Täysistunnon pöytäkirja 190/2002 vp

PTK 190/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

190. KESKIVIIKKONA 29. TAMMIKUUTA 2003

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Hannu Aho /kesk
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Gunnar Jansson /r
 • Tarja Kautto /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Ola Rosendahl /r
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Hannu Takkula /kesk
 • Martti Tiuri /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Harry Wallin /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Raija Vahasalo /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

29.1. edustajat

 • Paavo Lipponen /sd
 • Jari Vilén /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

29.1. edustaja

 • Hannu Takkula /kesk

29. ja 30.1. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Lasse Virén /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

29.1. edustajat

 • Hannu Aho /kesk
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Ola Rosendahl /r
 • Timo Seppälä /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Raija Vahasalo /kok
 • Harry Wallin /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 11 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 105/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 14/2002 vp

Lakialoite  LA 7/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy maa- ja metsätalousvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 164/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 53/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 53. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 15 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 268/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 54/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 54. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna torstaina kello 18, kyselytunti huomenna kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 16.49.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​