenpidealoitteet

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto on 4.3.2008 lähettänyt valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 60—64/2007 vp, 1—10/2008 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 5/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 18/10/2008

Keskustelussa on ed. Esko-Juhani Tennilä ed. Mikko Kuopan ja ed. Jyrki Yrttiahon kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisesti eläkelainsäädännön muuttamiseen siten, että varsinkin kesken työuraa työkyvyttömyyseläkkeelle joutuneita tylysti kohteleva elinaikakerroin poistetaan."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 32; poissa 54.

( Ään. 1 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys Valko-Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 180/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 2/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys Hongkongin kanssa ilma-aluksen käyttämisestä saadun tulon kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 9/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 3/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Laki työttömyysturvalain 2 luvun 1 §:n ja 3 luvun 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 11/2008 vp  (Jukka Gustafsson /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 5) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Laki työsopimuslain 7 ja 9 luvun, työttömyysturvalain 6 ja 10 luvun sekä yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 12/2008 vp  (Jukka Gustafsson /sd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 17.36.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​