Täysistunnon pöytäkirja 19/2009 vp

PTK 19/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

19. TORSTAINA 5. MAALISKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.00—18.00), toinen varapuhemies Johannes Koskinen (18.00—19.56) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (19.56—22.18).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 46 edustajaa:

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Risto Autio /kesk
 • Merikukka Forsius /kok
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jari Larikka /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Håkan Nordman /r
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Paula Sihto /kesk
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Astrid Thors /r
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Stefan Wallin /r
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Anneli Kiljunen /sd (16.20)
 • Markku Laukkanen /kesk (18.15)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

5.3. edustaja

 • Anu Vehviläinen /kesk

5. ja 6.3. edustajat

 • Risto Autio /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jan Vapaavuori /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

3. ja 4.3. edustaja

 • Anneli Kiljunen /sd

5.3. edustaja

 • Maria Guzenina-Richardson /sd

5. ja 6.3. edustaja

 • Saara Karhu /sd

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

hallintovaliokunnan jäsenyydestä ed. Elsi Katainen sekä

lakivaliokunnan jäsenyydestä, liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäsenyydestä, sivistysvaliokunnan jäsenyydestä ja tulevaisuusvaliokunnan varajäsenyydestä ed. Mirja Vehkaperä.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies:

Täydennysvaalit toimitetaan huomenna perjantaina 6.3.2009 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Suomen osallistuminen ISAF-operaation tukitoimiin vaalien järjestämiseksi Afganistanissa vuonna 2009

Valtioneuvoston selonteko  VNS 8/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 3/2009 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 8 johdosta.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan ja lausunnon antaneen puolustusvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuorojen jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 20/2/2009

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys työnantajan kansaneläkemaksun alentamista koskevaksi väliaikaiseksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 11/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 18 luvun 13 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 12/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 13/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin 4.3.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 18/4/2009

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 20) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 14/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 15/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 16/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

9) Vahvistamatta jääneenä palautunut laki Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 54/2008 vp)

Lähetekeskustelu

Vahvistamatta jäänyt laki  VJL 1/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys Vietnamin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 231/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Itävallan, Puolan, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Ruotsin Euroopan unioniin liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia mukautuksia koskevien sopimusten hyväksymisestä, jotka on tehty Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean tasavallan, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen (Kiinan Taipei) ja Uuden-Seelannin kanssa GATS-sopimuksen XXI artiklan perusteella, sekä laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 229/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 2/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys Uzbekistanin kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 213/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 1/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen V lukuun tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 224/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 1/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvolain muuttamisesta, ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 236/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 2/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 235/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 1/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laiksi maapuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 207/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

17) Laki työttömyysturvalain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 85/2008 vp (Janne Seurujärvi /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin 20.2.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 12/1/2009

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

18) Laki autoverolain 51 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 6/2009 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

19) Laki konkurssilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 7/2009 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

20) Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta ja eräät siihen liittyvät lait

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 14/2009 vp (Minna Sirnö /vas ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti perustuslakivaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 5) asian yhteydessä.]

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 6.3.2009 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 22.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​