Täysistunnon pöytäkirja 19/2014 vp

PTK 19/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

19. KESKIVIIKKONA 5. MAALISKUUTA 2014

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.00—15.59) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.59—16.50).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 38 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Markku Eestilä /kok
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Olli Immonen /ps
 • Antti Kaikkonen /kesk (s)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Mika Kari /sd (s)
 • Jyrki Katainen /kok
 • Sampsa Kataja /kok (s)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk (e)
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Annika Lapintie /vas
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Pirkko Mattila /ps (e)
 • Lasse Männistö /kok (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Elisabeth Nauclér /r (e)
 • Heli Paasio /sd
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (s)
 • Simo Rundgren /kesk
 • Juha Sipilä /kesk (s)
 • Timo Soini /ps
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eila Tiainen /vas (s)
 • Jani Toivola /vihr
 • Kari Tolvanen /kok (s)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r (s)
 • Pauliina Viitamies /sd (e)
 • Tuula Väätäinen /sd (s)
 • Jyrki Yrttiaho /vr (s)
 • Peter Östman /kd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Raija Vahasalo /kok (15.14)
 • Annika Lapintie /vas (15.32)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen vuosikertomus 2012

Ainoa käsittely

Kertomus  K 13/2013 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 1/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Keskustelu asiasta päättyi 4.3.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 18/4/2014

Keskustelussa on Pentti Oinonen Ville Vähämäen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy seuraavan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa huomioon oikeuskansleri Jaakko Jonkan antaman huomautuksen tutkimushankkeiden kilpailutuksen osalta, lisäksi eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon tämän mietinnön liitteinä oleviin lausuntoihin sisältyvät eduskunnan aikaisempia lausumia koskevat huomautukset ja muita seikkoja koskevat lausumat, jotka kohdistuvat hallitukseen."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Äänestyksessä Pentti Oinosen ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta äänin

jaa 91, ei 31; poissa 77.

( Ään. 1 )

Asian käsittely päättyi.

2) Liikunnan ja urheilun edistäminen

Keskustelu

Keskustelualoite  KA 15/2013 vp (Leena Harkimo /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ajankohtaiskeskustelun avaa keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja edustaja Leena Harkimo. Seuraavan puheenvuoron käyttää kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki.

Muut puheenvuorot varataan P-painikkeella, ja ne saavat kestää enintään 2 minuuttia. Myönnän puheenvuorot harkitsemassani järjestyksessä. Ajattelin toimia myöskin niin, että nyt edetään tämä rajoitettu aika niillä 2 minuutin puheenvuoroilla, että ne edustajat, jotka tähän asiaan todella haluavat paneutua, saavat sen puheenvuoronsa käytetyksi. Siis, edustaja Kanerva, mennään 2 minuutin puheenvuoroilla, ei 1 minuutin vastauspuheenvuoroilla.

Asian käsittely päättyi.

3) Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 53 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 1/2014 vp (Jukka Kärnä /sd)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain 7 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 5/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.3.2014 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 212/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2014 vp

Lakialoite  LA 43/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.3.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 6.3.2014 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 16.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​