Täysistunnon pöytäkirja 195/2002 vp

PTK 195/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

195. KESKIVIIKKONA 5. HELMIKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Klaus Bremer /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Timo Ihamäki /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Sauli Niinistö /kok
 • Riitta Prusti /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Unto Valpas /vas
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Klaus Bremer /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

5.2. edustaja

 • Timo Ihamäki /kok

5. ja 6.2. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

5.2. edustajat

 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Lasse Virén /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

5.2. edustajat

 • Klaus Bremer /r
 • Bjarne Kallis /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Unto Valpas /vas
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

__________

Toimenpidealoitteet

Merkitään, että puhemiesneuvosto on 4. päivänä helmikuuta 2003 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 191—196/2002 vp.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko kotouttamislain toimeenpanosta

Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 20/2002 vp

Palautekeskustelu

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään hallintovaliokunnan mietintö n:o 20 valtioneuvoston selonteosta, joka koskee kotouttamislain toimeenpanoa.

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietinnössään ehdottama lausunto. Niiden, jotka haluavat tehdä valiokunnan ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia eduskunnan lausunnoksi, on tehtävä ehdotuksensa keskustelun kuluessa.

Hallintovaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron ja lausuntovaliokuntien puheenjohtajien mahdollisten esittelypuheenvuorojen jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu, jonka alussa on yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 10 minuutin puheenvuoroin. Muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia.

(Hälinää) Ehdotan, että edustajat etsivät nyt paikkansa salin sisä- tahi ulkopuolelta, mutta ovat hiljaa. En mieluusti lue näitä asioita teidän äänienne yli.

Eduskunta hyväksyy hallintovaliokunnan mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta.

Eduskunta hyväksyy mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Eduskunta hyväksyy mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvän ehdotuksen mietinnön saattamisesta valtioneuvostolle tiedoksi.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi tullilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 272/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 41/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 41. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 273/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 42/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 42. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 267/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 22. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 209/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 15/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi Rahoitustarkastuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 175/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 27/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys uskonnonvapauslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 170/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 10/2002 vp

Lakialoite  LA 121/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys palosuojelurahastolaiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 194/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laeiksi sukusolujen ja alkioiden käytöstä hedelmöityshoidossa ja isyyslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 76/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 29/2002 vp

Lakialoite  LA 79/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys velan vanhentumista ja julkista haastetta koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 187/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 28/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna torstaina kello 18, kyselytunti huomenna kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 18.31.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​