Täysistunnon pöytäkirja 19/2010 vp

PTK 19/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

19. PERJANTAINA 5. MAALISKUUTA 2010

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.03—13.27).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 31 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Juha Hakola /kok
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (s)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Bjarne Kallis /kd (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Ulla Karvo /kok (e)
 • Inkeri Kerola /kesk (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Reijo Laitinen /sd (e)
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Olli Nepponen /kok (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Reijo Paajanen /kok (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Antti Rantakangas /kesk (e)
 • Minna Sirnö /vas (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (e)
 • Jacob Söderman /sd (s)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 5.3.2010 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 6—10/2010 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1117, 1118/2009 vp, 1, 3—6, 8, 9, 11—19, 22, 24, 25, 27—30/2010 vp.

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Markku Rossi vapautusta lakivaliokunnan jäsenyydestä.

Ed. Timo Kaunisto pyytää vapautusta Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen jäsenyydestä.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies:

Täydennysvaalit toimitetaan tiistaina 9.3.2010 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään mainittuna tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 108/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 20/11/2010

2) Hallituksen esitys Suomen tasavallan ja Sveitsin valaliiton välillä laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-sesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 284/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 1/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi verotililain 8 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 282/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi julkisista hankinnoista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain ja markkinaoikeuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 190/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2010 vp

Lakialoite  LA 93/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 9.3.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 9.3.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​